0

Koronawirus a działania w Warszawie

Mycie rąk
Myj ręce!
fot. Burst

Nowa rzecznik przypomina, że za działania antyepidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

Informacja
urzędu miasta

W związku z kolejnymi zakażeniami koronawirusem SARS-Cov-2 w naszym kraju, przypominamy, że za kwestie dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego odpowiada administracja rządowa.

Ściśle współpracując z administracją rządową w ramach swoich kompetencji i w trosce o mieszkańców m.st. Warszawa podjęło następujące kroki:

  • Prezydent m.st. Warszawy R. Trzaskowski zwrócił się do wojewody mazowieckiego K. Radziwiłła i za jego pośrednictwem do administracji rządowej, by rozważyła zawieszenie działalności szkół, przedszkoli, żłobków na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.
  • Prezydent Warszawy zarekomendował dyrektorom, by w przypadku podejrzenia obecności koronawirusa w szkole, władze placówek zawieszały ich funkcje, do czasu uzyskania wyników testu.
  • Dyrektorom szkół przekazano zalecenia, jak należy zachować się w momencie podejrzenia zachorowania wśród uczniów lub kadry.

Ochrona seniorów

  • Ochrona osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) polegająca na m.in. ograniczeniu wizyt. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Imprezy masowe i kultura

  • Odwołujemy imprezy masowe w rozumieniu ustawy, zgodnie z decyzją rządu. Odwoływane są wcześniej planowane spotkania, takie jak Komisje Dialogu Społecznego, konsultacje i konferencje.
  • Instytucjom kultury przekazano zalecenia sanepidu dotyczące zasad higieny i obowiązujących procedur. Rozesłano także informację o uelastycznieniu sprzedaży biletów.

ZTM i WOM-y

  • ZTM zwrócił się do wszystkich operatorów komunikacji miejskiej o zwiększenie nadzoru nad służbami sprzątającymi oraz podjął decyzję o używaniu środków  dezynfekcyjnych przy czyszczeniu powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej na bezpośredni kontakt – kasowniki, poręcze, przyciski.
  • Na monitorach w komunikacji miejskiej prezentowane są rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób chronić się przed wirusem oraz jak postępować, gdy istnieje podejrzenie zakażenia (szczegółowe informacje w załącznikach).
  • Zalecenia dla burmistrzów w zakresie obsługi interesantów: zorganizowania obsługi tak, aby osoby mogły utrzymywać od siebie dystans 1-1,5 m. W WOM-ach zostały postawione pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk.
  • Miasto prowadzi także akcję edukacyjno-informacyjną w WOM-ach, placówkach oświaty, kultury i sportu, pomocy społecznej i innych jednostkach miejskich poprzez zamieszczenie plakatów oraz informacji na ekranach (tam gdzie są one dostępne).

Aktualizacja informacji pozyskiwanych z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o liczbie osób zakażonych, hospitalizowanych, objętych kwarantanną i objętych nadzorem przez sanepid.

Tekst nieredagowany.

Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy

10 marca 2020 19:29