0

Klinika UKSW w Szpitalu Grochowskim

Szpital Grochowski przy ul. Grenadierów
Szpital Grochowski – przy ul. Grenadierów
fot. Google

Szpital Grochowski podjął współpracę z UKSW w zakresie kształcenia kadr medycznych.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka to kolejna placówka systemu ochrony zdrowia, która podjęła współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie kształcenia kadr medycznych.

Umowa ze Szpitalem Grochowskim obejmuje działania na rzecz Katedry Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UKSW.

Przy wykorzystaniu bazy leczniczej szpitala Uniwersytet będzie prowadził zadania dydaktyczne i badawcze.

W powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych również będzie prowadził zadania kliniczne.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, po podpisaniu umowy powiedział:

Rozwój bazy dydaktycznej i klinicznej UKSW jest podstawą do rozwoju Wydziału Medycznego. Collegium Medicum. Cieszę się, że dzięki otwartości kolejnej placówki medycznej możemy myśleć o poszerzaniu oferty kształcenia w naukach medycznych. Szpital Grochowski to bardzo dobra jednostka, w której nasi studenci będą mogli zdobywać niezbędne umiejętności praktyczne .

Szpital Grochowski za sprawą współpracy z WM.CM UKSW będzie mógł zwiększyć liczbę wykwalifikowanej kadry medycznej, gwarantującej udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie klinicznym, ponadto możliwe będzie poszerzenie udzielanych świadczeń.

Współpraca ze Szpitalem Grochowskim nawiązana została przy dużym wsparciu władz marszałkowskich województwa mazowieckiego.

Podpisanie umowy między UKSW i Szpitalem Grochowskim -
Podpisanie umowy między UKSW i Szpitalem Grochowskim – od prawej: Elżbieta Lanc (zarząd Mazowsza), ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (rektor UKSW), dr hab. n. med. Beata Jagielska (zarząd szpitala), dr Tadeusz Masiowski (zarząd szpitala).
fot. UKSW

 

15 maja 2023 06:17
[fbcomments]