0

Petycja mieszkańców Pragi do radnych Warszawy

Z pisma przewodniego do petycji mieszkańców Pragi Północ
Z pisma przewodniego – do petycji mieszkańców Pragi Północ
fot. Kamil Ciepieńko

Do radnych miasta trafiła petycja mieszkańców Pragi-Północ, którzy sprzeciwiają się rozszerzeniu strefy płatnego parkowania na obszar osiedla Praga II.

Petycję podpisało 1342 mieszkańców.

Z pisma przewodniego do petycji mieszkańców Pragi Północ
Z pisma przewodniego – do petycji mieszkańców Pragi Północ
fot. Kamil Ciepieńko

W petycji mieszkańcy zwracają uwagę na nieprawidłowości związane z  przeprowadzeniem przez urzędników procedury konsultacji społecznych, czego  skutkiem jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która zamiast ułatwić, utrudniła życie mieszkańców.

Z listu przewodniego do petycji:

Znamienne jest też to, że decyzja urzędników została podjęta na podstawie opinii mniej niż 0,6% mieszkańców osiedla.

Zbiórka podpisów przeciwko SPPN na bazarku przy ul. Namysłowskiej - Kamil Ciepieńko i Barbara Domańska, członkowie stowarzyszenia Kocham Pragę.
Zbiórka podpisów przeciwko SPPN na bazarku przy ul. Namysłowskiej – Kamil Ciepieńko i Barbara Domańska, członkowie stowarzyszenia Kocham Pragę.
fot. Kamil Ciepieńko

Autorzy petycji, których reprezentuje Kamil Ciepieńko, wiceprzewodniczący praskiej rady ze stowarzyszenia Kocham Pragę, zebrali aż 1342 podpisy osób, które sprzeciwiają się SPPN na terenie osiedla Praga II.

Podpisy były zbierane w formie tradycyjnej, m.in. na pl. Hallera oraz w administracji przy ul. Burdzińskiego.

Plac Hallera - Zbiorka podpisów przeciwko rozszerzeniu SPPN
Plac Hallera – Zbiorka podpisów przeciwko rozszerzeniu SPPN
fot. Kamil Ciepieńko

Kamil Ciepieńko, inicjator protestu:

Już w ciągu pierwszej godziny, pomimo deszczu i zimna, zebraliśmy kilkakrotnie więcej  podpisów przeciwko strefie, niż firma wynajęta przez Zarząd Dróg Miejskich i urzędnicy, których celem było przekonanie mieszkańców do strefy. Radni Warszawy podjęli decyzję o rozszerzeniu SPPN na podstawie opinii mniej niż 0,6 proc. mieszkańców osiedla.

Pozostaje pytanie, czy radni wiedzieli, że głosują w interesie kilkudziesięciu osób? Uważam, że drogowcy, tak samo jak mieszkańcom, nie powiedzieli radnym wszystkiego.

Dokumenty dostarczone do Rady Warszawy

Format PDF:

Treść listu przewodniego

Kamil Ciepieńko,
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Kocham Pragę
tel. 503 741 666

Warszawa, 5 grudnia 2022 r.

 

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1 p. XX Pałac Kultury i Nauki,
Warszawa

Dotyczy: petycji mieszkańców osiedla mieszkaniowego Praga II dotyczącej uchylenia uchwały nr LXV/2128/2022 Rady m.st. Warszawy z dn. 9 czerwca 2022 r. w części dotyczącej rozszerzenia SPPN.

Przedstawiam Państwu petycję mieszkańców osiedla Praga II w dzielnicy Praga-Północ,
obszaru, który na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy ma zostać włączony do strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Obszar ten jest w przestrzeni informacyjnej przedstawiany jako „Plac Hallera”, choć w rzeczywistości jest kilkunastokrotnie większy niż sam plac. Ale to tylko jeden z wielu przykładów manipulacji i wprowadzania mieszkańców w błąd przez urzędników z Zarządu Dróg Miejskich.

W petycji, podpisanej przez 1342 osoby, zwracamy uwagę na nieprawidłowości związane z przeprowadzeniem procedury konsultacji społecznych, czego skutkiem jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która zamiast ułatwić, utrudniła życie mieszkańcom. Znamienne jest też to, że decyzja urzędników została podjęta na podstawie opinii mniej niż 0,6 proc, mieszkańców osiedla.

