0

NIE nacjonalizacji Szpitala Zakaźnego

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie przy ul. Wolskiej 37. Fot. Google Street View
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie – przy ul. Wolskiej 37
fot. Google Street View

Samorząd Mazowsza jest przeciwny rządowemu pomysłowi nacjonalizacji Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego na Woli.

Chodzi o chęć przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w Instytut Chorób Zakaźnych – Państwowy Instytut Badawczy.

Minister Zdrowia przekazał w lutym br. w tej sprawie propozycję w formie memorandum do władz samorządu Mazowsza.

Na poprzednim posiedzeniu Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, w dniu 3 marca odbyła się pogłębiona dyskusja w tej sprawie, z udziałem dr n. med. Grażyny Cholewińskiej-Szymańskiej – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, dyrekcji szpitala oraz marszałka Adama Struzika i przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Członkowie sejmikowej komisji wyrazili sprzeciw wobec propozycji przejęcia przez resort zdrowia szpitala zakaźnego w Warszawie, w istocie poprzez zajęcie przez Skarb Państwa nieruchomości szpitala i nacjonalizację samorządowej placówki ochrony zdrowia.

Inicjatywa uchwałodawcza komisji

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia,  w dniu 21 marca, radni postanowili podjąć inicjatywę uchwałodawczą i przyjęli projekt stanowiska Sejmiku w tej sprawie.

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący Komisji Zdrowia, podkreślił:

Przygotowany projekt stanowiska Sejmiku ma charakter wyważony i w istocie apolityczny. Nie chodzi o to, żeby eskalować emocje w tej sprawie, tylko ocenić sytuację merytorycznie. Jestem w stanie sobie wyobrazić taki samorządowy podmiot leczniczy, prowadzący dodatkowo działalność naukowo-badawczą, jako spółkę prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Nie trzeba do tego nacjonalizacji szpitala polegającego na przejęciu przez Skarb Państwa całego wypracowanego przez dziesięciolecia majątku, który jest własnością mieszkańców województwa. Pamiętajmy, że my przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do reprezentowania interesów pacjentów z Warszawy i Mazowsza.

Stanowczy sprzeciw wobec nacjonalizacji szpitala

W projekcie stanowiska Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraża stanowczy sprzeciw w zakresie nacjonalizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Podkreśla konieczność zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie chorób zakaźnych. Sejmik apeluje o podjęcie dialogu i rozważenie osiągnięcia kompromisu prowadzącego do ścisłej współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Propozycja utworzenia nowego, wspólnego podmiotu

W projekcie stanowiska czytamy:

Sejmik Województwa Mazowieckiego proponuje utworzenie na bazie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie podmiotu, który w dalszym ciągu prowadziłby działalność medyczną w dotychczasowej skali, rozszerzył działalność naukową, a prowadzony byłby wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Elżbieta Lanc, członkini zarządu:

To stanowisko jest bardzo wyważoneApelujemy o podjęcie dialogu i osiągnięcie kompromisu w celu ścisłej współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Proponujemy utworzenie na bazie obecnego szpitala nowego podmiotu, który w dalszym ciągu prowadziłby działalność medyczną w dotychczasowej skali i rozszerzając swoją działalność naukową byłby wspólnie prowadzony przez samorząd Mazowsza i resort zdrowia. Tym bardziej, że mamy dobre przykłady trzech instytucji kultury skutecznie współprowadzonych przez nas jako samorząd regionalny z rządem i osiągających cele wykraczające poza wartości związane z województwem mazowieckim.

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie jest najstarszą placówką zakaźną w Polsce, powołaną w 1881 r. Obecnie szpital jest przodującym ośrodkiem leczenia chorób zakaźnych w Europie, realizując zadania na trzech płaszczyznach:

  • zapewnienie chorym wysokiej jakości świadczeń medycznych,
  • profilaktyka chorób zakaźnych
  • kształcenie kadry medycznej.

W strukturze szpitala jest 8 oddziałów zakaźnych, w tym kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ważnym uzupełnieniem bazy szpitalnej są: poradnie, pracownie i laboratoria gwarantujące nowoczesny standard diagnostyczny.

W ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego prowadzone są szkolenia dla specjalizujących się lekarzy oraz lekarzy na stażu podyplomowym.

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie zawarł również umowę dotyczącą organizacji zajęć dydaktycznych i badawczych z Wydziałem Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wydzyńskiego w Warszawie.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

22 marca 2023 08:21
[fbcomments]