0

UE i Mazowsze wspierają szkoły

Nauka online - foto Andrea Piacquadio (pexels)
Nauka online
fot. Andrea Piacquadio (pexels)

233 mazowieckie szkoły biorą udział w unijnym projekcie samorządu Mazowsza, którego celem jest doposażenie placówek do prowadzenia nauki online.

Wartość przedsięwzięcia to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Umowy z partnerami projektu zostaną podpisane jeszcze w tym kwartale.

Adam Struzik, marszałek Mazowsza:

Sprzętem zakupionym w ramach tego dużego unijnego projektu chcemy pomóc uczniom odnaleźć się w tej nowej szkolnej rzeczywistości. Wesprzemy 233 szkoły z 212 mazowieckich samorządów. Co ważne samorządy nie muszą mieć żadnego wkładu własnego. Wszystkie koszty są po naszej stronie. Wkładem własnym województwa są środki, które już wcześniej zarezerwowaliśmy w naszym budżecie na realizowany przez nas autorski program wsparcia pracowni szkolnych, w tym informatycznych i językowych. Samorządy, które zgłosiły się do tego programu automatycznie zostały zakwalifikowane jako partnerzy projektu unijnego. Na ten moment mamy deklarację uczestnictwa od wszystkich. Mamy nadzieję, że uda nam się sprawnie i jak najszybciej podpisać umowy.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne.

Odbędą się również szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania.

Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Jedną ze szkół biorącą udział w przedsięwzięciu jest prowadzony przez samorząd województwa mazowieckiego Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Lista szkół w pliku PDF (318 KB): [LINK]

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

12 maja 2020 08:50