0

Aleja Haliny Kifer-Pomykalskiej w Ursusie

Ursus - tablica z nazwą ulicy Haliny Kifer-Pomykalskiej ps. Kropelka
Ursus – tablica z nazwą ulicy Haliny Kifer-Pomykalskiej ps. Kropelka
fot. Waldemar Sokołowski

Dzielnica Ursus uhonorowała swoją mieszkankę Halinę Kifer-Pomykalską nadaniem nazwy jej imienia parkowej alei.

1 marca w Parku Czechowickim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie odbyłą się uroczystość nadania nazwy alei w Parku Czechowickim imienia Haliny Kifer-Pomykalskiej „Kropelki”, żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego.

Tego dnia obchodzona byłą również 76. rocznica utworzenia Batalionu AK „Miotła”, w którego szeregach patronka ursuskiej alei walczyła podczas powstania o wolność i niepodległość ojczyzny. Za działalność w AK była więziona na Pawiaku, a po wojnie represjonowana przez władze komunistyczne. Za odwagę w walce z niemieckim okupantem została uhonorowana licznymi odznaczeniami i mianowana na stopień kapitana Wojska Polskiego.

Kpt. Halina Kifer-PomykalskaPani Halina to rodowita mieszkanka Ursusa, tu spędziła całe swoje życie.
Była długoletnim redaktorem w miesięczniku „Polska” promującym kulturę i sztukę polską za granicą. Nazwanie głównej alei w Parku Czechowickim jej imieniem pozwoli zachować pamięć dla przyszłych pokoleń o tej niezwykłej bohaterce z Ursusa.

Bogdan Olesiński, burmistrz Ursusa:

Pielęgnujemy w naszej dzielnicy piękną tradycję honorowania zasłużonych mieszkańców, którzy na trwałe zapisali się w historii Polski i Ursusa. W ten sposób postać kpt. Haliny Kifer-Pomykalskiej wchodzi w poczet osób i rodzin, których imiona noszą tutejsze skwery, ulice oraz parki.

Uczestnicząca w uroczystości córka Haliny Kifer-Pomykalskiej, Małgorzata Stańczyk, podzieliła się z obecnymi wspomnieniem o swojej matce, a także wyraziła podziękowanie za pamięć o niej. Głos zabrał również jeden z ostatnich żołnierzy batalionu „Miotła”, Jerzy Mindziukiewicz – towarzysz pani Haliny z walk powstańczych.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Bogdan Olesiński wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Anna Lewandowska i Maria Miszkiewicz, radna dzielnicy Marianną Jaguścik, ks. prałat Zbigniew Sajnóg, dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogdan Łopuszyński, a także przedstawiciele Koła nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy AK w Ursusie wraz z pocztem sztandarowym, Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy, Środowiska Byłych Żołnierzy Batalionu AK „Miotła” wraz z pocztem sztandarowym, Kręgu Starszyzny Harcerskiej Ursusa, Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Zarządu Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” wraz z pocztem sztandarowym, Muzeum Więzienia Pawiak oraz Chóru Mieszanego Cantate Deo przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie oraz poczty sztandarowe placówek szkolnych i społecznych naszej dzielnicy. Honorową wartę  pełnili żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, która dziedziczy i kultywuje tradycje Batalionu „Miotła”.  Uroczystość prowadził Paweł Wyrzykiewicz.

UD Ursus

9 marca 2020 07:00