0

Stypendia kulturalne Ursynowa

fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

Urzędnicy na Ursynowie zapraszają. Do podziału jest zaplanowane 80 000 zł na szeroko pojętą kulturę

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza osoby zajmujące się:

  • twórczością artystyczną,
  • upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,
  • przedsięwzięciami/projektami tematyczne związanymi z dzielnicą Ursynów
  • przedsięwzięciami/projektami adresowanymi przede wszystkim do mieszkańców Ursynowa,

do składania wniosków o przyznanie stypendium na 2017 r. – w połowie października upływa termin ich składania.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano na stypendia środki finansowe w wysokości 80 000 zł.

Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów:

Zeszłoroczni stypendyści to osoby w różnym wieku, z różnymi pasjami i dorobkiem artystycznym. Są w tej grupie m.in. artysta malarz, literatka, fotograf, muzyk – ich wyjątkowa twórczość wzbogaca kulturalny dorobek dzielnicy. Jestem przekonany, że także w przyszłym roku będziemy mogli poprzez stypendium umożliwić realizację ciekawych projektów, które rozsławią Ursynów

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, wnioski o przyznanie dzielnicowego stypendium na 2017 r. (wyłącznie w formie papierowej) wraz ze stosownymi załącznikami należy:

  • składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa w Wydziale Obsługi Mieszkańców – do dnia 14 października 2016 r. (piątek), w dniach i godzinach pracy urzędu (w poniedziałki w godz. 8-18, od wtorku do piątku w godz. 8-16)
  • lub nadsyłać pocztą na powyższy adres z adnotacją „Stypendia kulturalne 2017”, przy czym data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 15 października 2016 r. (sobota).

Autorzy wniosków dopuszczonych do etapu oceny merytorycznej zostaną zaproszeni na posiedzenie dzielnicowej Komisji do spraw przyznawania stypendiów w celu osobistej prezentacji i omówienia zawartości złożonego projektu.

Osoba wypełniająca formularz wniosku winna zadbać o to, by zawarte w nim opisy były dostatecznie szczegółowe i precyzyjne, w tym uwzględniające kwestię przeprowadzenia  publicznej prezentacji (również na stronach internetowych) efektów realizacji programu stypendialnego.

Zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów (w tym regulamin oraz wzory formularzy: wniosku i rekomendacji) określa Uchwała nr XXXIX/1048/2012  Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. Stosowne pliki do pobrania są dostępne na stronie internetowej m.st. Warszawy: http://stypendia.um.warszawa.pl

Wyjaśnień i dodatkowych informacji udziela (od poniedziałku do piątku w godz. 13-16) Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów – tel. 22 443 7245 (7246), e-mail: kultura@ursynow.pl

15 września 2016 09:48