0

Gastronomia pozywa Skarb Państwa

Dokumenty Pozwu zbiorowego Nr 1. Od lewej stoją: Sławomir Grzyb - Sekretarz Generalny IGGP, Jacek Czuderka - Prezes Zarządu IGGP, Elżbieta Buczek - adwokat, Jacek Dubois - adwokat
Dokumenty Pozwu zbiorowego Nr 1 – od lewej stoją: Sławomir Grzyb - Sekretarz Generalny IGGP, Jacek Czuderka - Prezes Zarządu IGGP, Elżbieta Buczek - adwokat, Jacek Dubois - adwokat
fot. IGGP

279 firm gastronomicznych pozywa rząd za szkody wyrządzone branży gastronomicznej w latach 2020/2021.

W dniu 8 listopada 2021 roku o godzinie 10:30 w Sądzie Okręgowym w Warszawie,  złożony został Pozew zbiorowy Nr 1 dotyczący ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone branży gastronomicznej w latach 2020 / 2021, w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. oraz w okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 27 maja 2021 r.

Pozew dotyczy niezgodnego z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19.

Pozew zbiorowy Nr 1 - pieczęć sądu
Pozew zbiorowy Nr 1 – pieczęć sądu
fot. IGGP

Oświadczenia do Pozwy złożyło 279 podmiotów gospodarczych prowadzących łącznie 385 lokali gastronomicznych. Łączne szkody tych 279 przedsiębiorców szacowane są na ponad 211 milionów złotych.

W kolejnych dniach do Pozwu dołączy 21 firm, których dokumenty są jeszcze procedowane przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej (IGGP).

Do Pozwu złożonego w sądzie mogą się w dalszym ciągu dołączać za pośrednictwem IGGP inni poszkodowani przedsiębiorcy gastronomiczni.

Dokumenty Pozwu zbiorowego Nr 1. Od lewej stoją: Sławomir Grzyb - Sekretarz Generalny IGGP, Jacek Czuderka - Prezes Zarządu IGGP, Elżbieta Buczek - adwokat, Jacek Dubois - adwokat
Dokumenty Pozwu zbiorowego Nr 1 – od lewej stoją: Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP, Jacek Czuderka – Prezes Zarządu IGGP, Elżbieta Buczek – adwokat, Jacek Dubois – adwokat
fot. IGGP

Bezpośrednio po złożeniu Pozwu zbiorowego o godz. 11:00 w kancelarii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia przy ulicy Filtrowej 75 w Warszawie zostały złożone dokumenty potwierdzające nieprawidłowości działań PFR-u przy udzielaniu subwencji pomocowych dla branży gastronomicznej w 2021 r. Dokumenty te zostały złożone przez Zarząd IGGP reprezentowany przez Jacka Czaudernę  – prezesa zarządu IGGP, Dorotę Rydygier – wiceprezes zarządu IGGP – jednocześnie powoda głównego pozwu zbiorowego oraz Sławomira Grzyba – sekretarza generalnego IGGP w obecności adwokata Jacka Dubois z Kancelarii Dubois i Wspólnicy, która to kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w Pozwie zbiorowym.

Przekazane dokumentacje działań IGGP i jej członków mają pomóc w kontroli PFR-u oraz innych instytucji państwowych. IGGP od samego początku publikowała w swoich kanałach społecznościowych komunikaty nawołujące przedsiębiorców pokrzywdzonych przez PFR do zgłaszania się w celu sprawdzenia prawidłowości odrzucenia ich wniosków. Pomoc z Subwencji PFR 2.0 otrzymało jedynie 15,5 tysiąca firm z 76 tysięcy punktów gastronomicznych, które były zarejestrowane jeszcze do marca 2021 r.

Dzisiejsza wizyta w NIK powiązana ze złożeniem Pozwu zbiorowego była kontynuacją przed kontrolnego zamkniętego Panelu ekspertów, który odbył się 22 lipca 2021 r. Wówczas Prezes Zarządu IGGP – Jacek Czauderna, przekazywał uwagi dotyczące efektów wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce.  Obecnie NIK prowadzi działania kontrolujące instytucje państwowe odpowiedzialne za pomoc przedsiębiorcom.

IGGP

8 listopada 2021 19:41
[fbcomments]