0

MZA przejmie MPT

Warszawa - MPT Taxi
Warszawa - MPT Taxi
fot. MPT

Firma MPT, czyli warszawskie taksówki, zostanie przejęta przez MZA – warszawską firmę autobusową.

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe zostanie przejęte przez Miejskie Zakłady Autobusowe. Radni na sesji 23 kwietnia podjęli uchwałę w tej sprawie i dali zgodę na połączenie tych dwóch miejskich firm.

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe zostanie rozwiązana, a jej majątek przeniesiony na Miejskie Zakłady Autobusowe w zamian za udziały, które m.st. Warszawa obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym przewoźnika autobusowego.

Tym samym portfel udziałów miasta w spółkach prawa handlowego zostanie dopasowany do wymogów ustawy o gospodarce komunalnej, gdyż zmniejszy się liczba podmiotów, których przedmiotem działania nie jest prowadzenie działalności komunalnej.

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy:

To optymalne rozwiązanie z punktu widzenia budżetu miasta. Podejmowaliśmy wielokrotne próby prywatyzacji i restrukturyzacji naszej spółki taksówkowej. Silna konkurencja i aktualna sytuacja na rynku przewozów taksówkowych tylko przyspieszyły naszą decyzję. Dalszy rozwój MPT był niemożliwy, spółce groziła utrata płynności i szybka upadłość.

Urząd miasta nie poniesie żadnych wydatków w związku z konsolidacją.
Koszty działalności się obniżą – m.in. poprzez połączenie obsługi kadrowej, księgowej i administracyjnej, a także redukcję kosztów Zarządu i Rady Nadzorczej.

Kilkudziesięciu pracowników MPT stanie się pracownikami MZA.

Znak firmowy i tradycja związana z logo firmy zostaną zachowane w nowej strukturze, a infrastruktura i doświadczenie pracowników przejmowanej spółki stworzą możliwość wykorzystania tych atutów m.in. do wykonywania zadań, związanych z miejskimi programami socjalnymi dla mieszkańców (taksówka dla seniora, obsługa kombatantów, przewóz osób niepełnosprawnych w ramach Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych), również w formule zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych (in-house).

Urząd m.st. Warszawy

23 kwietnia 2020 23:50