0

Kolejny wzrost płacy minimalnej od 2020

Wzrost płacy minimalnej
Wzrost płacy minimalnej
fot. pixabay

Z roku na rok płaca minimalna wzrasta. W styczniu tego roku została podniesiona do kwoty 2250. A to nie koniec. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie?

Obecnie minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2250 zł.
Pracownik na rękę dostaje 1634 zł netto a minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł. Przypominamy, że w 2018 r. pensja minimalna wynosiła 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa – 13,70 zł.

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że proponowana przez MRPiPS wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. to 2450 zł brutto. Natomiast proponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r. to 16 zł brutto.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • Nagrody jubileuszowej
  • Odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Zobacz też:

29 maja 2019 10:04