Urzędnicy ZDM odebrali nam możliwość korzystania z prywatnych samochodów, a także narazili nas na ryzyko zagrożenia życia i zdrowia. Nowa organizacja ruchu, związana
z wprowadzeniem SPPN, coraz częściej powoduje też sytuacje konfliktowe. Zostaliśmy  zmuszeni przez urzędników do walki o miejsce parkingowe. 

Uważamy, że nie został Państwu przedstawiony prawdziwy obraz sytuacji parkingowej i  komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego Praga II, a jedynie wizja, która nie jest możliwa  do realizacji. Radni m.st. Warszawy, tak samo jak mieszkańcy, zostali  wprowadzeni w błąd przez urzędników ZDM.

W załączniku przedstawiamy treść petycji, w której uzasadniamy nasz apel. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłożenie petycji na najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy. Załączamy również listę podpisów, których zbiórkę prowadziliśmy w formie tradycyjnej, podczas trzech spotkań z mieszkańcami, oraz w formie  elektronicznej. Poniżej przedstawiamy też propozycje zmian, które ze względów  bezpieczeństwa należy wprowadzić jak najszybciej.

Propozycje natychmiastowych zmian:

  1. Likwidacja nowego ronda u zbiegu ulic Dąbrowszczaków i Józefa Szanajcy, którego projekt budowy został oprotestowany nie tylko przez mieszkańców, ale też Urząd Dzielnicy Praga-Północ. Jego powstanie nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, a wyłącznie komplikuje i tak dramatyczną sytuację z miejscami parkingowymi na osiedlu;
  2. przekazanie terenu przy ul. Namysłowskiej 8, na którym dziś znajduje się parking z siecią prywatnych parkometrów, mieszkańcom. Przeznaczeniem tego miejsca powinien być dzielnicowy parking;
  3. likwidację postoju dla taksówek na wysokości pl. Hallera 5. Niespełna 200 metrów dalej, w sąsiedztwie przychodni lekarskiej, jest już przecież postój;
  4. likwidację kontraruchu rowerowego na wąskich ulicach ze względu na bezpieczeństwo rowerzystów, szczególnie, że na terenie osiedla znajdują się już ścieżki rowerowe;
  5. przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Szanajcy. Brak możliwości przejazdu utrudnia mieszkańcom poruszanie się po osiedlu;
  6. zmianę organizacji parkowania na pl. Hallera oraz na ul. Darwina, gdzie samochody zostały przeniesione na jezdnie. W przypadku ul. Darwina piesi z jednej strony mają do dyspozycji 5 metrowy chodnik, a z drugiej: 3 metrowy. Drastyczne zwężenie ulicy jest realnym zagrożeniem dla życia i zdrowa, bo utrudnia przejazd dla służb ratunkowych;
  7. budowę podziemnego parkingu przy pl. Hallera, wzdłuż ul. Skoczylasa, przeznaczonego wyłącznie dla mieszkańców. Propozycja budowy została złożona już w 2017 roku na ręce Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Załączniki:

  • Treść petycja przeciwko wprowadzeniu strefy płatnego parkowania (SPPN) na osiedlu Praga II
  • Lista podpisów – podpisana przez 1342 osoby (39 stron: 1-570 podpisów elektronicznych, 46 stron 571-1342 podpisów tradycyjnych)

Treść petycji

Mieszkańcy osiedla Praga II
Warszawa, 5 grudnia 2022 r.

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1 p. XX Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
e-mail: sekretariat.br@um.warszawa.pl
Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Szanowni Radni m.st. Warszawy,
Panie Prezydencie,

w związku z pracami drogowymi prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miejskich mającymi na celu wprowadzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) na terenie obszaru pl. Hallera, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie i zaniechanie dalszego procesu wprowadzania SPPN.

Prosimy o uchylenie uchwały nr LXV/2128/2022 Rady m.st. Warszawy
z dn. 9 czerwca 2022 r. w części dotyczącej rozszerzenia SPPN w związku z protestami  mieszkańców. Szczegółowe uzasadnienie niniejszej petycji przedstawiamy poniżej.

