0

Unia Teatrów Niezależnych

Unia Teatrów Niezależnych
Unia Teatrów Niezależnych
fot. UTN

12 maja 12 warszawskich przedstawicieli teatrów niezależnych i niezależnych producentów teatralnych zawarło porozumienie.

Do porozumienia Unii Teatrów Niezależnych przystąpili:

 1. Teatr Druga Strefa
 2. Teatr Studio Buffo
 3. Teatr Capitol
 4. Teatr Gudejko
 5. Teatr IMKA
 6. Teatr Kamienica
 7. Komuna Warszawa
 8. Fundacja Kamila Maćkowiaka
 9. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury
 10. Studio Teatralne Koło
 11. Tito Production
 12. Teatr WARSawy

Cele jakie wyznaczyła Unia Teatrów Niezależnych, które mają być zrealizowane, tak w krótkim i długim horyzoncie czasowym, są:

 • promocja kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez teatr wśród społeczeństwa,
 • informowanie społeczeństwa o działalności teatrów niezależnych,
 • uczestnictwo w dyskusji o stanie kultury i działalności kulturalnej, w tym działalności teatrów niezależnych,
 • uczestnictwo w procesach regulacyjnych na poziomie centralnym i lokalnym w sprawach o znaczeniu dla kultury i działalności teatrów niezależnych,
 • reprezentacja wobec instytucji i organizacji pokrewnych, które oddziałują na życie kulturalne,
 • definiowanie standardów prowadzenia działalności kulturalnej przez niezależne instytucje kultury, w tym standardów bezpieczeństwa dla aktorów i widzów,
 • promocja równego dostępu do zasobów ludzkich i finansowych pozwalających współtworzyć kulturę i życie kultur.

Już niebawem Sygnatariusze Porozumienia zamierzają uczestniczyć w dyskusjach dotyczących działalności instytucji kultury po zakończeniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w związku z obecnością wirusa SARS-CoV-2, w tym:

 • momentu powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury,
 • warunków sanitarnych powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury,
 • bezpieczeństwa widzów i zasad ich uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • wsparcia administracji publicznej w przywróceniu działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury oraz jej kontynuacji.

Sygnatariusze podejmą działania celem sformalizowania swojej współpracy poprzez założenie organizacji w formie stowarzyszenia lub związku pracodawców.

Porozumienie jest otwarte dla przedstawicieli innych teatrów i instytucji kultury, których cele są zbieżne z celami Sygnatariuszy niniejszego Porozumienia, na zasadach określonych w statucie organizacji, jaka zostanie formalnie założona przez Sygnatariuszy.

 

13 maja 2020 16:57