0

VI Maraton Pływacki im. Kazika Szlasy

Maraton pływacki

Stołeczny WOPR organizuje po raz szósty Maraton Pływacki im. Kazika Szlasy o Błękitną Wstęgę Mokotowa.

Akwen Jeziorko Czerniakowskie to fragment starorzecza Wisły wraz z przyległymi do niego terenami. Jego centralną częścią jest Jeziorko Czerniakowskie, od którego pochodzi nazwa rezerwatu. Charakteryzuje pięknym krajobrazem oraz bogatą florą i fauną, będących cennym elementem środowiska przyrodniczego na terenie Warszawy. Jeziorko Czerniakowskie ma powierzchnię ok. 19,5 ha. Jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym na terenie Warszawy. Ma ok. 1780 m długości i 100–180 m szerokości. Średnia głębokość to 2,5 m, a maksymalna – 3,75 m.

Pływak z plakatu

Jeziorko to także, baza szkoleniowo-logistyczna WOPRu – kużnia ratowników, miejsce rozgrywania Mistrzostw Świata Ratowników i wielu innych zawodów pływackich.

Od kilku lat za bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorkiem odpowiedzialni są ratownicy Stołecznego WOPR. Miejsce to nierozłącznie związane jest z postacią Honorowego Prezesa Stołecznego WOPR śp. KAZIMIERZA SZLASY.

Doceniając specyficzną pracę na tym kąpielisku i od 4 lat pamięć o KAZIKU, Stołeczny WOPR organizuje po raz szósty Maraton Pływacki im. KAZIKA SZLASY o Błękitną Wstęgę Mokotowa.  Jak zapewne pamiętają trochę starsi ratownicy WOPRu , na zakończenie każdego kursu odbywały się Amatorskie Zawody Ratownicze. Organizatorzy chcieliby powrócić do tej tradycji szkoleniowej. W tym roku do tradycyjnego Maratonu dodajemy konkurencje Ratownicze, a wybiegając w przyszłość i dbając o młode kadry wprowadzamy konkurencję Super Kaczor 2018.

Aby zachęcić ratowników i ich młodszych kolegów w konkurencjach-Super Ratownik 2018, Super Kaczor 2018 opłata startowa wynosi 20 zł.

Dodatkowych informacji udziela:

PLAKAT 2018

Regulamin zawodów

 1. Organizatorzy:
 • Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Miasto Stołeczne Warszawa- Dzielnica Mokotów
 • Ośrodek Sportu I Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Mokotów
 1. Komitet Organizacyjny:
 • Przewodniczący Komitetu – Paweł Błasiak
 • Komandor Zawodów – Paweł Wagner
 • Sędzia Główny – Maciej Gapski
 • Sędzia Sekretarz – Anna Wagner, Agata Żuraw
 • Opieka Ratownicza – Delfin- Szkoła Ratownictwa
 • Opieka medyczna – „Luk Trans”
 • Opieka zespołu nurków – „Mapet Team”
 • Opieka poligraficzna – Marcjusz Włodarczyk
 • Logistyka i transport – Bartosz Rózanowski
 • Opieka nad wolontariatem – Paweł Wagner
 1. Cel
 • propagowanie sportu pływackiego
 • wyłonienie zwycięzcy
 • krzewienie idei ratownictwa wodnego
 • promocja dzielnicy mokotów i jeziorka czerniakowskiego
 • promowamie bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia młodzieży i dorosłych
 1. Termin i miejsce:
 • 09.09.2018 r. (niedziela) godz. 10.00, Warszawa, ul. Jeziorna 4, Jeziorko Czerniakowskie
 1. Warunki uczestnictwa:
 • zgłoszenie do udziału w zawodach- podanie konkurencji na adres: biuro@wopr.warszawa.pl do dnia 07.09.2018r., lub w dniu zawodów
 • wypełnienie oświadczenia o braku przeciwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność
 • w przypadku osób niepełnoletnich wypełnienie oświadczenia opiekunów prawnych
 • wpłacenie w dniu zawodów opłaty w wysokości 30 zł –zestaw startowy
 • startuje max 100 osób –decyduje kolejność zgłoszeń w danychkonkurencjach. w konkurencjach super ratownik i super kaczor opłata startowa – 20 zł
 • start w konkurencji „super ratownik 2018” z ważną legitymacją wopr
 • uczestwnictwo i przyjazd zawodników na koszt własny
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników niepozostawione w depozycie – biuro zawodów
 • Organizator zapewnia:
 • nagrody, opiekę medyczną i ratowniczą, opiekę zespołu nurków, kadrę sędziowską,ochronę, pomieszczenia przebieralni, toalety
 • pakiet startowy: do wyboru 2 zestawy żywnościowe, napoje, ciastko, owoc, statuetka finiszera i dyplom dla wszystkich, którzy ukończyli konkurencję
 1. Opis konkurencji:

