0

Zezwolenia na odpady w Europie – zwróć się do profesjonalistów!

Ciągnik siodłowy z naczepą - także do transportu odpadów
Ciągnik siodłowy z naczepą – także do transportu odpadów
fot. mat. prasowy

Gospodarką odpadami regulują specjalne przepisy, które wymagają zezwoleń na ich transport i neutralizację.

Wywóz i neutralizacja odpadów neutralnych i niebezpiecznych są niezbędne dla ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Nie można jednak zajmować się tym na własną rękę. Istnieją bowiem przepisy, które dokładnie regulują te kwestie.

Jak to wygląda w Polsce i na terenie Europy?
Przeczytaj i dowiedz się, jak uzyskać pozwolenie na transport odpadów oraz co grozi za samowolną realizację takich usług.

Dlaczego pozwolenia na międzynarodowy transport odpadów są konieczne?

Kwestię zezwoleń w kraju reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów oraz ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku.

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje dodatkowo:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów,
  • Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z 22 marca 1989 roku
  • Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z 30 września 1957 r.

W razie kontroli, za wywóz odpadów za granicę bez dopełnienia wszystkich formalności grozi mandat. Jego wysokość jest uzależniona od wielu czynników.

Do najważniejszych należą m.in. rodzaj transportowanego materiału i stopień szkodliwości zaniedbania (jego potencjalny wpływ na środowisko).
Kary mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy euro.

Podmiot, który nie spełnił wszystkich wymogów dla transgranicznego przewozu odpadów, może być również zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego, jeśli w wyniku jego zaniedbań doszło do skażenia.

Dlatego nie warto ryzykować i samowolnie świadczyć tego rodzaju usług.
Poza tym przepisy są dość zawiłe i w zależności od kraju znacząco się od siebie różnią.
Dlatego przewoźnik musi mieć pewność, że jego zezwolenie na odpady jest ważne tam, gdzie chce działać.

Jak uzyskać pozwolenie na transport odpadów?

W styczniu 2018 roku w Polsce wprowadzono Rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Od tego czasu zgodę na świadczenie usług transportu odpadów na terenie naszego kraju wydają urzędy marszałkowskie.

Każde przedsiębiorstwo musi pozyskać stosowny wpis do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych) i otrzymać numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski o wpis składa się drogą elektroniczną. Decyzję o nadaniu numeru podejmuje marszałek właściwego województwa w ciągu 30 dni.

Transgraniczny transport odpadów kontroluje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Gdy firma chce uzyskać pozwolenie na odpady w innych państwach, musi dopełnić formalności zgodnie z obowiązującą tam jurysdykcją. Niektóre państwa respektują polskie dokumenty, inne wydają własne.

Warto jednak wiedzieć, że za granicą obowiązują dość skomplikowane procedury administracyjne, dlatego przewoźnicy i tak muszą przygotowywać oddzielne wnioski i przedstawiać wymaganą dokumentację. Jej wypełnienie jest dość złożone i wymaga znajomości lokalnych procedur stosowanych przez poszczególne urzędy.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy podmiotów świadczących usługi outsourcingowe. Zajmują się one doradztwem i pomagają dopełnić wszystkich wymaganych formalności zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jedną z nich jest EkoLogistyka24, która posiada duże doświadczenie i sprawnie uzyskuje pozwolenie na odpady w Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach i wielu innych państwach europejskich.

Załadunek odpadów do transportu ciągnikiem siodłowym.
Załadunek odpadów – do transportu ciągnikiem siodłowym.
fot. mat. prasowy

Co grozi za transport odpadów bez zezwolenia?

Zgodnie z ustawą krajową za transport odpadów bez wymaganego pozwolenia grozi kara grzywny od 5 000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Co ważne, odpowiedzialności nie unikną również pozostałe strony, zaangażowane w przemieszczenie odpadów, czyli wytwórca i odbiorca.

W pozostałych krajach Unii Europejskiej wysokość kar finansowych ustalana jest indywidualnie w zależności od stopnia naruszenia przepisów. Firmy powinny więc dokładnie sprawdzać podmioty, z którymi podpisują umowę na wywóz i utylizację, aby uniknąć późniejszych problemów.

O ile brak pełnego wpisu w BDO dyskwalifikuje usługodawców, którzy nie tylko biorą udział w przetargach publicznych, ale i chcą nawiązać współpracę z klientami  indywidualnymi, o tyle naruszenie przepisów międzynarodowych, oprócz oczywistych konsekwencji prawnych wpłynie również na wizerunek firmy w oczach potencjalnych kontrahentów.

Ekologistyka24.pl — twój partner w zezwoleniach na odpady

Profesjonalny transport odpadów neutralnych i niebezpiecznych stanowi sprawdzony sposób na dochodowy biznes. Rosnąca konsumpcja sprawia, że zapotrzebowanie na takie usługi stale rośnie.

Chcesz zacząć działalność w tym sektorze?
Skorzystaj z pomocy firmy EkoLogistyka24.
Tworzą ją profesjonaliści, którzy w imieniu klientów uzyskują pozwolenia na odpady.

Pracownicy wypełniają wszystkie potrzebne wnioski i kontaktują się z urzędami.
Razem z ekspertami pozyskasz zarówno wpis w krajowym BDO, jak i dopełnisz formalności w innych państwach europejskich.
Sprawdź!

3 stycznia 2024 20:30
[fbcomments]