0

Nabory w konkursach NCBR

Spotkanie NCBR
Spotkanie NCBR
fot. mat. prasowy

Trwają nabory w konkursach NCBR w formule „Szybkiej Ścieżki”. Zobacz jakie masz możliwości rozwoju swojego projektu B+R.

Innowatorzy z całej Polski, w tym z województwa mazowieckiego, mają właśnie teraz najlepszą okazję, aby sięgnąć po dofinansowanie z NCBR, które wesprze rozwój ich projektów badawczo-rozwojowych.

16 września ruszył nabór w konkursie „Szybka Ścieżka”, w którym budżet to aż 1,1 mld zł. Poza tym trwają nabory w dwóch konkursach tematycznych – Szybka Ścieżka Technologie kosmiczne oraz Szybka Ścieżka Tworzywa sztuczne. Przedsiębiorcy z mazowieckiego mają również ostatnią szansę na zgłoszenie się
w konkursie Ścieżka dla Mazowsza.

Oferta konkursów NCBR w formule „Szybkiej Ścieżki” zostanie przedstawiona przedsiębiorcom i przedstawicielom jednostek naukowych podczas kolejnego spotkania informacyjno-warsztatowego NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).
Warsztaty odbędą się 26 września w Warszawie.

Mazowieckie pierwsze

pod względem wykorzystania środków z NCBR

Mazowieckie jest pierwsze w Polsce pod względem wykorzystania środków, którymi dysponuje NCBR. Tylko w ubiegłym roku dofinansowano 773 projekty z województwa mazowieckiego na kwotę 2 mld zł. Województwo mazowieckie jest liderem w Polsce niemalże we wszystkich wymiarach aktywności gospodarczej, przy czym występują znaczące różnice pomiędzy potencjałem regionu warszawskiego stołecznego a mazowieckiego regionalnego, na korzyść tego pierwszego.

Liderem pod względem liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON jest region warszawski stołeczny (14% liczby przedsiębiorstw ogółem w Polsce). Struktura wielkościowa przedsiębiorstw (według liczby zatrudnionych) województwa mazowieckiego jest zbliżona do struktury wielkościowej kraju, niemniej region warszawski stołeczny wyróżnia się wśród pozostałych tym, że jest największym skupiskiem podmiotów dużych (20% powyżej 250 zatrudnionych).

Liczba pracujących w makroregionie województwa mazowieckiego wynosi 2,5 mln osób, z czego 66,6% pracuje w regionie warszawskim stołecznym, a 33,4% w mazowieckim regionalnym. Gospodarka mazowiecka wyróżnia się też na tle kraju pod względem liczby i potencjału podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W regionie warszawskim stołecznym działa 36,9% spośród tych podmiotów w kraju, dając mu pierwszą lokatę przed śląskim i podkarpackim.

Mazowieckie jest na 46 pozycji pod względem atrakcyjności inwestycyjnej spośród ponad 250 regionów Unii Europejskiej[1]. Rozwój innowacyjnych projektów w ramach konkursów w formule Szybkiej Ścieżki daje szansę wzrostu różnym sektorom gospodarki w całym regionie.

Duży wybór konkursów

w ramach „Szybkiej Ścieżki”

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą ubiegać się duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln euro.

Nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również dwa konkursy tematyczne w formule Szybkiej Ścieżki: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi – technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada).

Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną także konkursy tematyczne: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz Urządzenia grzewcze.

Jeszcze do 25 IX trwa również nabór do konkursu Ścieżka dla Mazowsza,
w którym na przedsiębiorców i naukowców z regionu czeka aż 600 mln zł.

Pierwsza w Polsce

kamizelka balistyczna dla kobiet od firmy Moratex

Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, którego przedstawiciele stworzyli pierwsze w kraju kamizelki balistyczne wyłącznie dla kobiet.

Zadaniem Instytutu jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom służb mundurowych. W ich szeregach jest coraz więcej kobiet, dlatego rozwiązania konstrukcyjne popularne w Stanach Zjednoczonych, czy krajach europejskich, zaczęły być koniecznością również w Polsce. Powodem są różnice anatomiczne między ciałem mężczyzny i kobiety.

Podczas realizacji projektu kluczowy głos miały panie – funkcjonariuszki.
Innowacyjne w podejściu jest to, że kamizelka składa się z dwóch części, pierwszą jest modelujący stanik, drugą stanowi dopasowana kształtem do stanika kamizelka balistyczna. Ma to ogromny wpływ nie tylko na ergonomię, ale również na bezpieczeństwo funkcjonariuszek. Obecnie projekt jest na etapie konstruowania modeli.

Praktyczne informacje

podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy , którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych mają możliwość zapoznania się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz rozmów z ekspertami. W trakcie spotkań można dowiedzieć się  jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskiwać i rozliczać.

Okazją są m.in. spotkania w ramach projektu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, których harmonogram dostępny jest na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

Do tej pory w całej Polsce odbyło się ponad 70 takich spotkań, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

  • Więcej informacji o konkursach Szybka Ścieżka oraz Ścieżka dla Mazowsza dostępnych jest na stronie: www.gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na stronie: https://asystentinnowacji.ncbr.gov.pl/.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

[1] https://innowacyjni.mazovia.pl/upload/pages/1760/1760-0.pdf

25 września 2019 14:02

Komentarze