0

Dyplom dla Warszawy

Rozprawy magisterska i doktorska
Rozprawy – magisterska i doktorska

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 r. do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawę i Muzeum Warszawy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2020 r.

Nagroda, którą miasto przyznaje od 2016 r., wspiera zainteresowanie młodych badaczy sprawami Warszawy i wspólnego tworzenia jej tożsamości.

Szeroki zakres tematyczny konkursu daje możliwość uczestniczenia studentom reprezentującym wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które uważają za ważne dla rozwoju Warszawy: sztuka, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Edycja 2020

W tym roku prace będą oceniane przez jury konkursowe pod kątem:

 • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy,
 • wartości naukowej pracy, w tym ogólnej metodologii i sposobu ujęcia problemu,
 • wartości społecznej tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania,
 • praktycznej możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Kategorie

Nagrody przyznane będą w dwóch kategoriach:

 1. Rozprawy doktorskie
  nagroda główna wynosi 15 000 zł.
  trzy wyróżnienia – po 6 000 zł.
 2. Prace magisterskie
  nagroda główna – 7 000 zł.
  trzy wyróżnienia – po 3 000 zł.

Zgłoszenia

należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 20 marca 2020 r.
na adres:

 • Centrum Komunikacji Społecznej,
  ul. L. Kruczkowskiego 2,
  Warszawa 00-412.

Wyniki

Laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy poznamy podczas gali 23 czerwca 2020 r. w Muzeum Warszawy.

Regulaminy:

Edycja 2019

W roku 2019 przyznano nagrody:

W kategorii rozpraw doktorskich

 1. Dr Karolinie Wlazło-Malinowskiej za pracę:
  Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta
  promotor: dr hab. Jeremi T. Królikowski (SGGW).
 2. Dr Krystianowi Malesie za pracę:
  Rola i koszty utrzymania parków miejskich na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
  promotor: dr hab. Joanna Paliszkiewicz (SGGW).
 3. Dr Łukaszowi Drozdzie za pracę:
  Waloryzacja przestrzeni wytwarzanych społecznie – wnioski dla polskiej polityki miejskiej
  promotor: dr. hab. Maciej Cesarski (SGH)

W kategorii prac magisterskich:

 1. Agnieszce Przeciszewskiej-Załuskiej za pracę:
  Wpływ budżetu partycypacyjnego na przestrzeń publiczną Warszawy
  promotor: dr inż. Joanna Dudek-Klimuk (SGGW).
 2. Katarzynie Głowni za pracę:
  Przetworzenie odpadów ulegających biodegradacji w biogazowni – koncepcja technologiczna dla m.st. Warszawy
  promotor: dr inż. Krystyna Lelecińska (PW).
 3. Magdzie Tenbaum za pracę:
  Wpływ architektury na rozwój jednostki na przykładzie szkoły podstawowej o profilu plastycznym przy ul. Świderskiej w Warszawie
  promotor: doc. dr inż. arch. Ewa Taras-Żebrowska (WSEiZ).
13 lutego 2020 22:03