0

Maratończycy wylegną na ulice

Maraton foto run 4 ffwpu pexels
Maraton
fot. run 4 ffwpu (pexels)

43. Maraton Warszawski, 15. Półmaraton Warszawski i ”Bieg na Piątkę” będą w tym samym dniu w Warszawie.

W niedzielę, 26 września, tysiące biegaczy podejmie wyzwanie z królewskim dystansem, półdystansem i przebieżką.

Będą zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W niedzielę, 26 września, punktualnie o godzinach:

 • 08:00 – maratończycy wystartują z ul. Konwiktorskiej,
 • 12:00 – półmaratończycy wystartują z ul. Moliera.
 • 17:00 – uczestnicy „Biegu na Piątkę” wystartują także z ul. Konwiktorskiej.

Trasa biegu maratonu i półmaratonu połączy się na ul. Krakowskie Przedmieście.

Meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Należy pamiętać, że w czasie 43. Maratonu Warszawskiego z ruchu samochodowego wyłączonych będzie kilkanaście ulic, a także wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją mety i stary biegu, ulice będą zamykane już dzień przed biegiem.

Wisłostrada

Od soboty, 25 września, od godz. 20:00 do niedzieli, 26 września, do godz. 22:.00 zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa – na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Grodzkiej. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta. Jezdnia w kierunku Gdańska (północnym) będzie przejezdna przez cały czas. Dojazd do PKOLu będzie możliwy przez cały czas wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego (w kierunku Gdańska), zaś w niedzielę innymi drogami po godzinie 17.30.

Wybrzeże Gdyńskie

Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia w kierunku Wilanowa) będzie zamknięta w sobotę od godz. 20:00 do 22:00 w niedzielę. Wyjątkiem będzie odcinek od ul. Gwiaździstej do Trasy Armii Krajowej – zostanie on zamknięty wyłącznie w niedzielę od godz. 8.30-16.30. Jezdnia w kierunku Gdańska będzie przejezdna przez cały czas.

Konwiktorska

Także od soboty od godz. 20:00 zostaną zamknięte ul. Konwiktorska i ul. Sanguszki. Ruch na ul. Konwiktorską powróci w niedzielę o godz. 19.00, a na ul. Sanguszki w niedzielę o godz. 22:00.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na ul. Konwiktorskiej będzie obowiązywał zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach.

Trasa
Maratonu Warszawskiego

Śródmieście i Żoliborz

Maratończycy wystartują w niedzielę, 26 września, o godz. 8.00 z ul. Konwiktorskiej. Ich trasa będzie prowadziła ulicami:

 • Muranowską
  (jezdnia w kierunku ul. Stawki, zamknięta w godz. 7.30 – 17.45, brak przejazdu w ul. Międzyparkową),
 • Andersa
  (zamknięta 7.30 – 18.05),
 • Mickiewicza
  (zamknięta na odcinku Słomińskiego – pl. Wilsona w godz. 7.30 – 18.05; przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym)
 • pl. Wilsona
  (w godz. 7.30 – 18.05 nastąpi zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu, bez możliwości skrętu w ul. Krasińskiego).
 • ul. Krasińskiego
  (zamknięta w godz. 7.30 – 18.15)
 • Wisłostrad
  (jezdnia w kierunku Wilanowa) i dalej ulicami:
 • Krajewskiego,
 • Zakroczymska,
 • Szymanowska,
 • Słomińskiego
  (zamknięte w godz. 7.40 – 16.05)

Jezdnia południowa ul. Krasińskiego zostanie zamknięta w godz. 7.30 – 18.15.
Jezdnia północna będzie przejezdna przez cały czas do pl. Wilsona (bez możliwości wjazdu na plac w godz. 8.30-15.10).
Dojazd i wyjazd z osiedli wzdłuż ul. Gwiaździstej będzie możliwy od Wybrzeża Gdyńskiego (jezdnią północą w kierunku Gdańska), następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą.

Na Pradze

Trasę na Pragę maratończycy pokonają przez

 • Most Gdański
  (jednia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 7.45-16.15; w kierunku do Śródmieścia most przejezdny przez cały czas),
 • ul. Starzyńskiego
  (biegacze pobiegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego, jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 7.45-10.30; w kierunku mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas).
 • Namysłowska
  (zamknięta w godz. 7.30-11.00),
 • Ratuszowa
  (zamknięta od godz. 7.45 – 11.00),
 • Wybrzeże Helskie i Szczecińskie
  (zamknięte w godz. 7.55 – 16.40),
 • Okrzei
  (będzie zamknięta w godz. 7.40-11.20; dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 17:00),
 • Jagiellońską
  (zamknięta w godz. 7.55-11.10),
 • Zamoyskiego
  (zamknięta w godz. 8.00-11.10),
 • Sokolą
  (zamknięta w godz.7.45-11.35)
 • Zamoście.
 • Wybrzeże Szczecińskie
  (zamknięte obydwie jezdnie w godz. 7.55 – 17.40),
 • Wał Miedzeszyński
  z nawrotem przy Moście Poniatowskiego w kierunku mostu Świętokrzyskiego (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 7.50 – 12.00, jezdnia w kierunku centrum w godz. 7.50 – 16.50).

