0

Bakterie probiotyczne. Czy wiesz o nich wszystko?

Bakterie - Escherichia coli widziana w mikroskopie elektronowym
Bakterie – Escherichia coli widziana w mikroskopie elektronowym
fot. Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH

Rzecz o bakteriach, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Bakterie (łac. bacteria, od gr. βακτήριον baktērion, pałeczka, laseczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej.
Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia.

Probiotyki (gr. pro bios – dla życia), czynnościowa żywność – podawane doustnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdży, najczęściej bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej.

Według definicji FAO/WHO probiotyki to

żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza.

Probiotyki bez trudu można kupić w każdej stacjonarnej lub internetowej aptece. Czy wiadomo, które z nich mają odpowiednią jakość? Jakie warunki powinny być spełnione, aby produkty te mogły pozytywnie wpływać na nasze zdrowie? Jest ich co najmniej kilka. Warto je poznać, aby jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie.

Probiotyki.

Co to takiego? Kiedy mają odpowiednią jakość?

Czym są bakterie probiotyczne? Ich znaczenie i cechy charakterystyczne opisane zostały w definicji FAO/WHO z 2001 roku. Można w niej znaleźć informacje, że są to określone szczepy bakterii. Jeżeli probiotyk zostanie podany w określonej ilości może mieć dobroczynny wpływ na zdrowie osoby, która go przyjmuje. Preparaty te mogą różnić się od siebie jakością. Im będzie ona wyższa, tym lepsze będzie jego działanie. Warto zatem zwrócić uwagę, czy jest to szczep zaliczany do grupy GRAS. Ponieważ mamy wówczas gwarancję, że produkt taki nie zaszkodzi, ponieważ uznany został za bezpieczny dla zdrowia.

Zadaniem bakterii probiotycznych jest dotarcie do jelita grubego.
Ich misją jest wzbogacenie obecnej tam mikroflory.
Aby jednak szczep taki mógł się tam dostać, musi pokonać odcinek górnego przewodu pokarmowego. Powinien być więc odporny na wysoką kwasotę oraz kwasy żółciowe. Warto sprawdzić, czy wykazuje takie właściwości. Dodatkowo musi należeć do grupy szczepów zdolnych wzbogacać mikroflorę jelitową.

Na co zwracać uwagę?

Kupując probiotyk należy zwrócić uwagę na to, czy został on dokładnie opisany. Na opakowaniu produktu lub załączonej do niego ulotce powinna znajdować się jego nazwa rodzajowa, przykładowo: Lactobacillus. Następny człon odnosi się do nazwy gatunkowej, np. rhamnosus.

Ponadto istotna jest liczebność bakterii  w preparacie.
Im ich więcej, tym lepiej. Ryzyko, że większość z nich ulegnie uszkodzeniu w przewodzie pokarmowym, jest wtedy mniejsze. Minimum, jakie zostało przyjęte, wynosi: 10(9) jtk/g preparatu.

Dodatkowo bardzo ważnym jest patent czyli opis kolekcji kultury szczepowej, pod którym konkretny szczep został zdeponowany. W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN pod numerem 2593 znajduje się np. L. rhamnosus Pen.
Szczep powinien mieć udokumentowane właściwości prozdrowotne.

Co ciekawe, niektóre z produktów zostały zarejestrowane jako leki. I to takie, które dostępne są bez recepty. Jest to istotna informacja dla kupującego. Działanie takiego szczepu zostało wówczas potwierdzone badaniami.

https://www.lakcid.pl/zdrowe-jelita/czym-sa-bakterie-probiotyczne

12 czerwca 2020 17:38
[fbcomments]