0

Matury

Przed egzaminem maturalnym. Foto Andrea Piacquadio (pexels.com)
Przed egzaminem maturalnym
fot. Andrea Piacquadio (pexels.com)

Z miesięcznym opóźnieniem rozpoczynają się dziś egzaminy maturalne. Trochę panicznie bo pandemicznie.

Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie obowiązkowych matur ustnych.

Harmonogram

 • 8.06, poniedziałek
  godzina   9:00 – język polski, poziom podstawowy
  godzina 14:00 – język polski, poziom rozszerzony
 • 9.06, wtorek
  godzina 9:00 – matematyka
  godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna, poziom podstawowy i rozszerzony
 • 10.06, środa
  godzina 9 – język angielski
  godzina 14 – język angielski, poziom rozszerzony
 • 11.06, czwartek – święto Bożego Ciała
 • 12.06, piątek – bez egzaminów
 • 15.06, poniedziałek
  godzina 9:00 matematyka – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 filozofia – poziom podstawowy
  godzina 14:00 filozofia – poziom rozszerzony
 • 16.06, wtorek
  godzina 9:00 biologia – poziom podstawowy
  godzina 9:00 biologia – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy
  godzina 14:00 wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony
 • 17.06, środa
  godzina 9:00 chemia – poziom podstawowy
  godzina 9:00 chemia – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 informatyka – poziom podstawowy
  godzina 14:00 informatyka – poziom rozszerzony
 • 18.06, czwartek
  godzina 9:00 język niemiecki – poziom podstawowy
  godzina 14:00 język niemiecki – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 język niemiecki – poziom dwujęzyczny
 • 19.06, piątek
  godzina 9:00 geografia – poziom podstawowy,
  godzina 9:00 geografia – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 historia sztuki – poziom podstawowy
  godzina 14:00 historia sztuki – poziom rozszerzony
 • 22.06 – poniedziałek
  godzina 9:00 język włoski – poziom podstawowy
  godzina 9:00 język łemkowski – poziom podstawowy
  godzina 9:00 język łemkowski – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 język włoski – poziom podstawowy
  godzina 14:00 język włoski – poziom dwujęzyczny
 • 23.06, wtorek
  godzina 9:00 język francuski – poziom podstawowy
  godzina 14:00 język francuski – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 język francuski – poziom dwujęzyczny
 • 24.06, środa
  godzina 9:00 fizyka – poziom podstawowy
  godzina 9:00 fizyka – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 historia – poziom podstawowy
  godzina 14:00 historia – poziom rozszerzony
 • 25.06, czwartek
  godzina 9:00 język hiszpański – poziom podstawowy
  godzina 14:00 język hiszpański – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 język hiszpański – poziom dwujęzyczny
 • 26.06, piątek
  godzina 9:00 język rosyjski – poziom podstawowy
  godzina 14:00 język rosyjski – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 język rosyjski – poziom dwujęzyczny
 • 29.06, poniedziałek
  godzina 9:00 języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy
  godzina 9:00 język kaszubski – poziom podstawowy
  godzina 9:00 język kaszubski – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
  godzina 14:00 historia muzyki – poziom podstawowy
  godzina 14:00 historia muzyki – poziom rozszerzony
  godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)
  godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
  godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
  godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
  godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych poziom rozszerzony)
  godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Od 15 do 29 czerwca zaplanowano nieobowiązkowe egzaminy ustne.

Termin dodatkowy

W terminie od 8 do 14 lipca (oprócz 12 lipca) przeprowadzone zostaną egzaminy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Oznaczenia:
pp – poziom podstawowy
pr – poziom rozszerzony
dj – poziom swujęzyczny

 • 8 lipca (środa)
  godzina 9:00 – biologia – pp, pr
  godzina 9:00 – wos – pp, pr
  godzina 14:00 – geografia – pp, pr
  godzina 14:00 – informatyka – pp, pr
 • 9 lipca (czwartek)
  godzina 9:00 – język polski – pp
  godzina 9:00 – języki mniejszości narodowych – pp
  godzina 14:00 – matematyka – pp
 • 10 lipca (piątek)
  godzina 9:00 – język angielski – pp
  godzina 9:00 – język francuski – pp
  godzina 9:00 – język hiszpański – pp
  godzina 9:00 – język niemiecki – pp
  godzina 9:00 – język rosyjski – pp
  godzina 9:00 – język włoski – pp
  godzina 14:00 – język angielski – pr, dj
  godzina 14:00 – język francuski – pr, dj
  godzina 14:00 – język hiszpański – pr, dj
  godzina 14:00 – język niemiecki – pr, dj
  godzina 14:00 – język rosyjski – pr, dj
  godzina 14:00 – język włoski – pr, dj
 • 13 lipca (poniedziałek)
  godzina 9:00 – język polski – pr
  godzina 9:00 – fizyka i astronomia – pp, pr
  godzina 9:00 – fizyka – pr
  godzina 14:00 – matematyka – pr
  godzina 14:00 – filozofia – pp, pr
  godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
  godzina 14:00 – historia sztuki – pp, pr
  godzina 14:00 – historia muzyki – pp, pr
 • 14 lipca wtorek
  godzina 9:00 – chemia – pp, pr
  godzina 9:00 – historia – pp, pr
  godzina 14:00 – języki mniejszości narodowych – pr
  godzina 14:00 – język kaszubski – pp, pr
  godzina 14:00 – język łemkowski – pp, pr
  godzina 14:00 – zadania w języku obcym

Wyniki

Wyniki matur będą znane do 11 sierpnia.

Termin poprawkowy

Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00
Część ustna nie będzie przeprowadzana.

Komunikat

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (plik PDF): [LINK]

przed egzaminem maturalnym Andrea Piacquadio (pexels.com)

8 czerwca 2020 07:31
[fbcomments]