0

Zawyją syreny (nie raz)

Syreny alarmowe na pl. Konstyytucji
Syreny alarmowe – na pl. Konstyytucji
fot. MPawlik

Na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych.

Od dziś do 21 maja (czwartek) na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-21.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu.

Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren.

Ponadto emitowane będą komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania.

Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza

17 maja 2021 10:09

Komentarze