0

Bezpieczna Biebrza

Rzeka Biebrza
Rzeka Biebrza
fot. Google Street View

Fundacja dla Biebrzy uruchamia projekt wsparcia dla OSP i edukacji w zakresie ochrony środowiska.

Projekt wsparcia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska Fundacja dla Biebrzy realizuje ze wsparciem partnera finansowego jakim jest serwis Przelewy24.pl firmy PayPro SA z Poznania. Zrealizowanie zakładanych celów możliwe będzie dzięki organizacji zbiórki środków w ramach dedykowanej strony internetowej.

Pożar, który zniszczył niedawno na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego cenne przyrodniczo obszary oraz zmiany klimatyczne niosące widmo suszy, która jest realnym zagrożeniem dla terenów podmokłych i lasów, pokazują jak ważne jest odpowiednie przygotowanie jednostek biorących udział w walce z żywiołem. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożarów oraz zapobiec podobnym katastrofom, Fundacja dla Biebrzy w ramach akcji „Bezpieczna Biebrza” wspólnie z serwisem Przelewy24 rozpoczynają zbiórkę środków, które w całości zostaną przeznaczone na działania prewencyjne, edukacyjne oraz doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Na potrzeby akcji została utworzona dedykowana strona internetowa, poprzez którą możliwe będzie dokonanie wpłaty na pomoc w walce z żywiołem. Darczyńcy będą mogli przekazać dowolną kwotę wsparcia, a za bezpieczną realizację transakcji odpowiada serwis Przelewy24, udostępniając bezpośrednio na stronie szereg najpopularniejszych metod płatności.

Magdalena Grablewska, Przelewy24:

Sytuacje takie jak pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego, pokazują nam jak wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie ochrony środowiska przed nowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu i efektami działalności człowieka. Wierzymy, że działania prewencyjne w tym przypadku są niezwykle istotne, dlatego działając wspólnie z Fundacją dążymy do zwiększenia bezpieczeństwa zagrożonych terenów oraz budowania świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że dzięki zbiórce w ramach akcji „Bezpieczna Biebrza” możliwe będzie zapobieganie podobnym katastrofom w przyszłości.

Małgorzata Stanek, prezes zarządu Fundacji

Kwietniowy pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego pokazał nam jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na taki żywioł. Poświęcenie i ciężka praca strażaków nie przyniosą efektów jeśli nie będą oni wyposażeni w specjalistyczny sprzęt niezbędny na terenach bagiennych. Trudno gasić torfowiska idąc na linię ognia jedynie z ręcznymi tłumicami. Postępująca susza sprawia, że nie zastanawiamy się obecnie czy bagna biebrzańskie ponownie się zapalą, ale kiedy się zapalą. Chcemy być w przyszłości lepiej przygotowani by zapobiegać zagrożeniu lub szybko zażegnać żywioł.

Głównym celem zbiórki jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzętowego dla jednostek szybkiego reagowania, umożliwiającego m.in. dotarcie do trudno dostępnych terenów. Środki zostaną przeznaczone także na działania związane z edukacją i odpowiednim przeszkoleniem strażaków oraz przewodników biebrzańskich w zakresie bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: [LINK], gdzie również można dokonać wpłaty na rzecz akcji Bezpieczna Biebrza.

Fundacja Dla Biebrzy

powstała celem promocji regionu i ochrony środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego i okolic. Poprzez popularyzację wiedzy dotyczącej ekologii oraz zrównoważonego rozwoju wpływa na rozwój świadomości oraz utrzymanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach swojej działalności Fundacja wspiera także jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji państwowej oraz wszelkie instytucje samorządowe, państwowe i prywatne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Goniądz (gm. Goniądz, pow. moniecki, woj. podlaskie). To piękna miejscowość, znana m.in. jedynego w Polsce Festiwalu muzyki punkowej Rock na Bagnie.

Więcej o Fundacji: [LINK]

Przelewy24

To serwis internetowy, który prowadzi system autoryzacji i rozliczeń oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Należy do poznańskiej spółki PayPro SA. Od 16 lat realizuje transakcje online dla ponad 100 000 partnerów, wśród których znajdują się największe platformy e-commerce w Polsce i na świecie. Świadczy on najwyższy poziom usług, który zapewniają stale ulepszane rozwiązania informatyczne oraz polityka bezpieczeństwa. Operator obsługuje zarówno największe jak i małe e-biznesy oferując partnerom ponad 350 metod płatności.

 

18 czerwca 2020 18:14