0

Płace w Warszawie

10 złotych - banknot
10 złotych – banknot
fot. Warszawa.pl

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 8931,32 zł.

Było to o 1,1% wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Wzrost

W porównaniu z czerwcem 2023 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach:

  • zakwaterowanie i gastronomia (o 8,2%),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,8%),
  • budownictwo (o 2,7%),
  • transport i gospodarka magazynowa (o 2,2%),
  • administrowanie i działalność wspierająca (o 1,6%),
  • informacja i komunikacja (o 1,5%),
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,1%).

Spadek

Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach:

  • przemysł (o 3,4%)
  • obsługa rynku nieruchomości (o 3,3%).

Urząd Statystyczny w Warszawie

6 września 2023 07:01
[fbcomments]