A) Maraton im. Kazika Szlasy

 • pływanie, kategoria do 15 roku życia, dystans 800 m, plaża-most-plaża
 • pływanie, kategoria open, dystans 2400 m, plaża-boja-most, 3 okrążenia
 • w tych konkurencjach rywalizacja pań, panów i niepełnosprawnych

B) „Super Kaczor 2018” – do 14 roku życia

 • pływanie, dystans 100 m, plaża-boja-plaża
 • pływanie kajakiem, dystans 100 m, plaża-boja-plaża
 • rzut rzutką ratowniczą na odległość- 3 próby

C) „Super Ratownik 2018”

 • pływanie, dystans „Kazia” 800m, do mostu i z powrotem
 • konkurencja techniczna- 100 m pływanie- boja, wejście na łódkę bls, dopłyniecie nią do brzegu
 • rzut na odległość rzutką rękawową -3 próby

W konkurencjach pływackich organizator dopuszcza wszystkie stroje pływackie, oraz dowolny styl pływacki – z wyjątkiem stylu grzbietowego

 1. nagrody:

Maraton im. Kazika Szlasy

 • Pływanie, kategoria panie i panowie do 15 roku życia, miejsca 1-3 puchary
 • i nagrody rzeczowe, pozostali pamiątkowy dyplom, którzy ukończyli konkurencję
 • Pływanie, kategoria panie i panowie, dystans 2400 m, miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe, pozostali pamiątkowy dyplom, którzy ukończyli konkurencję

Super Kaczor 2018”

 • Pływanie, dystans 100 m, miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe, pozostali pamiątkowy dyplom, którzy ukończyli konkuręcję
 • Pływanie kajakiem, dystans 100 m, miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe
 • Rzut rzutką ratowniczą na odległość, miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe

„Super Ratownik 2018”

 • Pływanie, dystans „ kazia” 800m,, miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe, pozostali pamiątkowy dyplom, którzy ukończyli konkurencję
 • Konkurencja techniczna, miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe,
 • Rzut na odległość rzutką piłkową, miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe
 1. Informacje ogólne i zasady bezpieczeństwa:
 • Na sygnał sędziego zawodnicy rozpoczynają konkurencję z linii startu/mety, pokonują dystans i kończą rywalizację na linii mety/startu
 • zajęciu danego miejsca decyduje osiągnięty czas – w przypadku konkurencji rzutów rzutkami osiągnieta odlegołośc
 • Wykluczenie nastąpi w przypadku, kiedy zawodnik nie pokona całej trasy
 • Wykluczenie nastąpi w przypadku, kiedy zawodnik utrudnia innym zawodnikom udział w zawodach
 • W przypadku niemożności kontynuowania wyścigu zawodnik jest zobowiązany do odwrócenia się na w wznak i podniesienie reki do góry (sygnał dla służb ratowniczych do podjęcia działań)
 • W sprawach spornych decyduje organizator wspólnie z sędziągłównym
 1. Harmonogram zawodów:
 • 8:00-9:00
  Zapisy i rejestracja zawodników
 • 9:10-9:20
  Odprawa zawodników
 • 9:20-9:30
  Odprawa sędziów i służb ratowniczo-medycznych
 • 9:35-9:50
  Rozgrzewka
 • 10:00
  Otwarcie zawodów
 • 10:10
  Start do konkurencji 800 m – młodzież
 • 10:10
  Start do konkurencji – rzut rzutką rękawową i piłkową
 • 10:40
  Start do konkurencji 2400 m – open
 • 11:30
  Start do konkurencji dystans „kazia” 800 m
 • 12:00
  Start „super kaczorów 2018” pływanie 100 m
 • 12:20
  Start „super kaczorów 2018” pływanie kajakiem 100 m
 • 12:40
  Start „super ratownik 2018” konkurencja techniczna
 • 14:00-14:30
  Wręczenie nagród i zakończenie zawodów
 • 14:30
  Wspólna zabawa

Organizatorzy życzą wspaniałej zabawy

i niezapomnianych przeżyc sportowych

i do zobaczenia za rok

„ zawsze z Kaziem Szlasą ”

3 września 2018 17:51