0

25. Ranking Techników warszawskich

Ranking techników warszawskich
Ranking techników warszawskich

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W pełnej wersji publikacji – dostępnej na stronie Perspektywy.pl – Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Technicznych szkół średnich jest zdecydowanie mniej niż niż ogólnokształcących.
Wiele z nich zniknęło wraz z zanikaniem warszawskiego przemysłu.
Nie oznacza to, że nie potrzebujemy specjalistów w różnych dziedzinach.
Oznacza to krótkowzroczność dorosłych. Z tego o czym głośno się nie mówi,  szkoły techniczne borykają się z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli, co również powoduje wymieranie kierunków technicznych.

Ranking Techników w Warszawie

W nawiasach poddana jest pozycja na liście ogólnopolskiej.

 1. (1) Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1)
 2. (15) Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku
 3. (16) Technikum Architektoniczno-Budowlane im. St. Noakowskiego
 4. (33) Technikum Kinematograficzno-Komputerowe Im. K. Kieślowskiego
 5. (45) Technikum Elektr. nr 3 im. Żołnierzy AK „Żywiciel”
 6. (83) Technikum Bud. i Arch. nr 1 im. prof. Z. Mączyńskiego
 7. (84) Prywatne Technikum Weterynarii nr 1
 8. (85) Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1
 9. (96) Technikum Fototechniczne
 10. (99) Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
 11. (112) Technikum Elektroniczne nr 1
 12. (123) Technikum nr 7 (ZS im. inż. St. Wysockiego)
 13. (124) Technikum nr 23 im. F. Skarbka (ZS nr 32)
 14. (132) Technikum Poligraficzne
 15. (144) Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego
 16. (150) Technikum Łączności im. prof. J. Groszkowskiego
 17. (237) Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka
 18. (269) Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego
 19. (269) Technikum Ogrodnicze (ZS nr 39)
 20. (302) Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego
 21. (341) Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego
 22. (434) Technikum Hotelarsko-Turyst.-Gastronom. nr 21

Pełny ranking: [LINK]

12 stycznia 2023 12:02
[fbcomments]