Kryzys śmieciowy na Mazowszu – raport Warszawskiego Forum Samorządowego

Wysypisko śmieci
Wysypisko śmieci
fot. WFS

Bez nowych rozwiązań zaleją nas śmieci. Raport Warszawskiego Forum Samorządowego.

SPIS TREŚCI

 • Str 4 Wprowadzenie
 • Str 5 Raport w liczbach
 • Str 6 ROZDZIAŁ I:
  System gospodarowania odpadami
  komunalnymi – podstawy funkcjonowania
 • Str 7 Gospodarowanie opadami w praktyce
 • Str 10 ROZDZIAŁ II: Składowiska odpadów na Mazowszu
 • Str 11 Składowiska odpadów komunalnych na terenie województwa
 • Str 13 Dzikie wysypiska – palący problem
 • Str 16 Podsumowanie i wnioski
 • Str 18 Opinie ekspertów

Grzegorz Gruchalski, Przewodniczący Warszawskiego Forum Samorządowego:

Mam zaszczyt przedstawić Państwu raport „Kryzys śmieciowy na Mazowszu – jak walczyć z plagą dzikich wysypisk”. Znajdują się w nim alarmujące dane o liczbie tego typu miejsc w naszym województwie, statystyki dotyczące m.in. obecnego wykorzystania pojemności legalnych składowisk, a także pro-pozycje rozwiązań, pozwalających na bardziej wydajne i racjonalne gospodarowanie odpadami.

Obecnie niewątpliwie stoimy w obliczu tworzenia kompleksowego mechanizmu utylizacji śmieci pochodzących z naszych domów. Dążenie do efektywnego systemu, w którym odpady w odpowiednich proporcjach są odzyskiwane, spalane w przystosowanych do tego obiektach oraz składowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami i troską o środowisko, jest absolutnym priorytetem.

W kontekście gospodarowania odpadami na pierwszy plan wysuwa się aspekt ekonomiczny. Coroczne podwyżki cen wywozu śmieci odczuwamy wszyscy we własnych kieszeniach, a w 2020 r. są one wyjątkowo dotkliwe. Nie tylko dla mieszkańców Mazowsza, ale niemalże całego kraju. Równie istotną sprawą, coraz bardziej zauważaną w debacie publicznej, jest konieczność rzeczywistego zadbania o środowisko.

8 marca 2020 14:57

Komentarze