0

Generalski awans dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Generałowie gratulują awansu gen. brygady Arturowi Kozłowskiemu dowódcy 1. WBPanc . Fot. Grzegorz Jakubowski (KPRP)
Generałowie gratulują awansu gen. brygady Arturowi Kozłowskiemu – dowódcy 1. WBPanc .
fot. Grzegorz Jakubowski (KPRP)

14 sierpnia 2013 r. pułkownik Artur Kozłowski otrzymał buławę generalską z rąk Prezydenta Polski.

W poniedziałek, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dowódcę 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, pułkownika Artura Kozłowskiego, na stopień generała brygady.

Nominacja generalska dla płk. Artura Kozłowskiego dowódcy 1. WBPanc. Fot. Grzegorz Jakubowski (KPRP)
Nominacja generalska dla płk. Artura Kozłowskiego – dowódcy 1. WBPanc.
fot. Grzegorz Jakubowski (KPRP)

Generał brygady Artur Kozłowski

jest absolwentem kierunku dowodzenie-rozpoznanie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W 1997 r. rozpoczął służbę zawodową na stanowisku dowódcy plutonu rozpoznawczego
w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. W roku 2001 został wyznaczony na dowódcę kompanii zmechanizowanej, którą dowodził do 2005 roku.

W latach 2004-2005 pełnił służbę w ramach III zmiany PKW w Iraku na stanowisku dowódcy kompanii zmechanizowanej.

Po powrocie do kraju w latach 2005-2008 pełnił funkcję Oficera Sekcji Szkolenia Pionu Szkolenia w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie.

W latach 2006-2007 pełnił obowiązki Szefa Wydziału Ochrony Wojsk w Oddziale Operacyjnym w ramach VII zmiany PKW w Iraku.

Ukończył studia na kierunku pedagogika, a po powrocie z misji, w 2007 także podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Kryzysowe.

W latach 2008-2012 służył w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku Specjalisty w Pionie Szkolenia Szefostwa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.
Ponadto w latach 2008-2011 był czynnym przedstawicielem Zespołu Zbierania i Upowszechniania Doświadczeń oraz Grupy Roboczej C-IED w Dowództwie Wojsk Lądowych. Jednocześnie w 2011 roku na Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs doskonalący z Ochrony Wojsk w Operacji.

W latach 2011-2012 był w składzie Zespołu Roboczego ds. opracowania dokumentów normujących proces szkolenia w Programie Szkolenia Pododdziałów Zawodowych Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych na szczeblach Dowództwa Wojsk Lądowych i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ponadto, w ramach zespołu ds. monitorowania, koordynacji i szkolenia pododdziałów do misji w PKW w Afganistanie koordynował przedsięwzięciami szkoleniowymi oraz uczestniczył w „ocenie stopnia przygotowania” do wykonywania zadań w rejonie misji.

W czerwcu 2012 r. ukończył kursu kwalifikacyjny dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 2012-2016 był dowódcą 16 Batalionu Zmechanizowanego 20. Brygadzy Zmechanizowanej w Morągu.

W latach 2016-2018 został wyznaczony do pełnienia funkcji Starszego Specjalisty Oddziału Programowania Ćwiczeń w Inspektoracie Szkolenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Tam zajmował się planowaniem i organizowaniem zasadniczych ćwiczeń na szczeblu DG RSZ (pk. MODEL, DRAGON).

W czerwcu 2018 ukończył Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w Akademii Sztuki Wojennej, a w 2021 roku podyplomowe Studia Polityki Obronnej Akademii Sztuki Wojennej.

W październiku 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia w  18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach.

W 2019 roku ukończył kursy doskonalące, „SERE VIP” na poziomie „B” i „C” oraz kurs doskonalący w zakresie Samoratowania i Przetrwania na Wodzie w ramach szkolenia SERE „B” i „C” VIP w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni.

Od 2019 roku pełnił obowiązki zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych (szef pionu).

Z dniem 1 lutego 2021 r. objął stanowisko szefa sztabu 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, które pełnił do 31 stycznia 2022 r.

1 lutego 2022 na stanowisku Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zastąpił generała brygady Jarosława Górowskiego, który został szefem Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych- zastępcą Inspektora Wojsk Lądowych.

Serdeczne gratulacje!

Linki

  • Wywiad z generałem Jarosławem Górowskim: [LINK]
  • Nowy zastępca Dowódcy 1. WBPanc: [LINK]
  •  Zmiana dowódcy w 1. WBPanc: [LINK]

1. Warszawska Brygada Pancerna

w sieci:

  • Strona domowa: [LINK]
  • Facebook: [LINK]
16 sierpnia 2023 08:44
[fbcomments]