0

Historia zapomnianego cmentarza

Historia zapomnianego cmentarza o Cmentarzu Powstańców Warszawy
Historia zapomnianego cmentarza – o Cmentarzu Powstańców Warszawy

Na wieść o wybuchu powstania w Warszawie Adolf Hitler wpadł w furię. Rozkazał zrównać miasto z ziemią a jego mieszkańców wymordować. Niemcy skrupulatnie zaczęli realizować jego dyrektywę.

Tak zaczyna swą opowieść o Cmentarzu Powstańców Warszawy pan Maciej Janaszek-Seydlitz, syn warszawskiego Powstańca i prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego (www.sppw1944.org)

Książka, wydana staraniem Społecznego Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy jest bezpłatna. Będzie rozdawana na Cmentarzu Powstańców Warszawy w trakcie uroczystości 1 sierpnia. Mamy dla czytelników, na początek, 5 sztuk. Prosimy o mejl w tej sprawie na adres: cpw@prowarszawa.pl

Publikacja zawiera syntetyczny opis historii Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli, największej nekropolii powstańczej Stolicy oraz prac prowadzonych przez Komitet.

Dzieje i pośmiertny los żołnierzy, a także ludności cywilnej powstańczej Warszawy pozostaje dalej nieznany wielu mieszkańcom naszego miasta. To dzięki ludności cywilnej, dzięki jej postawie motywowanej patriotyzmem najwyższej próby, odwagą i poświęceniem Powstanie Warszawskie miało szansę przetrwać 63 dni i stać się jednym z najpiękniejszych mitów budujących przez lata zniewolenia tożsamość pokoleń Polaków w kraju i za granicą.

Ukazanie się niniejszej pozycji w roku ważnych dat: 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 25-lecia Wolności, powoduje, że Czytelnik otrzymuje w formie dokumentu świadectwo prawdy historycznej. Jest ono zarazem hołdem należnym Poległym i Pomordowanym, którzy spoczywają na największej i przez lata celowo zapomnianej powstańczej nekropolii Stolicy.

Książka mogła się ukazać dzięki wsparciu działań Komitetu przez władze rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności dzięki pani prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow i panu prof. Alojzemu Nowakowi wspierających misję Komitetu w wymiarze merytorycznym, organizacyjnym i — co w dzisiejszych czasach niebagatelne — także finansowym.

Publikacja nie powstałaby w tym kształcie, gdyby nie autor, pan Maciej Janaszek-Seydlitz, który rzetelne udokumentował i opisał historię tej powstańczej nekropolii.

Misją Komitetu ds. Cmentarza jest godne upamiętnienie 104 105 ofiar cywilnych i wojskowych, spoczywających nu największej i niemal nieznanej społeczeństwu powstańczej nekropolii Stolicy Komitet podejmuje intensywne starania o zmianę dotychczasowego wystroju Cmentarza Powstańców Warszawy tak, aby prawda historyczna o tym wyjątkowym miejscu pamięci narodowej została wydobyta i stała się powszechnie znana w kraju i za granicą – wszędzie tam, gdzie żyją rodacy.

Skład Komitetu stanowią min.: Wanda Traczyk – Stawska ps. Pączek, Elżbieta Barbara Zybert, Stanisław Wyganowski, Andrzej Wielowieyski, Marcin Święcicki, Barbara Siedlicka, Wiesław Sikorski, Ewa Czerniawska, Michał Pawlik, Ewa Bratosiewicz, Wanda Szczech – Domańska, Jacek Wszoła, Małgorzata Busiakiewicz, Anna Mieczyńska, Ewa Ziółkowska, Bronisława Pikulska.

Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy zaprasza do współpracy, do odwiedzania strony internetowej www.cpw1944.waw.pl, a w szczególności powstałej z inicjatywy Komitetu wirtualnej Ściany Pamięci.

W przededniu 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Komitet apeluje o wykorzystanie każdej sposobności, aby słowa recytowane bohaterskich uczestników Powstania Warszawskiego na ulicach i barykadach walczącej Warszawy nigdy się nie spełniły:

„A historia okłamie nas jutro, groby nasze wyrówna ktoś obcy, umieramy, nie mówiąc że smutno, nie armia, nie wojsko, my dziewczęta i chłopcy”.

Historia zapomnianego cmentarza - okładka
Historia zapomnianego cmentarza – okładka
26 lipca 2014 16:54