0

Marszałek uruchomił gwarancje

Nekermann w niewypłacalności
Nekermann – w niewypłacalności
fot. Pexels

Marszałek województwa uruchomił gwarancje ubezpieczeniowe biura podróży Neckermann Polska.

25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności. Marszałek natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura.
Dziś powróci do kraju około 500 klientów biura podróży Neckermann Polska.

W momencie złożenia przez biuro oświadczenia o niewypłacalności poza granicami kraju przebywało 3600 turystów. Dziś do Polski powróci grupa ok. 500 osób. Są to powroty planowe. Turyści wracają z Turcji i Grecji. Jutro do kraju przyleci kolejnych ok. 220 osób, tym razem z Tunezji i Egiptu. Będą to również loty planowe.

Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie władz województwa z ubezpieczycielem biura – firmą Allianz Partners. Miało na celu ustalenie szczegółów postępowania i uruchomienia gwarancji.

Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim:

Otrzymaliśmy już od Neckermann Polska wykaz destynacji, hoteli i turystów. Szacujemy, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Na szczęście docierają do nas nieliczne sygnały o kłopotach turystów.

W przypadku ogłoszenia niewypłacalności biura podróży zadania marszałka wynikają z nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Marszałek ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego biura. W przypadku, gdy środki z zabezpieczenia okażą się niewystarczające, ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Główna gwarancja Neckermann Polska opiewa na 25 mln zł.

Izabela Stelmańska:

Środki te przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłata za hotel i wyżywienie do końca pobytu), pokrycie kosztów powrotu i prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu do kraju turystów w przypadku, gdy organizator go nie zapewnił. Jest to również zabezpieczenie służące podróżnym, których imprezy nie zostaną zrealizowane lub częściowo zrealizowane (wcześniejszy powrót do kraju).

W celu jak najszybszego zabezpieczenia turystów, urząd marszałkowski jest w kontakcie z ubezpieczycielem – Allianz Polska, a także Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Urząd marszałkowski na polecenie marszałka województwa Adama Struzika powołał także specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju.

Kontakt:

  • W przypadku niepokojących informacji, prosimy klientów biura Neckermann Polska o kontakt telefoniczny z urzędem marszałkowskim:
    (22) 59 79 543, (22) 59 79 541, (22) 59 79 545.
  • Osoby przebywające poza granicami kraju mogą skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu:
    +48 22 522 29 00.
  • Dla osób, których wyjazd został odwołany dedykowany jest, czynny w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, numer telefonu:
    +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

26 września 2019 07:50

Komentarze