W rejonie pl. Hallera komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas rondo Starzyńskiego (za wyjątkiem zjazdu w kierunku Ronda Żaba). W godz. 7.45-16.15 wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 7.45-10.30 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

Śródmieście

Z mostu Świętokrzyskiego biegacze udadzą się dalej ulicami:

 • Tamka
  (na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego – będzie zamknięta w godz. 8.10 – 11.45),
 • Kruczkowskiego
  (zamknięta w godz. 7.55-12.10; utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża.),
 • Rozbrat,
 • Górnośląską
 • Hoene-Wrońskiego
  (obie będą zamknięte w godz. 8.10 -12.00.),
 • al. Hopfera do Łazienek Królewskich.
 • Gagarina
  (w godz. 8.10-12.45 wyłączony będzie skręt w ul. Belwederską; pozostały ruch będzie utrzymany)
 • Belwederską
  (będzie zamknięta w godz. 8.10 – 12.45),
 • Al. Ujazdowskimi
 • Placem Trzech Krzyży
 • Nowym Światem do Ronda de Gaulle’a
  (zamknięta będzie jezdnia w kierunku Krakowskiego Przedmieścia w godz. 8.10 – 13.00; na jezdni w kierunku Wilanowa ruch będzie utrzymany od Placu Trzech Krzyży do ul. Bagatela),
 • Krakowskim Przedmieściem
  (zamknięte w godz. 8.30-13.50).
 • Miodową
  (zamknięta w godz. 8.20-14.15),
 • Placem Krasińskich
  (wyłączenie z ruchu w godz. 8.30-14.00),
 • Bonifraterską
  (zamknięta w godz. 7.30-16.00)
 • Muranowską.

Ciąg ulic:

 • Tamka
  – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Hopfera – Gagarina – Belwederska –
 • Al. Ujazdowskie

będzie wyłączony z ruchu w godz. 7.50-12.20.

Przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Powiśla oraz przedostanie się na drugą stronę Wisły będą możliwe mostem Łazienkowskim. Ruch samochodowy na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Przejezdne będą wjazdy i zjazdy na most Poniatowski i most Łazienkowski.

Żoliborz i Bielany

Następnie maratończycy wrócą na ulice

 • Andersa i Mickiewicza
  (ul. Mickiewicza na odcinku od pl. Wilsona do ul. Rudzkiej w kierunku północnym zostanie zamknięta w godz. 8.30 – 15.30. w kierunku południowym ruch będzie utrzymany przez cały czas).
 • Placem Wilsona
 • Mickiewicza
 • Rudzką
 • Lektykarską
 • Podleśną
  (zamknięte w godz. 8.45 – 15.00.)
 • Gwiaździstą
 • Wisłostradą
 • Krajewskiego
 • Zakroczymską
 • Konwiktorską
 • Bonifraterską
 • Międzyparkowa
 • Słomińskiego
  (jezdnia w kierunku mostu)
 • Mostem Gdańskim na Pragę
  (jednia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 7.45-16.15).

Mieszkańcy bloków w obrębie ulic: Mickiewicza, Rudzka, Lektykarska, Podleśna, Gwiaździsta, Krasińskiego w niedzielę, 26 września, będą mogli wyjechać z osiedla przez cały czas trwania biegu ul. Podleśną oraz Gwiaździstą do Wisłostrady w kierunku północnym. Na ul. Podleśnej dodatkowo wydzielony zostanie jeden pas jezdni, aby umożliwić wyjazd z osiedla (wyłącznie wyjazd, wjazd na osiedle ul. Podleśną nie będzie możliwy).

Dojazd do osiedla w godz. 7.45 -15.00 będzie możliwy wyłącznie od ul. Wybrzeże Gdyńskie (jezdnią północą w kierunku Gdańska), następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą. Dojazd będzie możliwy tylko do skrzyżowania ul. Gwiaździstej z ul. Podleśną.

Z Pragi do Fontann

Z mostu Gdańskiego maratończycy pobiegną ulicami:

 • Wybrzeżem Helskim
 • Wybrzeżem Szczecińskim
  (jezdnie zamknięte w godz. 7.55 – 16.40)
 • Mostem Świętokrzyskim
  (jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta w godz. 7.50 – 16.50).
 • Zajęczą,
 • Dobrą
  (zamknięta w godz. 9.10-17.10),
 • Karową (zamknięta w godz. 9.25-16.55)
 • Wisłostradą do mety na wysokości Multimedialnego Parku Fontann
  (przystanku autobusowego przy ul. Boleść).

