0

Najlepsze warszawskie prace naukowe

Dyplomy 2020 grafika miejska
Dyplomy 2020
fot. UM Warszawy

Ogłoszono laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze warszawskie prace doktorskie i magisterskie.

Kapituła konkursu przyznała badaczom z warszawskich uczelni wyższych dwie nagrody główne oraz sześć wyróżnień.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:

 1. rozprawy doktorskie
  nagroda główna w wysokości 15000 zł.
  oraz trzy wyróżnienia po 6000 zł.
 2. prace magisterskie
  laureat nagrody głównej otrzymał 7000 zł.,
  autorzy trzech wyróżnionych prac po 3000 zł.

Nagrody główne

Rozprawy doktorskie

 • dr inż. Krzysztof Skarżyński
  z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
  za pracę:
  System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów.
  Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan,
  promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian Słomiński.

Prace magisterskie

 • mgr Anna Gregorczyk
  z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
  za pracę:
  Opracowanie metodyki wyznaczania lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS.
  Promotorką pracy była dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

Wyróżnienia

Rozprawy doktorskie

 • dr Łukasz Bukowiecki
  z Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę:
  Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich.
  Promotorem pracy był prof. dr hab. Roch Sulima;
 • dr Magdalena Czarnecka
  z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
  za pracę:
  Moja dzielnica – nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych.
  Promotorką pracy była prof. dr hab. Anna Wiłkomirska,
  promotorem pomocniczym dr Piotr Zańko.
 • dr inż. Marcin Koniak
  z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
  za pracę:
  Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora tradycyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu.
  Promotorem pracy był dr hab. inż. Piotr Tomczuk,
  promotorem pomocniczym prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Czerepicki.

Prace magisterskie

 • mgr Sylwia Magdalena Pędziejewska 
  z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
  za pracę:
  Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm miasta na przykładzie modelowego kwartału.
  Promotorem pracy był dr inż. arch. Artur Filip,
  a promotorem pomocniczym mgr inż. arch. Paweł Grodzicki.
 • mgr Dawid Jan Maciuszek
  z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  za pracę:
  Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy.
  Promotorem pracy był dr Paweł Kowalski.
 • mgr Emilia Rakowska
  z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
  za pracę:
  Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich w Warszawie.
  Promotorką pracy była dr inż. arch. Karolina Tulkowska–Słyk.

Kapituła konkursu

 • prof. Mirosław Filiciak
  Przewodniczący
  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.
 • prof. Wiesław Bielawski
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • prof. Witold Bielecki
  Akademia Leona Koźmińskiego;
 • prof. Hanna Majkowska-Godlewska,
  Szkoła Główna Handlowa;
 • prof. Anna Fidelus
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • prof. Mirosław Filiciak
  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;
 • prof. Anna Giza-Poleszczuk
  Uniwersytet Warszawski;
 • dr Ewa Jarecka-Bidzińska,
  laureatka konkursu Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w poprzedniej edycji 2019;
 • prof. Wawrzyniec Konarski,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
 • prof. Jerzy Paweł Nowacki,
  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;
 • prof. Lidia Rudnicka,
  Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • Andrzej Trzeciakowski,
  Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • dr hab. inż. Krzysztof Urbaniak,
  Politechnika Warszawska;
 • Ewa Malinowska-Grupińska,
  przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;
 • Marcin Wojdat,
  sekretarz m.st. Warszawy;
 • dr Magdalena Wróblewska,
  Muzeum Warszawy.

Zdalna Gala Konkursu

17 listopada 2020 12:15

Komentarze