0

Bezrobocie jesienią 2021 roku

Życie Warszawy 11 XII 1958
Praca ogłoszenia – Życie Warszawy 11 XII 1958
fot. ŻW

Stopa bezrobocia, na dzień 30 września 2021 roku, w Warszawie wynosiła 1.9 procenta.

Urząd Statystyczny w Warszawie wyliczył :

30 września w Warszawie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 1,9% i była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,1 punktu procentowego.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 25707, z czego 48,3% stanowiły kobiety.

Bez prawa do zasiłku było 88,1% zarejestrowanych bezrobotnych.

Bezrobotni zarejestrowani dotychczas niepracujący stanowili 8,7%.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28 listopada 2021 19:57
[fbcomments]