0

Virtual Desktop Infrastructure w imię elastyczności i bezpieczeństwa

nawet na urlopie w Bieszczadach. Nawet na urlopie w Bieszczadach.
Z VDI pracujesz wszędzie – nawet na urlopie w Bieszczadach.
fot. mat. prasowy

W dobie mody na informatyczne chmury okazuje się, że znane od lat techniki terminalowe wcale nie były takie głupie.

Holistyczna opieka oraz bezpieczeństwo i kontrola nad zasobami przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu wraz z rosnącą popularnością tak zwanych smart workplaces (z ang. inteligentnych miejsc pracy). Mobilność stanowisk pracy, zwłaszcza w ostatnim czasie, to dla wielu firm priorytet. Rozwiązaniem wyzwań, które stawiają przed biznesem nowe okoliczności jest przyjęcie infrastruktury IT wykorzystującej VDI czyli wirtualizację pulpitów (ang.: VDI – Virtual Desktop Infrastructure). Firma Fujitsu zmniejsza barierę jaką stanowią wysokie koszty początkowe wdrożenia takiego rozwiązania, oferując je w formie przyjaznej usługi w modelu Pay as you go.

Coraz więcej firm decyduje się na przetwarzanie danych za pośrednictwem chmury publicznej, prywatnej, czy też hybrydowej. Jakie są tego zalety? Bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i nade wszystko – elastyczność. Możliwość centralnego zarządzania systemami i aplikacjami użytkowników dzięki technologiom takim jak chociażby VDI umożliwia lepszą ochronę zasobów firmy.

Jedyną stałą jest zmiana

Potrzeby biznesu dziś należy zdefiniować na nowo.
To pokłosie dynamicznych zmian na rynkach globalnych, powszechnej mobilności, ale także rozwoju technologicznego. Małe, lokalne przedsiębiorstwa, jak i globalni korporacyjni gracze, stawiają dziś nade wszystko na dopasowane do potrzeb środowisko pracy oraz bezpieczną i wygodną infrastrukturę IT, która umożliwi pracę z zmiennych warunkach. Co więcej, jedną z największych wartości staje się produktywność, którą można osiągnąć m.in. dzięki intuicyjnym, powszechnie znanym narzędziom, czy przyjaznym interfejsom.

Wszystkie te oczekiwania stawiają przed branżą IT szereg wyzwań, które czasem wręcz stoją w opozycji do wymagań klienckich, bo zapewnienie elastyczności i mobilności w wielu punktach może kłócić się z gwarancją bezpieczeństwa.

Nadrzędnym celem narzędzi IT jest spełnienie wymagań klienta, które zapewnią mu możliwość pracy na oczekiwanym poziomie z zachowaniem ciągłości działania.

Utrzymanie bezpieczeństwa oraz dostępności danych to priorytet, który dostawca musi gwarantować w maksymalnym zakresie. Równie istotne jest dobre dostosowanie sprzętu– z jednej strony powinien być on perspektywiczny, czyli odpowiadający zmieniającym się potrzebom, ale także powinien zapewniać wsparcie starszym aplikacjom. Ponadto ważną cechą takiej infrastruktury jest podatność na działania zmierzające do redukowania kosztów utrzymania.

Krok po kroku po VDI

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to koncepcja, która zakłada rozdzielenie użytkownika, aplikacji, systemu operacyjnego i sprzętu, by umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów, skorzystać z zalet unifikacji stanowisk roboczych czy wdrożyć zupełnie nowy model funkcjonowania organizacji np. pracę zdalną.

Jarosław Cichoszewski z Fujitsu Polska:

Mówiąc wprost, VDI daje użytkownikom elastyczną możliwość pracy z każdego miejsca i z dowolnego sprzętu z dostępem do sieci. System operacyjny, dane i aplikacje stanowią własność umieszczoną w infrastrukturze firmy, u zewnętrznego dostawcy lub innym wyznaczonym dla niej miejscu np. w chmurze prywatnej lub publicznej, czy też w środowisku hybrydowym. Zasoby pozostają w pełni zwirtualizowane, a użytkownik końcowy wykorzystując dowolny sprzęt IT, być może nawet smartfon, może w pełni z tych zasobów korzystać. To tzw. wirtualizacja pulpitu.

W tym zakresie dostępne są trzy różne możliwości:

Wirtualne miejsce pracy - możliwe rozwiązania
Wirtualne miejsce pracy – możliwe rozwiązania
fot. mat. prasowy

Usługa szyta na miarę

Samodzielne zbudowanie infrastruktury VDI jest szeregiem decyzji, dotyczących projektu systemu, doboru komponentów – dostawcy, sprzętu, oprogramowania, integracji, testowania, zabezpieczeń, serwisu. Ponadto budowanie takiego systemy we własnym zakresie jest kosztownym rozwiązaniem, co stwarza wysokie bariery wejścia w świat biznesu oparty o wirtualizację.

Jarosław Cichoszewski z Fujitsu Polska:

Fujitsu bacznie przyglądając się sytuacji na rynku, stworzyło rozwiązanie, które umożliwia zakup takiej infrastruktury w modelu Pay as you go, czyli płać za to, czego potrzebujesz. Model ten oparty jest na regulowaniu płatności wyłącznie za licencje oprogramowania niezbędnego do wirtualizacji (VMWare), które rzeczywiście są wykorzystywane w organizacji, sam sprzęt oraz serwis i inne opcjonalnie towarzyszące systemowi elementy, które firma decyduje się wdrożyć.

Zaletą usługi stworzonej w oparciu o VDI jest przede wszystkim zredukowanie wysokich kosztów początkowych i dostosowanie kosztów do faktycznego poziomu wykorzystania systemu. Co więcej, nieodzowną korzyścią wynikającą z podjęcia takiej współpracy jest zapewnienie organizacji niezawodnego wsparcia merytorycznego, serwisowego i sprzętowego Fujitsu na każdym etapie korzystania z rozwiązania.

Jarosław Cichoszewski z Fujitsu Polska:

Z przeprowadzanych przez nas obliczeń jasno wynika, że przyjęcie różnych scenariuszy VDI oferowanych przez Fujitsu w formie usługi generuje w każdym przypadku oszczędności, w stosunku do kosztów ponoszonych w przypadku zakupu tradycyjnego sprzętu klienckiego.

Wirtualne miejsce pracy - oszczędności z zastosowania
Wirtualne miejsce pracy – oszczędności z zastosowania
fot. mat. prasowy

Szereg korzyści wynikających z elastycznego modelu licencjonowania VDI w modelu finansowym Pay as you go, pozwala przedsiębiorstwom na rozwój na ich własnych zasadach przy zminimalizowaniu nakładów inwestycyjnych (w sprzęt, oprogramowanie) i kadrowych. Szerokie spektrum możliwości wynikających z infrastruktury opartej na VDI podnosi poziom obsługi i bezpieczeństwa zasobów organizacji.

Zasoby on-line Fujitsu

  • Blog Fujitsu: [LINK]
  • Twitter Fujitsu: [LINK]
  • LinkedIn Fujitsu: [LINK]
  • Facebook Fujitsu: [LINK]
  • Fujitsu Media Portal: [LINK]

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. 132 000 specjalistów firmy obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4 biliony jenów (US $36 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

materiały partnera

12 października 2020 18:40