0

Non tolerandis…? Meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej

Non tolerandis? Meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej - okładka I tomu
Non tolerandis? Meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej – okładka I tomu
fot. mat. prasowy

Dział Varsavianów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Woj. Mazowieckiego zaprasza na spotkanie z autorką tej książki.

Dr Zofia Borzymińska w swej rozprawie znacząco posuwa naprzód wiedzę o Warszawie epoki Oświecenia i zamieszkującej ją wówczas ludności wyznania mojżeszowego. Od czasów Jakuba Szackiego i Emanuela Ringelbluma żadna pozycja nie wniosła tyle nowego materiału i nowych przemyśleń do naszej wiedzy o wczesnym etapie osadnictwa żydowskiego w okolicach stolicy.

Krytyczny stosunek do dotychczasowej literatury przedmiotu sygnalizuje autorka już we wstępie, akcentując jej jednostronność i skłonność do operowania czarno-białymi schematami. Nie ukrywa słabości ujęć i luk.

Dr Zofia Borzymińska jest historykiem i filologiem, leksykografem, redaktorem językowym i merytorycznym, wieloletnim pracownik naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego.  Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Neofilologii, 1977). Zajmuje się dziejami Żydów w Warszawie w XVIII i XIX wieku oraz szeroko pojętą kulturą żydowską.

Spotkaniu towarzyszyć będzie premierowa prezentacja jej najnowszej książki: „Non tolerandis…? Meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczpospolitej” (t. 1 i 2, Warszawa 2019, Instytut Pileckiego i PIW).

W dyskusji udział wezmą:

  • prof. Anna Michałowska-Mycielska,
    w zastępstwie będzie dr hab. Rafał Żebrowski,
  • prof. Daniel Grinberg
  • oraz prof. Elżbieta Wichrowska.

W programie przewidziane jest wykonanie przez Elżbietę Sandel utworu na skrzypce Ernesta Blocha pt. Nigun, z cyklu Baal Shem – trzy obrazy z życia chasydów (z 1923 r.).

W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia książki

Spotkanie odbędzie się:

  • 15 stycznia 2020 r. (w środę)
  • o godz. 18.00
  • w Sali Konferencyjnej Biblioteki
  • przy ul. Koszykowej 26/28
  • wejście III.
Non tolerandis? Meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej - okładka I tomu
Non tolerandis? Meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej – okładka I tomu
fot. mat. prasowy
14 stycznia 2020 17:42