Działania prowadzone przez urzędników ZDM odebrały mieszkańcom możliwość  korzystania z prywatnych samochodów. Następstwem tych działań są sytuacje  konfliktowe, w których zmotoryzowani mieszkańcy zostali zmuszeni do walki o miejsca  parkingowe. Przykładem jest ul. Karola Darwina, przy której 83 proc, mieszkańców zostało z dnia na dzień pozbawionych prawa do posiadania własnego samochodu, bo urzędnicy ZDM zmienili zasady parkowania.

My, niżej podpisani mieszkańcy osiedla Praga II, podkreślamy, że obszar pl. Hallera w  praktyce oznacza osiedle mieszkaniowe Praga II w dzielnicy Praga-Północ. Czujemy się oszukani przez przedstawicieli miasta, a przede wszystkim przez urzędników ZDM, którzy w sposób niewłaściwy i niemiarodajny przeprowadzili proces konsultacji społecznych.
W konsultacjach wzięło udział około 100 osób, co oznacza 0,6 proc, mieszkańców  osiedla zamieszkanego przez blisko 15 tys. osób.

Jednocześnie uważamy, że radnym m.st. Warszawy nie został przedstawiony  prawdziwy obraz sytuacji parkingowej osiedla, a jedynie wizja, która nie jest  możliwa do realizacji. Radni, tak samo jak mieszkańcy, zostali więc wprowadzeni w błąd.

UZASADNIENIE PETYCJI:

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano tylko jedno spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, w którym według urzędników wzięło udział 35 osób (0,23 proc, ogółu mieszkańców). W żaden sposób nie weryfikowano tożsamości osób obecnych na  spotkaniu, dlatego rzeczywista liczba osób zamieszkujących na terenie objętym planowanymi zmianami była zdecydowanie mniejsza i została oszacowana na 17 osób.

Spotkanie nie zostało zorganizowane na obszarze planowanej SPPN, np. w siedzibie głównej Domu Kultury Praga przy ul. Dąbrowszczaków, tylko w jego filii przy ul.  Strzeleckiej. Filia znajduje się w innej części dzielnicy.

Prezentację przygotowaną przez ZDM na portalu YouTube obejrzało 50 osób. W spotkaniu na platformie Zoom uczestniczyło 30 osób. Głównie były to te same osoby, które wcześniej śledziły prezentację na portalu YT. W trakcie tych spotkań moderatorzy unikali odpowiedzi na najważniejsze pytania mieszkańców, m.in. ile jest obecnie miejsc parkingowych na Pradze II, ile ich będzie po wprowadzeniu SPPN i jakie jest obecnie zapotrzebowanie mieszkańców osiedla Praga II.

Nie przedstawiono pełnych danych, co do skali planowanych zmian oraz ich rzeczywistego oddziaływania, a podczas dyskusji i sesji pytań udzielano na ten temat odpowiedzi niekonkretnych i wymijających.

Jak podają urzędnicy, na dyżury konsultacyjne zgłosiły się 43 osoby. Przeprowadzono też 6 rozmów telefonicznych.

Na podstawie tych liczb należy stwierdzić, że w konsultacja wzięło udział około 100 osób, co oznacza około 0,6 proc, mieszkańców osiedla.

Rzeczywista liczba jest jednak dużo mniejsza, ponieważ w spotkaniach brały udział osoby znane m.in. z uczestnictwa w podobnych konsultacjach dotyczących różnych zmian w Warszawie także tych związanych z wprowadzeniem SPPN na innych dzielnicach.

Urzędnicy ZDM wprowadzili mieszkańców w błąd informując, że SPPN zostanie wprowadzona wyłącznie na terenie pl. Hallera. Nazwa procesu konsultacji to: „Jaka strefa płatnego parkowania na pl. Hallera i Szmulowiźnie?„. Mieszkańcy ulic: Karola Darwina, Karola Linneusza, WenantegoBurdzińskiego, Józefa Nusbauma-Hilarowicza, Jana Młota, Namysłowskiej, Józefa Szanajcy, Władysława Skoczylasa, Dąbrowszczaków, Karola Szymanowskiego, Janusza Groszkowskiego, Bertolta Brechta czy Jagiellońskiej mieli prawo nie widzieć, że konsultacje pn. „pl. Hallera” dotyczą również ich. Główne spotkanie dla mieszkańców zostało zorganizowane poza obszarem planowanej SPPN, co dodatkowo utwierdzało mieszkańców w przekonaniu, że ich ulice nie zostaną objęte SPPN.

