0

III Konwencja Muzyki Polskiej

Plakat Konwencji Muzyki Polskiej

W Bibliotece Narodowej w Warszawie rozpoczęła się III Konwencja Muzyki Polskiej. Spotkanie przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego.

Konwencja będzie trwała 3 dni, do 17 maja.
Obrady pierwszego i trzeciego dnia transmitowane są „na żywo” w Internecie.

Początek transmisji 15 maja od godz. 12:00, 17 maja od godz. 10:00 na stronie transmisja.konwencjamuzyki.pl oraz na kanale IMITpolska na YouTube. Drugi dzień z panelami dyskusyjnymi zostanie nagrany i udostępniony w formie audio po zakończeniu Konwencji.

Konwencja skierowana jest do kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów. Cztery panele odbywają się w ramach przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Kultury (Wrocław, 4 września 2017).

Celem Konwencji jest przygotowanie i prezentacja analiz o różnych dziedzinach muzyki i infrastrukturze polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmiany sytuacji. Ważnym punktem odniesienia będą wnioski i postulaty sformułowane trzy lata temu, podczas II Konwencji Muzyki Polskiej.

Konwencja zajmie się całokształtem spraw polskiej muzyki od dzieł historycznych do szerokiego spektrum współczesności: od muzyki poważnej, poprzez jazz, alternatywę, muzykę tradycyjną do muzyki popularnej. Przygotowywane analizy będą zawierały dane o uczestnictwie w kulturze, dostępie do muzyki,  aktywności artystycznej i kulturoznawczej, wydawnictwach, mediach, instrumentarium kulturowym i infrastrukturze prawnej w tym prawie autorskim.

15 maja 2017 20:49