0

Przetarg na budowę drogi Płońsk – Czosnów (S7)

Wjazd Płońska
Wjazd Płońska
fot. Google

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził program inwestycji dla budowy 34,6 km odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów.

Rafał Weber, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury:

Rafał Weber - wiceminister infrastruktury
Rafał Weber – wiceminister infrastruktury
fot. mat. prasowy

Droga ekspresowa S7 jest jednym z najważniejszych korytarzy transportowych w Polsce. Łączy Trójmiasto i zespół portów z Warszawą i południem Polski. Sukcesywnie oddajemy do ruchu oraz kierujemy do realizacji kolejne odcinki tej trasy, tak aby podróżowanie drogą ekspresową S7 stało się jeszcze bardziej komfortowe, przewidywalne i bezpieczne.

Realizacja inwestycji planowana jest w formule projektuj i buduj.
Program inwestycji dla S7 Płońsk – Czosnów oznacza możliwość ogłoszenia w najbliższym czasie przetargu na budowę tego odcinka.

Zawarcie umowy z wykonawcą jest planowane na początku 2020 r., a zakończenie budowy przewidziano na lipiec 2023 r.

Realizacja tego odcinka S7 jest planowana w podziale na 3 odcinki:

  • Siedlin – Załuski,
  • Załuski – Modlin
  • Modlin – Czosnów.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

  • rozbudowę drogi krajowej nr 7 do standardów drogi ekspresowej o przekroju 2×3 (dwujezdniowa po 3 pasy) i nośności 115 kN/oś,
  • budowę węzłów drogowych: Poczernin, Przyborowice i Ostrzykowizna,
  • rozbudowę węzłów drogowych: Załuski, Modlin i Błonie,
  • rozbudowę mostu na Wiśle w Zakroczymiu,
  • budowę dróg dla obsługi przyległego terenu, z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, obiektów inżynierskich,
  • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.

Na planowanym odcinku przewidziano budowę 30 obiektów inżynierskich o łącznej długości 2 923 m. Zaprojektowano mur oporowy o powierzchni 1200 m2.

Konieczne jest również wybudowanie 2 przejść dla zwierząt dużych (jednego dołem i jednego górą) o łącznej długości 106 m oraz 18 przejść dolnych dla małych zwierząt.

Ministerstwo Infrastruktury

24 czerwca 2019 11:40