ZDM, co wynika z oficjalnego raportu, rozdystrybuował blisko 14 tys. ulotek
i rozwiesił 75 plakatów z niewłaściwą nazwą obszaru, na którym ma powstać SPPN.

Podczas konsultacji społecznych nie zostały przedstawione żadne informacje oparte o liczby, a jedynie procenty i szacunki. Na ich podstawie podczas konsultacji, niemożliwa była odpowiedź na kluczowe pytania: ile miejsc parkingowych zostanie wyznaczonych w ramach SPPN oraz jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców. Bez tych informacji niemożliwe było określenie skali redukcji. Dopiero teraz, gdy urzędnicy przygotowują obszar do wprowadzenia strefy, mieszkańcy mają możliwość poznać nowe zasady parkowania.

Urzędnicy wielokrotnie przekonywali, że podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, ograniczenie dostępności określonego obszaru miasta dla samochodów i wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej. Próba realizacji tych celów na osiedlu mieszkaniowym, którego topografia jest zupełnie inna niż na obszarach takich jak Żoliborz, Ochota czy Śródmieście, jest niemożliwa.

Na terenie osiedla jest tylko jedno miejsce użyteczności publicznej, z którego korzystają osoby przyjezdne. To Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek przy ul. Dąbrowszczaków. Trudno w podobnych kategoriach rozpatrywać Urząd Marszałkowski Województw Mazowieckiego przy ul. Bertolta Brechta, w którym znajdują tylko pojedyncze departamenty, nie zaś główna siedziba urzędu. Z kolei giełda przy ul. Namysłowskiej działa tylko w weekendy.

Należy też zaznaczyć, że na osiedlu znajduje się tylko jedna trasa linii autobusowej, która prowadzi przez osiedle na której znajdują się trzy przystanki. I choć na pl. Hallera jest pętla autobusowa, to pojazdy komunikacji miejskiej wyjeżdżają z terenu osiedla po przejechaniu zaledwie 650 metrów.

Urzędnicy zupełnie pominęli też fakt, że przy ul. Szanajcy znajduje się Zespół Szkół nr 14. Publiczna placówka zajmuje dwa budynki przy ul. Szanajcy 5 i ul. Szanajcy 17/19. Ze względu na profil szkoły: geologiczno-geodezyjno-drogowy, jej uczniami są nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale też całego Mazowsza. Dodatkowo, przy ul. Burdzińskiego 4, znajduje się Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. RuyBarbosy, w którym uczy się wiele osób spoza Warszawy. Radykalne zmniejszenie liczby miejsc parkingowych przez urzędników w sąsiedztwie budynków szkolnych uderza przede wszystkim w mieszkańców.

Przekonywano nas, że SPPN zostanie wprowadzona tylko na terenie pl. Hallera, a także, że zyskamy nowe miejsca parkingowe. Za kwotę 30 zł rocznie mieliśmy mieć możliwość parkować bezpłatnie, nikt z urzędników nie powiedział jednak, gdzie mamy parkować. Nie zaproponowano nam żadnej alternatywy, zaś w jednym z nielicznych miejsc, w których można było zorganizować dla mieszkańców parking – wzdłuż ul. Jagiellońskiej – w ostatnich dniach posadzono drzewa.

W prezentacji przygotowanej przez ZDM, która podsumowała proces konsultacji społecznych, znajduje się informacja, że odnotowano udział 18 osób, które sprzeciwiają się powstania strefy. W prezentacji nie poinformowano jednak o kilkudziesięciu e-mailach przesłanych do urzędu dzielnicy i Zarządu Dróg Miejskich czy wyników internetowej petycji przeciwko SPPN podpisanej przez 128 osób.
Nie podano, więc prawdziwej liczby osób, które sprzeciwiają się rozszerzenia SPPN.

W prezentacji znajdują się też fałszywe sformułowania np.

„Wśród uczestników konsultacji powszechne było stwierdzenie, że należy strefę rozszerzyć jak najszybciej.”

To nieprawda, a dowodem, że konsultacje zostały przeprowadzone w sposób niewłaściwy i nie przedstawiają woli mieszkańców osiedla Praga II jest niniejsza petycja.

Mieszkańcy dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy

Mieszkańców reprezentuje Kamil Ciepieńko,
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy, stowarzyszenie Kocham Pragę.

6 grudnia 2022 05:30
[fbcomments]