Biegi Towarzyszące

15. Półmaratonu Warszawskiego

Start nastąpi o godzinie 12:00 z ul. Moliera
(będzie zamknięta w godz. 8.00-16.00).
Następnie biegacze pokonają trasę ulicami:

 • Senatorską
  (jezdnia południowa zamknięta w godz. 10.00-15.00.)
 • Wierzbową
  (zamknięta w godz. 11.30-13.45)
 • Placem Piłsudskiego
  (jezdnia wschodnia będzie zamknięta w godz. 8.00–13.45; jezdnia wschodnia w kierunku Placu Teatralnego do godz. 16.00).)
 • Królewską
  (zamknięta w godz. 11.30-13.45)
  Krakowskim Przedmieściem
  (tu trasa biegu połączy się z trasą maratonu)
 • Miodową
 • Placem Krasińskich
 • Bonifraterską
 • Muranowską (jezdnia północna)
 • Andersa
 • Mickiewicza (od ul. Zajączka jezdnia wschodnia)
 • Placem Wilsona
 • Mickiewicza
 • Rudzką
 • Lektykarską
 • Podleśną
 • Gwiaździstą
 • Wybrzeżem Gdyńskim
  (jezdnia zachodnia)
 • Krajewskiego
 • Zakroczymską
 • Konwiktorską
 • Bonifraterską
 • Międzyparkową
 • Słomińskiego (jezdnia południowa)
 • Mostem Gdańskim (jezdnia północna)
 • Wybrzeżem Helskim
 • Wybrzeżem Szczecińskim
 • Mostem Świętokrzyskim (jezdnia zachodnia)
 • Zajęczą
 • Dobrą
 • Karową
 • Wybrzeżem Kościuszkowskim (jezdnia zachodnia)
 • Wybrzeżem Gdańskim (jezdnia zachodnia)

Meta będzie na wysokości przystanku autobusowego przy ul. Boleść.

Bieg na Piątkę

Uczestnicy wystartują o godz. 17.00 z ul. Konwiktorskiej.
Pobiegną ulicami:

 • Muranowską (jezdnia w stronę ul. Stawki)
 • Andersa
 • Mickiewicza (od ul. Zajączka jezdnia wschodnia)
 • Placem Wilsona
 • Krasińskiego (jezdnia południowa)
 • Wybrzeżem Gdyńskim (jezdnia zachodnia)
 • Wybrzeżem Gdańskim (nitka zachodnia)
  do mety na wysokości ulicy Sanguszki.

Komunikacja

Piątek

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu WTP będą już w piątek, 24 września.
Od ok. godziny 10:00 zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Boleść 01 i Podzamcze 01.

Sobota

Następnie w sobotę, 25 września, ok. godz. 20:00, kiedy dla ruchu zostaną zamknięte ulice: Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zach. od ul. Krasińskiego do ul. Grodzkiej) oraz Konwiktorska (od ul. Bonifraterskiej do ul. Zakroczymskiej).
Objazdami pojadą autobusy linii 118, 178, 185 i 503.

Niedziela

W niedzielę, 26 września, od ok. godziny 7.30 zamykane będą trasy biegów. Trasy kursujących tu autobusów, wraz z kolejnymi etapami i przemieszczaniem się biegaczy, będą się zmieniały.

Objazdami pojadą:

 • Tramwaje:
  6, 7, 9, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28
 • Autobusy:
  100, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 128, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 175, 178, 180, 181, 185, 195, 197, 202, 212, 222, 409, 500, 503, 504, 507, 509, 518, 517, i 521.

Linie zastępcze

Uruchomione zostaną dwie linie zastępcze.

 • Z70
  zapewni komunikację w rejonie pl. Hallera. Autobusy tej linii będą kursować trasą: pl. Hallera – Jagiellońska – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – pl. Hallera
 • Z15
  przewiezie pasażerów na Żoliborzu trasą:
  Metro Marymont – Włościańska – Słowackiego – pl. Kuronia – Potocka – Mickiewicza – pl. Wilsona – Mickiewicza – gen. Zajączka – Kokarda – Rydygiera – Matysiakówny – ks. Popiełuszki – Słowackiego – Włościańska – Metro Marymont.

Ulgi dla biegaczy

Urzędnicy, z pieniędzy warszawiaków, fundują uczestnikom 43. Maratonu Warszawskiego i 15. Półmaratonu Warszawskiego nieodpłatne przejazdy pojazdami WTP.

W dniu 26 września, na podstawie numeru startowego, mogą jeździć za darmo: autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1 strefy biletowej  ZTM.

na podstawie informacji prasowej urzędu miasta

22 września 2021 19:35
[fbcomments]