0

Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy

Głosowanie Sejmu - ustanowienie dnia 2 X Dniem Pamięci Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
Głosowanie Sejmu – ustanowienie dnia 2 X Dniem Pamięci Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
fot. MPawlik

Sejm przez aklamację ustanowił dzień 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.

101 sesja Sejmu

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na stojąco i gromkimi oklaskami przywitał panią Wandę Traczyk Stawską i prof. Leszka Żukowskiego oraz tak właśnie przyjął sejmową uchwałę o ustanowieniu Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy na dzień 2 października.

Treść uchwały:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.

Ofiarna, zdeterminowana postawa mieszkańców Warszawy spowodowała, że Powstanie utrzymało się przez 63 dni.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd mieszkańcom Stolicy: tym, którzy wspierając walczących powstańców złożyli ofiarę życia oraz tym, którzy po kapitulacji Powstania Warszawskiego, wypędzeni zostali z miasta i przeszli gehennę obozów koncentracyjnych, niewolniczej pracy i tułaczki.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność wszystkim Polakom, którzy wypędzonej ludności powstańczej Warszawy udzielili potrzebnego wsparcia i pomocy.

Wyjątkowymi gośćmi w Sejmie dzisiejszego dnia byli pani Wanda Traczyk-Stawska z Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy i prof. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Nie zabrakło również dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego pana Jana Ołdakowskiego i pana Tymoteusza Pruchnika kierownika Archiwum MPW, przedstawicieli warszawskiej Woli w osobach wiceburmistrza UD Wola pana Adam Hacia i radnego Woli pana Bartłomieja Kubickiego oraz przedstawicieli Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy oraz Towarzystwa Przyjaciół Woli. Na dzisiejszej sesji był obecny również pan Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa, miasta, które ofiarnie pomagało wypędzonym z Warszawy jej mieszkańcom przechodzącym przez obozy zorganizowane przez Niemców w tym mieście. Tam od lat jest obchodzony taki dzień.

Po uchwaleniu przez Sejm tej tak ważnej dla całej Polski uchwały odbyła się krótka konferencja prasowa, którą poprowadził poseł Michał Szczerba a wypowiedzieli się, nie kryjąc wzruszenia:

  • Pani Wanda Traczytk Stawska twórca i dowódca Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, niezłomny Żołnierz walczący o godną pamięć Powstańców Warszawskich, żołnierzy i cywilnej ludności powstańczej Warszawy
  • Pan Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
  • Pan Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Pan Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa
Konferencja prasowa po ustanowieniu w Sejmie dnia 2 X Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy
Konferencja prasowa – po ustanowieniu w Sejmie dnia 2 X Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy
fot. MPawlik

O inicjatywie ustanowienia Dnia Pamięci Pani Wanda Traczyk-Stawska mówiła już na spotkaniu w Domu Spotkań z Historią, w obecności pani prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz i pana posła Michała Szczerby, 2 października 2013 roku, o czym informowaliśmy w dniu następnym [LINK]:

Pani Wanda, w imieniu Komitetu ds. CPW, zaproponowała, aby 2 października był dniem pamięci o ofiarach cywilnych, podobnie jak 1 sierpnia poświęcony jest Powstańcom Warszawskim.

Dzisiejsze ustanowienie przez Sejm RP dnia 2 X dniem Pamięci o Cywilach, jest wspaniałą chwilą nie tylko dla inicjatorów tego aktu.
Wszyscy goście uczestniczący w dzisiejszych obradach Sejmu zgodnie wyrażali swą wdzięczność Wysokiej Izbie za takie rozpatrzenie wniosku i posłowi Michałowi Szczerbie za jego osobiste zaangażowanie. Jak powiedziała Pani Wanda Traczyk-Stawska:

Bez tego młodego człowieka nie byłoby dziś tak wielkiej radości z tej uroczystości!

Zapis konferencji prasowej w Sejmie RP:

25 września 2015 12:43

Komentarze