0

Dostęp do Urzędu Dzielnicy Śródmieście

Śródmieście - Urząd Dzielnicy
Śródmieście – Urząd Dzielnicy
fot. UD Śródmieście

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, a także zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz naszym pracownikom, wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

Od poniedziałku 16 marca br. (do odwołania) dostęp do śródmiejskiego Wydziału Obsługi Mieszkańców zostanie ograniczony.

Nowe procedury bezpieczeństwa:

  • mieszkańcy, którzy muszą odwiedzić urząd, będą wpuszczani do budynku pojedynczo (w budynku będzie mógł przebywać jeden mieszkaniec na raz) – może to wiązać się z koniecznością oczekiwania na obsługę na zewnątrz budynku. Przypominamy o konieczności zachowania minimum 1,5-metrowych odstępów podczas oczekiwania na obsługę;
  • składanie dokumentów będzie odbywać się za pośrednictwem pojemnika dostępnego w głównym wejściu do Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Prosimy o umieszczenie dokumentów w kopercie lub foliowej koszulce – aby uniemożliwić ich rozkompletowanie;
  • mieszkańcy, którzy potrzebują uzyskać potwierdzenie złożenia dokumentu, będą obsługiwani przy specjalnie przystosowanym stanowisku kancelaryjnym. Zawieszeniu ulega funkcjonowanie wszystkich pozostałych stanowisk obsługi, w tym stanowisk świadczących pomoc w wypełnieniu dokumentów – należy przynosić wypełnionych dokumentów;
  • kontakt z pracownikami merytorycznymi możliwy będzie wyłącznie drogą telefoniczną oraz mailową.
    Dane kontaktowe do wydziałów dostępne są pod adresem:  [LINK]
  • odwołuje się wszystkie dyżury organizowane w pomieszczeniach urzędu dzielnicy (w tym dyżury radnych dzielnicy) – rekomenduje się kontakt telefoniczny.

Ponadto:

  • utrzymane zostają pozostałe (wprowadzone wcześniej) procedury. Ich zestawienie dostępne jest w komunikacie opublikowanym pod adresem:  [LINK],
  • odbiór dowodów osobistych oraz rejestracja pojazdów realizowane są w śródmiejskiej Delegaturze Biura Spraw Obywatelskich i Administracji przy ul. Kruczkowskiego 2.

Urzędnicy przepraszają za wszelkie niedogodności wynikające z wprowadzanych ograniczeń. Liczą, że podejmowane przez nas działania spotkają się ze zrozumieniem. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa warszawiankom i warszawiakom, a także zagwarantowanie ciągłości pracy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Przywrócenie pełnego dostępu do usług świadczonych przez urząd nastąpi w najkrótszym możliwym terminie.

UD Śródmieście

16 marca 2020 09:19