0

Ważność czasowej rejestracji pojazdu

Mercedes Benz z warszawską rejestracją z około 1970 WW-9598 foto archiwum Kwz z Wikimedia
Mercedes Benz – z warszawską rejestracją z około 1970 r.
fot. arch Kwz (Wikimedia)

Ministerstwo Infrastruktury wydłuża ważność czasowych dowodów rejestracyjnych i rejestracji aut sprowadzonych z UE.

Pozwolenia czasowe

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na zachowaniu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Przepis ten zapewnia przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub w celu przedłużenia czasowej rejestracji.

W okresie przedłużonej ważności czasowej rejestracji pojazd powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Samochody z UE

Ponadto do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Rozwiązania te zostały wprowadzone ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Infrastruktury

21 kwietnia 2020 16:50