0

Pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Powódź na Mazowszu - rok 2010
Powódź na Mazowszu – rok 2010
fot. Mazowiecki UW

26,3 mln zł zostanie przeznaczonych na odbudowę, przebudowę i remonty dróg na Mazowszu zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wspólnie z Jarosławem Zielińskim, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali promesy samorządowcom podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

powiaty

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych promesy otrzymały:

grójecki

łącznie w wysokości 5,34 mln zł na:

 • remont drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Tomczyce na odcinku o długości 1,45 km;
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1657W Wola Boglewska – Murowanka w miejscowości Gołębiów na odcinku o długości 1 km;
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszyce – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku o długości 700 m;
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1618W Stara Wieś – Błędów w miejscowości Skowronki na odcinku o długości 300 m;
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1612W Rożce – Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku o długości 600 m;
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1620W Wilków – Popowice w miejscowościach: Bolesławiec (140 m), Potencjanów (290 m), Huta Błędowska (520 m) na odcinkach o łącznej długości 950 m;
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1692W Strzałki – Rudki – Wierzchy w miejscowości Strzałki na odcinku o długości 380 m;

łosicki

łącznie w wysokości 1,14 mln zł na:

 • odbudowę drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Ptaszki – Bejdy – Próchenki w miejscowościach: Bejdy, Klimy na odcinkach o łącznej długości 777 m i skrzyżowania o długości 30 m;
 • odbudowę drogi powiatowej nr 2041W Waśkowólka – Żurawlówka – Wygoda w miejscowościach: Waśkowólka, Żurawlówka na odcinkach o łącznej długości ponad 1,5 km;

garwoliński

łącznie w wysokości 1,77 mln zł na:

 • odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów – Piotrówek – Podebłocie w miejscowości Trojanów na odcinku o długości 2,23 km;
 • remont drogi powiatowej nr 1315W Jaźwiny – Augustówka na odcinku o długości 600 m;
 • remont drogi powiatowej nr 1317W Parysów – Gózd – Borowie na odcinku o długości prawie 1,7 km;

białobrzeski

łącznie w wysokości 3,36 mln zł na:

 • –        odbudowę drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku o długości 2,5 km;
 • –        odbudowę drogi powiatowej nr 1139W – ul. Plac Wolności w Wyśmierzycach na odcinku o długości 375 m;
 • –        odbudowę drogi powiatowej nr 1138W – ul. Stefana Batorego w Wyśmierzycach na odcinku od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia o długości 340 m;
 • –        odbudowę drogi powiatowej nr 1140W – ul. 16-go Stycznia w Wyśmierzycach na odcinku o długości 180 m;
 • –        odbudowę drogi powiatowej – ul. Wojska Polskiego w Wyśmierzycach na odcinku o długości 350 m;
 • –        odbudowę drogi powiatowej nr 1130W Stromiec – Wyborów na odcinku o długości prawie 5,8 km;
 • –        odbudowę drogi powiatowej nr 1113W Bukówno – Czarnocin – Grotki na odcinku o długości 3,5 km;
 • –        odbudowę elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku o długości 270 m.

gminy

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych promesy otrzymały:

Sokołów Podlaski

w wysokości 1,1 mln zł na:

 • odbudowę drogi gminnej nr 390704W w miejscowościach: Pogorzel, Skibniew Podawce na odcinku o łącznej długości 2,48 km;

Mordy

łącznie w wysokości 1,39 mln zł na:

 • przebudowę drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku o długości 200 m;
 • przebudowę drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach: Wielgorz, Radzików-Stopki na odcinku o długości prawie 1,8 km;

Mokobody

łącznie w wysokości 1,67 mln zł na:

 • przebudowę drogi gminnej nr 360404W w miejscowości Niwiski – Wyłazy na odcinku o długości 1,95 km;
 • przebudowę drogi gminnej nr 360418W w miejscowości Żuków na odcinku o długości 620 m;

Garwolin

łącznie w wysokości 820 tys. zł na:

