0

Budżet Mazowsza na 2022 rok

Budżet Mazowsza
Budżet Mazowsza
fot. Urząd Marszałkowski

Projekt budżetu województwa mazowieckiego na 2022 r. to  ponad 4,3 mld zł po stronie dochodów i ponad 4,6 mld zł po stronie wydatków.

Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie budżetu na 2022 r.

Plany budżetowe samorządu województwa na przyszły rok są ambitne, co widać w przedstawionym wczoraj podczas sejmiku województwa projekcie. Jak zauważa marszałek Adam Struzik planując budżet na 2022 r. po raz kolejny zdajemy egzamin z samorządności.

Adam Struzik, marszałek Mazowsza:

Przyszły rok zapowiada się naprawdę dobrze. Nie odstępujemy od realizacji inwestycji czy naszych autorskich programów wsparcia. Zdajemy sobie sprawę jak ważne są to zadania. Tylko na wsparcie mazowieckich OSP, sołectw, działkowców, rozbudowę infrastruktury sportowej, wsparcie rozwoju mazowieckich gmin i powiatów czy ochronę powietrza planujemy przeznaczyć ponad 200 mln zł. Niewątpliwie największą pozycją w przyszłorocznym budżecie będą inwestycje, których realizacja pochłonie ponad 1,4 mld zł. Po raz kolejny główny nacisk położony zostanie na modernizację i doposażenie mazowieckiej służby zdrowia oraz budowę i remonty dróg – wyjaśnia marszałek.

Równie optymistycznie o planach budżetowych na kolejny rok wypowiada się radny województwa, przewodniczący klubu KO Krzysztof Strzałkowski.

Krzysztof Strzałkowski:

Projekt budżetu na 2022 r. pokazuje, że pomimo pandemii sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna. Wciąż dużym obciążeniem dla województwa jest Janosikowe – danina, którą co roku wpłacamy na rzecz innych regionów, niekoniecznie biedniejszych od Mazowsza. Ponad 490 mln zł przeznaczymy na przewozy kolejowe. To wciąż jedna z większych pozycji w budżecie. Na wzrost dotacji ma wpływ chociażby wzrost kosztów energii elektrycznej i innych nakładów koniecznych do uruchomienia przewozów. Niestety, rząd nie znalazł jeszcze rozwiązania jak te koszty zrekompensować samorządom. 1,4 mld zł to inwestycje. Liczymy, że wzrost cen w budownictwie nie przeszkodzi w rozstrzyganiu przetargów – zauważa przewodniczący.

Największa pozycja w budżecie. Janosikowe – 845 mln zł

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2022 r. wyniesie ponad 844,9 mln zł.

Sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna, co podkreśla skarbnik województwa Marek Miesztalski:.

Ten projekt który został przedstawiony radnym województwa wygląda bardzo optymistycznie. Choć widzę tu pewne zagrożenia. To pierwszy rok kiedy nasze dochody wpisujemy do budżetu na nowych zasadach. Wysokość wpływów z CIT szacuje nam minister finansów. Nowy system powoduje, że co miesiąc będziemy otrzymywali 1/12 z tego, co nam zaplanował minister. Jeśli wpływy do budżetu Państwa z tytułu podatku CIT będą niższe, to po dwóch latach będziemy musieli tę nadpłatę oddać. Na same inwestycje mamy zaplanowane ponad 1,4 mld zł, co stanowi ponad 30 procent budżetu. Mamy także bardzo wysoki udział naszej pomocy dla innych jednostek – ponad 200 mln zł. W przypadku inwestycji na pierwszy plan wysunęła się służba zdrowia. Jesteśmy cały czas w okresie pandemii i nacisk na doposażenie i modernizacje placówek służby zdrowia jest konieczny. Oczywiście znaczącym wydatkiem są rekompensaty dla przewoźników kolejowych. Niestety, w okresie pandemii skłonność Mazowszan do podróżowania nieco zmalała. Mamy jednak nadzieję, że to się odbuduje. Staramy się także, aby wszystkie nasze instytucje mogły realizować wszystkie swoje zadania na poziomie finansowania uwzględniającym inflację – podsumowuje.

469 mln zł na przewozy kolejowe

W 2022 r. na rekompensatę w zakresie organizowania i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich samorząd województwa przeznaczy ponad 469 mln zł. Z tej puli spółka Koleje Mazowieckie otrzyma 440 mln zł, a Warszawska Kolej Dojazdowa – 28 mln zł.

1,4 mld zł na inwestycje

Na realizację inwestycji w 2022 r., władze województwa zaplanowały ponad 1,4 mld zł. Najwięcej, bo 540 mln zł zostanie przeznaczonych na  modernizację i doposażenie szpitali, 401 mln zł na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich. 64 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 62 mln zł w placówkach oświatowych.

611 mln zł na zdrowie

W 2022 r. władze Mazowsza planują przeznaczyć w sumie 611 mln zł na ochronę zdrowia, w tym 540 mln zł na inwestycje. Członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zauważa, że zapewnienie mieszkańcom województwa bezpiecznych i komfortowych warunków leczenia, a także dostępu do nowoczesnej diagnostyki powinno być priorytetem, zwłaszcza teraz, gdy cały świat walczy z pandemią.

