0

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Warszawie?

Ręce rodziców i nóżki dziecka
Ręce rodziców i nóżki dziecka
fot. mat. prasowy

In vitro to nadal najskuteczniejsza metoda leczenia niepłodności. Kto może z niej skorzystać w Warszawie?

Co piąta para w Polsce zmaga się z problemem niepłodności.
Niestety tylko 1/5 z nich podejmuje odpowiednie leczenie.
Nadal bowiem związane z nim koszty przekraczają możliwości wielu osób.
Dotyczy to również najskuteczniejszej jak dotąd metody leczenia niepłodności, jaką jest in vitro. Na szczęście nie oznacza to rezygnacji z marzeń o posiadaniu dziecka,  ponieważ szansą na ich spełnienie jest możliwość refundacji in vitro w ramach  programów miejskich, również w stolicy.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro  w Warszawie?
In vitro to nadal najskuteczniejsza metoda leczenia niepłodności

W mniejszym lub większym stopniu niepłodność towarzyszy nam od zarania dziejów.  Jednak na przestrzeni ostatnich lat problem ten uległ nasileniu, co spowodowało, że  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła go na liście chorób cywilizacyjnych.

Kiedy mówimy o niepłodności?
Otóż wówczas, gdy pomimo regularnego współżycia (4–5 razy w tygodniu), bez  stosowania środków antykoncepcyjnych, po okresie roku czasu, para nie może zajść w  ciążę. Przy czym, należy tu podkreślić, że w równym stopniu dotyka ona zarówno kobiet  jak i mężczyzn (po 45%), zaś w 10% przypadków nie jest możliwe jej dokładne ustalenie  (niepłodność idiopatyczna).

Szacuje się, że w Polsce kłopoty z płodnością może mieć co piąta para w wieku  produkcyjnym (ok. 3 mln osób), z czego 0,2 – 0,5 % z nich wymaga specjalistycznego  leczenia metodą rozrodu wspomaganego. Może to być inseminacja domaciczna lub in  vitro (IVF),  dzięki któremu w ciągu ostatnich 40 lat na świat przyszło prawie 9 mln  dzieci. Co ważne, nadal zapłodnienie pozaustrojowe jest najskuteczniejszą metodą  leczenia niepłodności. W Polsce pomimo tego, że klinik leczenia niepłodności jest  zaledwie kilkadziesiąt, to i tak skuteczność jej leczenia należy do najwyższych w Europie (32% przeprowadzonych zabiegów in vitro przebiega pomyślnie).

Jakie są wskazania do przeprowadzenia in vitro?

Zapłodnienie pozaustrojowe przeprowadza się zazwyczaj gdy para wyczerpała już  wszystkie inne możliwości, które dają jej szansę na zostanie rodzicami. Jak dotąd in  vitro jest w Polsce legalne, a ustawa o leczeniu niepłodności z 25 czerwca 2015 roku  opisuje zasady kwalifikacji pacjentów i prowadzenia leczenia metodami wspomaganego  rozrodu (inseminacji, zapłodnienia pozaustrojowego i zabezpieczenia płodności na  przyszłość). Wskazaniem do przeprowadzenia in vitro jest przy tym nie tylko  nieskuteczne, dotychczasowe leczenie, ale również:

 • obniżona rezerwa jajnikowa;
 • nieprawidłowe parametry nasienia;
 • zaburzenia hormonalne w cyklu miesiączkowym;
 • endometrioza;
 • niedrożność lub zrosty w jajowodach;
 • przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajnika;
 • niepłodność idiopatyczna.

Na czym natomiast polega sama metoda in vitro?
Otóż cała procedura składa się z poddania pacjentki stymulacji hormonalnej,  zwiększającej szansę na uzyskanie większej ilości komórek jajowych, które zostają  następnie pobrane i zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane w ten sposób zarodki umieszcza się w macicy i jeżeli dojdzie do zagnieżdżenia, powstaje ciąża, która  rozwija się dalej, w naturalny sposób.

Dofinansowanie in vitro w ramach
Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Warszawie

Pomimo tego, że niepłodność jest uznana przez WHO za chorobę społeczną, to Polska  nadal pozostaje jednym z nielicznych krajów europejskich, w którym chorzy pozbawieni są możliwości kompleksowego finansowania jej leczenia. Niestety po zakończeniu  rządowego programu refundacji in vitro realizowanego w latach 2013 – 2016 (dzięki  któremu urodziło się 22 tys. dzieci), osoby zainteresowane zapłodnieniem  pozaustrojowym, muszą płacić za zabieg z własnej kieszeni. A koszty te są naprawdę  duże i często przekraczają możliwości finansowe wielu par. Należy tu bowiem  podkreślić, że wydatek na in vitro to nie tylko koszt pakietu, widniejącego w cenniku  kliniki leczenia niepłodności (średnio jest to 6 – 8 tys. zł), ale i koszty dodatkowe w  postaci wizyt lekarskich, badań i leków. Łącznie może to być dla pary wydatek rzędu ok. 10 – 12 tys. zł, przy czym zawsze pod uwagę trzeba wziąć to, że czasem  procedurę in vitro trzeba powtórzyć.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że część osób starających się o dziecko może obecnie  skorzystać z miejskich programów dofinansowania in vitro, ponieważ po upadku  rządowego programu inicjatywę przejęły samorządy. Przykładowo z refundacji in vitro  lub pokrycia części kosztów skorzystać mogą m.in. mieszkańcy Warszawy, Gdańska,  Wrocławia, Szczecina, Bydgoszczy, Słupska, Częstochowy, Kołobrzegu, czy Chojnic. Jeśli  chodzi o stolicę, to ruszyła tam kolejna edycja programu wspierania osób dotkniętych  niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego.

Do tej pory dzięki finansowaniu in vitro przez stołeczny samorząd urodziło się 616  dzieci. Na program trwający trzy lata przyznano 32,8 mln zł, z których rocznie  dofinansowywanych będzie ok. 1.800 procedur in vitro. Przy czym jedna para może  skorzystać z maksymalnie trzech prób zapłodnienia pozaustrojowego, o ile wskutek  pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka. Ponadto, osoby  korzystające z dofinansowania in vitro składają oświadczenie, że nie uczestniczyli lub  uczestniczyli w co najwyżej dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych  programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych (wówczas  przysługuje im tylko 1 próba).

Kto może skorzystać z dofinansowania
in vitro w Warszawie?

W toku postępowania konkursowego dofinansowanie in vitro w Warszawie możliwe jest w np. tu: [LINK], gdzie na leczenie mogą zapisywać się niepłodne pary małżeńskie lub partnerskie.

Co ważne, program ten przewiduje maksymalne dofinansowanie dla każdej z nich w wysokości 6.000 zł w przypadku procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz 3.600 zł w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Warszawie?
Otóż, dostępne jest ono dla wszystkich niepłodnych par, które:

 • w dniu kwalifikacji do programu zamieszkują na terenie Warszawy od co najmniej dwóch lat;
 • poddały się wcześniejszemu leczeniu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazanie do in vitro (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii).

Jednak to nie wszystkie wymagane warunki, ważne jest bowiem, aby:

 • wiek kobiety mieścił się w przedziale 25-40 lat;
 • rezerwa jajnikowa u pacjentki mierzona stężeniem AMH wynosiła >0,7 ng/ml.

Miejskie programy refundacji zapłodnienia pozaustrojowego są dla wielu par jedyną szansą na zostanie rodzicami. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania in vitro w Warszawie najlepiej osobiście skontaktować się z np. kliniką INVICTA.

Artykuł sponsorowany

23 lutego 2021 16:27