 • remont drogi gminnej nr 130247W w miejscowościach: Wola Rębkowska – ul. Wiatraczna oraz Miętne – ul. Wiatraczna na odcinku o długości 930 m;
 • remont drogi gminnej nr 130225W w miejscowości Miętne – ul. Spacerowa na odcinku o długości 330 m;

Miastków Kościelny

łącznie w wysokości 500 tys. zł na:

 • –        odbudowę drogi gminnej nr 130857W w miejscowości Zgórze na odcinku o długości prawie 1,5 km;
 • –        odbudowę drogi gminnej nr 130801W Zgórze – Chęciny w miejscowości Zgórze na odcinku o długości 623 m;

Wąsewo

w wysokości 350 tys. zł na:

 • odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej działki 224, 138 w miejscowości Grębki na odcinku o długości 200 m;

Iłów

łącznie w wysokości 1,63 mln na:

 • odbudowę drogi gminnej nr 380241W w miejscowości Giżyczki na odcinku o długości prawie 1,8 km;
 • odbudowę drogi gminnej w miejscowości Łady – Arciechówek na odcinku o długości 2,82 km;

Staroźreby

łącznie w wysokości 3,67 mln zł na:

 • przebudowę ul. 11 listopada, Słonecznej, Kopernika, Jaśminowej, Młodzieżowej w miejscowości Staroźreby na odcinku o długości 840 m;
 • przebudowę ul. Sportowej, Lipowej, Akacjowej, Klonowej, Sosnowej, Modrzewiowej, Brzozowej i Jodłowej w miejscowości Staroźreby na odcinku o długości 1,11 km;
 • przebudowę ul. Targowej w miejscowości Staroźreby na odcinku o długości 1,11 km;
 • przebudowę ul. Szkolnej i Południowej w miejscowości Nowa Góra na odcinku o długości 640 m;
 • przebudowę ulic na Osiedlu – ul. Osiedlowa, Brzozowa i Wiosenna w miejscowości Nowa Góra na odcinku o długości 540 m;

Leoncin

łącznie w wysokości 670 tys. zł na:

 • remont drogi w miejscowościach: Gać, Rybitew na odcinkach o łącznej długości 600 m;
 • remont drogi w miejscowościach: Nowy Wilków, Wilków Polski na odcinkach o łącznej długości 700 m;
 • remont drogi w miejscowościach: Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa na odcinkach o łącznej długości 1,2 km (część I);
 • remont drogi w miejscowościach: Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa na odcinkach o łącznej długości 1,2 km (część II);
 • remont drogi w miejscowości Cisowe na odcinkach o łącznej długości 900 m;

Wyśmierzyce

łącznie w wysokości 160 tys. zł na:

 • przebudowę drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 614 – obręb Kostrzyn na odcinku o długości 223 m;
 • przebudowę drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 545/1 i nr 544 – obręb Kożuchów na odcinku o łącznej długości 470 m;

Żelechów

w wysokości 350 tys. zł na:

 • odbudowę drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębłów i Stary Kębłów wraz z przepustem na odcinku o długości 819 m;

Jabłonna Lacka

w wysokości 1,020 mln zł na:

 • przebudowę przepustu na most w ciągu drogi gminnej nr 390316W – ul. Stawowa w miejscowości Jabłonna Lacka na odcinku o długości 365 m;

Promna

łącznie w wysokości 1,070 mln zł na:

 • remont drogi gminnej Rykały – Mała Wieś (Emilin) w miejscowościach Rykały, Mała Wieś na odcinku o długości ponad 2,4 km;
 • remont drogi gminnej w miejscowości Rykały na odcinku o długości ponad 1,1 km;
 • remont drogi gminnej Pacew-Adamów Pacew w miejscowościach Adamów, Pacew na odcinku o długości 300 m;

Platerów

w wysokości 290 tys. zł na:

 • remont drogi gminnej w miejscowościach: Górki, Hruszniew Kolonia na odcinku o długości ponad 900 m.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego. W roku 2018 przekazano już łącznie ponad 76,9 mln zł na realizację 113 zadań.

Ewa Filipowicz, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

17 lipca 2018 16:54