Elżbieta Lanc, członek zarządu Mazowsza:

Inwestycje w służbie zdrowia to największa pozycja w przyszłorocznym budżecie. Nie ustajemy w doposażaniu i rozbudowie naszych placówek. Przed nami realizacja trzech dużych projektów – budowa centrum radioterapii przy szpitalu wojewódzkim w Płocku, budowa SOR-u w naszym szpitalu w Radomiu, a także modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce. Niestety wszystkie te projekty nie otrzymały wsparcia, o które ubiegaliśmy się w ramach programów rządowych. Kolejne duże projekty to przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku zakaźnego w szpitalu w Ciechanowie czy rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej w Warszawie. Oczywiście, cały czas pomagamy ponad 70 partnerom naszego unijnego projektu covidowego, wśród których są zarówno placówki miejskie, powiatowe, jak i wojewódzkie. Jego  wartość dziś to 480 mln zł. Realizujemy także drugi projekt unijny skierowany do ratowników medycznych. Dzięki środkom z UE mogą oni liczyć na specjalne dodatki – dodaje Elżbieta Lanc.

Największe planowane inwestycje to:

 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 80 mln zł, w tym 56 mln zł na 2022 r.;
 • budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu – 98,8 mln zł, w tym 40,1 mln zł na 2022 rok;
 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce – 65,8 mln zł, 35,8 mln zł na 2022 rok;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 40,7 mln zł, w tym 26,7 mln zł na 2022 rok;
 • przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 36,7 mln zł, w tym 25,5 mln zł na 2022 rok;
 • przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego pawilonu głównego przy ul. Reymonta 83/91 Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlic – 12 mln zł, w tym 11,5 mln zł na 2022 rok;
 • rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem – 21 mln zł, w tym 11,5 mln zł na 2022 rok;
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o – 31,8 mln zł, w tym 10,2 mln zł na 2022 rok;
 • rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer” Sp. z o.o.) – 138 mln zł, w tym 24,1 mln zł na 2022 rok.

718 mln zł na drogi

Na budowę, modernizację, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2022 r. w sumie 718 mln zł, z czego 401,5 mln zł na inwestycje, a kolejnych 260 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, mimo pandemii, zaplanowaliśmy na przyszły rok szereg inwestycji drogowych na terenie całego Mazowsza.

Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza:

Niewątpliwie największe przedsięwzięcie to kontynuacja budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, budowa tunelu w Sulejówku wraz z budową drogi nr 638, kolejny etap budowy drogi 747od Iłży do Solca nad Wisłą czy drogi 634 relacji Warszawa – Wólka Kozlowska – podsumowuje wicemarszałek..

Wśród największych inwestycji znalazły się:

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 44,4 mln zł na 2022 r.
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 28 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska – 27,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie Etap II – 21 mln zł;
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu – 20 mln zł;
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 – 20 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 20 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa – 20 mln zł;

Ponad 349 mln zł na kulturę

Kultura i dziedzictwo narodowe to ponad 349  mln zł, z czego ponad 285 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na utrzymanie instytucji kultury, a ponad 64 mln zł na inwestycje. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk za nami kolejny rok pandemii, który w dużej mierze odbił swoje piętno na planach naszych instytucji kultury.

Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Mazowsza:

Jednak nie ustajemy i mimo trudności, które coraz częściej pojawiają się na rynku budowlanym zmieniamy nasze muzea, teatry i biblioteki. Chcemy, aby były to miejsca na miarę XXI w., dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i w pełni wyposażone. Na 2022 r. zaplanowaliśmy m.in. kontynuację modernizacji skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego, budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie czy realizację stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki – dodaje.

Największe planowane inwestycje to:

 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 29,3 mln zł, w tym 8,5 mln zł na 2022 rok;
 • rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 30 mln zł, w tym 1,7 mln zł na 2022 rok;
 • budowa budynku na cele pracowni stolarsko-malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku – 3,2 mln zł, w tym 3,1 mln zł na 2022 rok;
 • aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 7,7 mln zł, w tym 2,8 mln zł na 2022 rok;
 • przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie – 4,4 mln zł, w tym 4 mln zł na 2022 rok.

302 mln zł na edukację

Na edukację samorząd województwa przeznaczy ponad 302 mln zł, w tym na inwestycje ponad 62 mln zł. Największą pozycją w budżecie jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. Tylko w przyszłym roku inwestycja pochłonie ponad 32,9 mln zł.

214 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie gmin i powiatów. Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, to wsparcie jest niezwykle potrzebne, zwłaszcza teraz w dobie pandemii.

Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Mazowsza:

Kolejne lata realizacji naszych programów wsparcia pokazują, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Regułą stało się już, że wpływa do nas więcej wniosków, niż jesteśmy w stanie dofinansować. To jednoznacznie pokazuje, że to co robimy ma sens i jest potrzebne, a co najważniejsze pomagamy lokalnym gminom i powiatom w realizacji projektów, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Na wsparcie mazowieckich gmin, powiatów, władze Mazowsza przeznaczą w 2022 r. ponad 214 mln zł. Największa pula środków, czyli ponad 127 mln zł zostanie przeznaczonych na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawi się również nowy dotyczący adaptacji do zmian klimatu.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 127 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 6 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 1 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

24 listopada 2021 11:01
[fbcomments]