0

Wybrano Zarząd Mazowsza 2024-2029

Zarząd Województwa Mazowieckiego 2024-2029. Od lewej stoją: Rafał Rajkowski, Adam Struzik, Janina Ewa Orzełowska, Ludwik Rakowski (przewodniczący sejmiku), Anna Katarzyna Brzezińska, Wiesław Raboszuk. Fot. mat. prasowy .
Zarząd Województwa Mazowieckiego 2024-2029 – Od lewej stoją: Rafał Rajkowski, Adam Struzik, Janina Ewa Orzełowska, Ludwik Rakowski (przewodniczący sejmiku), Anna Katarzyna Brzezińska, Wiesław Raboszuk.
fot. mat. prasowy .

Choć długo to trwało to zmiany są niewielkie, bo w składzie zarządu jest tylko jedna nowa osoba.

Wydawać by się mogło, że walka o stanowiska była zaciekła, sesja trwała przecież od 7 maja, czyli cały miesiąc. Najpierw przełożono ją na 14 maja, by przełożyć na 24 maja, kiedy to przełożono ją na 10 czerwca.

Po tegorocznych wyborach do sejmiku dostały się:

 • PiS – 21 mandatów,
 • KO – 20 mandatów,
 • Trzecia Droga – 8 mandatów,
 • Lewica – 1 mandat,
 • Konfederacja – 1 mandat.

Sejmik Województwa Mazowieckiego to organ stanowiący i kontrolny województwa. Jego kadencja trwa 5 lat. Sejmik liczy 51 radnych wybranych w wyborach bezpośrednich. Do prerogatyw Sejmiku Województwa należą m.in. uchwalanie strategii rozwoju oraz budżetu województwa, a także uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak widać koalicjanci (KO+3D+L) mieli spory problem z ustaleniem kandydatur do zarządu 3 razy odraczając wybór. Jednak dziś, po obsadzeniu stanowisk w zarządach warszawskich dzielnic i wyborach do Parlamentu Europejskiego wreszcie Rada Mazowsza mogła ich dokonać.

Prezydium Sejmiku

Na sesji 7 maja wybrano Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, którym został Ludwik Rakowski oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku – Konrada Wojnarowskiego.

Dziś (10 VI) uzupełniony został skład prezydium sejmiku. Zostali nimi: Marcin Podsędek (PO) oraz Paulina Piechna-Więckiewicz (Lewica). Oboje kandydowali do Parlamentu Europejskiego nie uzyskując mandatu.

Prezydium

 • Ludwik Rakowski (KO)
  przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  radny województwa III, IV, V i VI kadencji, przewodniczący sejmiku IV, V i VI kadencji oraz burmistrz dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
 • Konrad Wojnarowski (PSL)
  wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  radny województwa VI kadencji,
  wiceprzewodniczący sejmiku VI kadencji,
  podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Marcin Podsędek (KO)
  wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  radny województwa VI kadencji,
  wiceprzewodniczący sejmiku VI kadencji;
 • Paulina Piechna-Więckiewicz (Lewica)
  wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
  pełnomocnik ministra edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów.

Zarząd województwa

Tu był największy problem. Chrapkę na stanowiska w zarządzie mieli wszyscy koalicjanci. Adam Struzik (PSL), marszałek od 2001 roku, jak zwykle uzyskał największą ilość wyborczych głosów na Mazowszu i w całym kraju – 74 814.

Zarząd Województwa jest organem wykonawczym. W
skład zarządu, liczącego 5 osób, wchodzi Marszałek Województwa jako jego przewodniczący, 2 wicemarszałków i 2 członków zarządu. Do zadań Zarządu Województwa należy m.in: wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa, gospodarowanie mieniem województwa, przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa, przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie.

Ostatecznie, po miesiącu rozmów i negocjacji koalicyjnych Rada Mazowsza wybrała:

Marszałek Województwa:

 • Adam Struzik (PSL)
  radny województwa I-VI kadencji,
  od 2001 r. marszałek województwa,
  senator (1991-2001), marszałek Senatu RP (1993-1997).
  Za kandydaturą Adama Struzika na marszałka województwa głosowało 33 radnych, 14 wstrzymało się od głosu, 1 było przeciw.

Wicemarszałkowie:

 • Wiesław Raboszuk (KO)
  radny województwa V, VI kadencji,
  członek zarządu województwa mazowieckiego (2011-2014),
  od 2014 r. wicemarszałek
 • Rafał Rajkowski (KO)
  radny województwa V i VI kadencji, wiceprezydent Radomia (2014-2015),
  od 2015 r. członek zarządu województwa mazowieckiego,
  a od 2018 r. wicemarszałek.

Członkowie zarządu:

 • Janina Ewa Orzełowska (PSL)
  radna województwa IV, V i VI kadencji,
  członek zarządu województwa (2010-2014 oraz 2018-2024),
  wicemarszałek (2014-2018)
 • Anna Katarzyna Brzezińska (KO)
  radna województwa VI kadencji,
  samorządowiec z 20 letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektorki Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Od listopada 2019r. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
  Od stycznia 2020 r. przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. Jako radna wspiera samorządowców w rozwiązywaniu problemów mieszkańców oraz w realizacji ważnych inwestycji lokalnych,
  prawniczka, psychoterapeutka, szkoleniowiec, autorka publikacji prawniczych.
Zarząd Województwa Mazowieckiego 2024-2029. Od lewej stoją: Rafał Rajkowski, Adam Struzik, Janina Ewa Orzełowska, Ludwik Rakowski (przewodniczący sejmiku), Anna Katarzyna Brzezińska, Wiesław Raboszuk. Fot. mat. prasowy
Zarząd Województwa Mazowieckiego 2024-2029 – Od lewej stoją: Rafał Rajkowski, Adam Struzik, Janina Ewa Orzełowska, Ludwik Rakowski (przewodniczący sejmiku), Anna Katarzyna Brzezińska, Wiesław Raboszuk.
fot. mat. prasowy
10 czerwca 2024 18:00
[fbcomments]