0

Zatrudnienie w Warszawie

Pracownicy. Fot. Denniz Futalan źr. Pexels.com
Pracownicy
fot. Denniz Futalan (Pexels.com)

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu w Warszawie wyniosło 1129,6 tys. osób (w przeliczeniu na etaty).

Było to o 1,0 tys. osób, tj. o 0,1%, mniejsze niż w czerwcu 2023 r. oraz o 10,5 tys. osób, tj. o 0,9% większe niż w lipcu 2022 r., jak wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Spadek

W porównaniu z czerwcem 2023 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach:

  • budownictwo (o 0,5%), handel;
  • naprawa pojazdów samochodowych (o 0,4%),
  • informacja i komunikacja (o 0,3%),
  • administrowanie i działalność wspierająca (o 0,2%),
  • przemysł (o 0,1%).

Wzrost

Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach:

  • zakwaterowanie i gastronomia (o 1,6%),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz obsługa rynku nieruchomości (po 0,2%),
  • transport i gospodarka magazynowa (o 0,1%).

Urząd Statystyczny w Warszawie

6 września 2023 06:48
[fbcomments]