0

Wybory samorządowe 2024

Czas wyborów. fot. Marcin Banaszkiewicz
Czas wyborów
fot. Marcin Banaszkiewicz

Znany jest kalendarz wyborów samorządowych w 2024 r. do rad dzielnic Warszawy, gmin, powiatów i sejmików.

Do 4 marca
można zgłaszać listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta Warszawy.

Do 14 marca
można zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Premier Donald Tusk zapowiedział 15 stycznia 2024 r., że wybory samorządowe w bieżącym 2024 roku odbędą się 7 kwietnia w godzinach godz. 7:00–21:00.

Natomiast 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, którzy nie osiągnęli większości głosów w pierwszej turze.

Projekt rozporządzenia oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów określa też kalendarz wyborczy, czyli terminy niezbędnych czynności związanych wyborami.

Wybory - czas na przemyślane decyzje. Fot. Marcin Banaszkiewicz.
Wybory – czas na przemyślane decyzje.
fot. Marcin Banaszkiewicz

Kalendarz

Do 12 lutego 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w  każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

Do 22 lutego 2024 r.

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Do 27 lutego 2024 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

Do 4 marca 2024 r.

 • do godz. 16:00
  utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

Do 8 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do 13 marca 2024 r.

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

Do 14 marca 2024 r.

 • do godz. 16.00
  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Do 15 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

Do 18 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

Od dnia 23 marca 2024 r.
do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do 25 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń:
  a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
  b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Do 28 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

Do 29 marca 2024 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Do 4 kwietnia 2024 r.

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

W dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

W dniu 7 kwietnia 2024 r.

 • głosowanie
  w godz. 7.00–21.00

W dniu 14 kwietnia 2024 r.

 • II tura głosowania (jeśli będzie potrzebna)
  godz. 7.00–21.00

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [LINK]

Wybory - czas na dobrze przemyślane decyzje. Fot. Marcin Banaszkiewicz.
Wybory – czas na dobrze przemyślane decyzje.
fot. Marcin Banaszkiewicz
22 stycznia 2024 15:08
[fbcomments]