0

Stypendia dla przyszłych lekarzy

Nadzieja medycyny - studenci wydziału lekarskiego
Nadzieja medycyny – studenci wydziału lekarskiego
fot. Anthony Shkraba (pexels)

Samorząd Mazowsza uruchomił pilotażowy program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego V i VI roku.

Program ruszy od nowego roku akademickiego.

Przez 9 miesięcy 100 najlepszych przyszłych lekarzy będzie otrzymywać stypendium w wysokości do 2000 zł miesięcznie.

Aby je otrzymać, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4.2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym Mazowsza w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych.

O wsparcie będą mogli ubiegać się studenci V i VI roku kierunku lekarskiego.

Trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem naboru wniosków.
Stypendia mają ruszyć od początku roku akademickiego 2021/2022.
Na realizację programu w latach 2021/2023 Mazowsze przeznacza 6,6 mln zł.

Nadzieja medycyny - studenci wydziału lekarskiego - fot. Anthony Shkraba (pexels)
Nadzieja medycyny – studenci wydziału lekarskiego
fot. Anthony Shkraba (pexels)

Mazowieckie szpitale są gotowe wziąć udział w programie.

Krzysztof Strzałkowski Przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej:

Szpitale deklarują m.in. zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie rozwoju zawodowego w zakresie deficytowych specjalizacji występujących na rynku pracy. Skorzystają na tym wszyscy – studenci, szpitale, ale przede wszystkim pacjenci.

Niedobory kadry wpływają zarówno na dostępność usług medycznych, jak również ich jakość

Teresa Bogiel, prezes zarządu szpitala bródnowskiego:

Fundamentem każdej jednostki medycznej są ludzie. Nawet najlepsze i najnowocześniejsze urządzenia nie pomogą naszym pacjentom, jeśli nie będą poprowadzone przez wysoko wyspecjalizowanych specjalistów. Niestety, widzimy stały deficyt kadr medycznych, w tym szczególnie lekarzy i pielęgniarek. Stąd nie tylko doceniamy inicjatywę programu stypendialnego dla przyszłych lekarzy, ale też będziemy aktywnym partnerem, proponując możliwości nabywania praktycznych umiejętności w zawodzie. Dla szpitali to także okazja do pokazania, że wojewódzkie podmioty lecznicze to najlepsze miejsce, aby rozwijać się i spełniać, służąc pacjentom.

Uśmiech medycyny - fot. fotografierende (pexels)
Uśmiech – medycyny
fot. fotografierende (pexels)
19 maja 2021 22:25

Komentarze