0

Czy Zosia Klepacka będzie honorowym członkiem Armii Krajowej

Logo ŚZŻ AK
Logo ŚZŻ AK
fot. ŚZŻ AK

Od kilku dni użytkownicy Internetu poruszeni są informacją o honorowym członkostwie Zosi Klepackiej w ŚZŻ AK.

Do redakcji docierały różne opine na ten temat, plakat zapraszający na wręczenie tytułu udostępniany był w mediach społecznościowych. Zaprasza Prezes Oddziału Warszawa Wschód, Światowego Związku Żołnierzy AK, pan Mirosław Widlicki.

Uroczystość miała rozpocząć się 3 czerwca w poniedziałek o godzinie 17:00 w Centrum Szembeka przy ul. Zamienieckiej 80 na pierwszym piętrze. Jednak na stronach Okręgu nie ma o tym żadnej wzmianki

Zaproszenie ŚZŻ AK na wręczenie Honorowego Członkostwa w Światowym Związku Żołnierzy AK Zofii Klepackiej
Zaproszenie ŚZŻ AK – na wręczenie Honorowego Członkostwa w Światowym Związku Żołnierzy AK Zofii Klepackiej
fot. OWW ŚZŻAK

Ten fakt znów podzielił Polaków i wywołał niepokoje.
Zosia Klepacka w swych wypowiedziach podkreślała, że w jej rodzinie był Powstaniec Warszawski. Warszawiacy, lecz nie tylko oni, wskazywali także na swych przodków, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim.

Ta historia wzbudza olbrzymie kontrowersje i znów tworzy podziały między Polakami, między warszawiakami.

Zwróciliśmy się w piątek z prośbą o informację w tej sprawie do Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tam nikt o sprawie nie wiedział.

Pan Tadeusz Filipkowski, Członek Zarządu i Rzecznik Prasowy Związku, poinformował nas, że członkostwo honorowe jest bardzo poważnym wyróżnieniem, które wnikliwe jest przez Zarząd rozpatrywane a przyznaje teraz je tylko Zjazd Delegatów Związku, które odbędzie się za 2 lata.
Dodał też, że Statut Związku nie dopuszcza przyznawania honorowego członkostwa w inny sposób.

Nie informowaliśmy o tym wcześniej szanując prośbę Powstańców, by wstrzymać się do oficjalnego stanowiska Związku.

Dziś zostało opublikowane.

Stanowisko Zarządu Głównego ŚZŻ AK

Nieprawne nadanie członkostwa w Światowym Związku Żołnierzy AK

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym do Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej doszła informacja, że został przyznany przez Mirosław Widlickiego – Prezesa Zarządu Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pani Zofii Klepackiej tytuł Honorowego Członka Związku. Powyższe nadanie tego zaszczytnego tytułu nastąpiło z rażącym naruszeniem naszego statutu. Bowiem stosownie do treści §9 ust.3 statutu Członkiem Honorowy może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Rzeczypospolitej lub dla Związku. Jak również zostały naruszone procedury jego przyznania, ponieważ zgodnie z §11 ust.2 statutu, taką godność nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Wobec powyższego niezachowanie przez nadającego tytuł, przesłanek materialnych i formalnych przewidzianych statutem stanowi rażące naruszenie prawa i z mocy niego jest nieważne.

Niniejszym pismem informuję również zainteresowaną, że bezprawne decyzje podjęte przez osoby do tego nieuprawnione, nie wywołały skutków prawnych bowiem nie została Pani Członkiem Honorowym naszego Związku. Za podjęte nieodpowiedzialne działania przez Zarząd Okręgu możemy jedynie Panią przeprosić.

Warszawa, dnia 03.06.2019 r.

Podpisali:
Wojciech Parzyński – Członek Prezydium ZG ŚZŻ AK, Sekretarz
Tadeusz Filipkowski – Członek Prezydium ZG ŚZŻ AK, Rzecznik Prasowy

Strona ŚZŻ AK: [LINK]

3 czerwca 2019 18:59
dowiedz się więcej...
Jedzenie
Pomarańczowe kluski z kurdybankiem - Nagroda główna w konkursie ''Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję''.

Pomarańczowe kluski z kurdybankiem

Weronika Szpura ze Starej Kornicy wygrała ogólnopolski konkurs ''Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję"

Za Oknem
Stacja kolejowa Tłuszcz. Widok na perony. Po lewej widoczna wieża ciśnień.. foto Damian Kisielewski

Modernizacje mazowieckich torów

PKP PLK podpisały dwie umowy na przygotowanie studium wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych.

Kultura i Rozrywka
Pudło fragment okładki

Polskie odsiadki

Jak wygląda życie w polskich więzieniach? Książkę na ten temat poleca Roman Soroczyński.

Biznes i Polityka

Nie będziemy płacić za wasz kryzys

Wbrew zakazowi zgromadzeń, pod Sejmem demonstracja środowisk o skrajnych poglądach.