0

Konkurs na dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza

Budynek Teatru Ateneum widok od strony ulicy Jaracza fot Adrian Grycuk Wikimedia
Budynek Teatru Ateneum – widok od strony ulicy Jaracza
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza.

Informacja Urzędu Miasta

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2020 r.

Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi:

  • wykształcenie wyższe (co najmniej magisterskie),
  • minimum 4-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub w pracy  w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury
  • oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowania autorskiej koncepcji programowej, organizacyjnej i/lub restrukturyzacyjnej Teatru ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy.

Koncepcja odwoływać się ma do statutu Teatru i powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Od redakcji

Jako wyjątkowe na scenie kulturalnej Warszawy miejsce, Teatr Ateneum już od ponad dziewięćdziesięciu lat zaprasza warszawianki i warszawiaków.

Przypomnijmy, że działalność sceny zainaugurowano 5 października 1928 roku  widowiskiem łączącym poemat Cypriana Kamila Norwida Wanda i Prolog Juliusza Słowackiego.

Z teatrem z Powiśla nierozerwalnie wiąże się nazwisko Stefana Jaracza. Wielki artysta i wizjoner teatru kierował działalnością sceny, z małymi przerwami, w okresie międzywojennym. W tym czasie realizował on ambitne spektakle, sprzyjając temu, co nowe, odkrywcze, prowokujące. Nic dziwnego zatem, że odbudowany po II wojnie światowej Teatr Ateneum przyjął jego imię.

Lata 1952-1996  (z krótką, dwuletnią przerwą) – to epoka Janusza Warmińskiego, który – powołując się na ideę Stefana Jaracza „teatru żywego, aktualnego, użytecznego” – nadał repertuarowi teatru współczesny charakter. Jednocześnie poszukiwał nowych metod inscenizacyjnych, rozszerzania kanonów przestrzeni scenicznej oraz wyjścia poza krąg autorów już znanych.

Jego dorobek kontynuował Gustaw Holoubek (1996 – 2008), który potrafił  zebrać znakomity zespół artystyczny, prezentujący repertuar klasyczny i kameralne sztuki współczesne.

W dziewięćdziesięcioletniej historii Teatru Ateneum na jego scenach występowali prawie wszyscy wybitni aktorzy polskiego teatru. Współpracowali z nim prawie wszyscy wybitni polscy reżyserzy. Wielu młodych dramaturgów, reżyserów, aktorów stawiało tu swoje pierwsze kroki. W ciągu dziewięćdziesięciu dwóch lat na scenach  teatru odbyło się ponad czterysta premier, w tym 77 przed II wojną światową.

3 października 2020 roku  Teatr Ateneum zainaugurował działalność Sceny 20 w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 35.

Można sądzić, że zaprezentowany na tej scenie Kwartet Ronalda Harwooda ma szansę na to, by długo zagościć na deskach Teatru Ateneum. Może nawet tak długo, jak Kolacja dla głupca Francisa Vebera, wystawiana od 11 maja 2001 roku?

Scena 20 neon
Scena 20 – neon
fot. Roman Soroczyński

Aktualnie obowiązki dyrektora Teatru Ateneum pełni Artur JANUSIAK.
Zastępcą ds. artystycznych jest Wojciech ADAMCZYK

 

28 października 2020 14:07