0

Jazdów – rewitalizacja

Osiedle Jazdów
Jazdów
fot. E. Lach

Dobiega końca rok intensywnych spotkań i dyskusji o przyszłości tego unikatowego miejsca i zbliża się rewitalizacja osiedla Jazdów.

Jeszcze w tym roku wydana zostanie specjalna publikacja na temat Jazdowa.

Osiedle Jazdów to kolonia drewnianych domków, wybudowanych jako tymczasowe mieszkania dla pracowników Biura Odnowy Stolicy. Powstały po II wojnie światowej w ramach fińskich reparacji wojennych na rzecz Związku Radzieckiego. Część z nich jest zamieszkała do dziś. W 27 domkach i przyległych ogrodach żyją i działają obok siebie mieszkańcy, organizacje pozarządowe, miejscy ogrodnicy i pszczelarze, akademicy i studenci, artyści oraz pracownicy firm, spółdzielni, ambasad i instytucji publicznych.

Mieszkańcy i najemcy z Jazdowa, wraz z urzędnikami biur Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej, Biurem Stołecznego Konserwatora i Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej) oraz urzędnikami wydziałów urzędu dzielnicy Śródmieście uzgodnili, że rewitalizacja osiedla poprzedzona będzie różnego rodzaju działaniami przygotowawczymi. Celem jest zachowanie niepowtarzalnego charakteru tego miejsca i stworzenie przestrzeni testowej dla nowych rozwiązań, które urząd miasta mógłby później wprowadzać na szerszą skalę.

Wspólnie uzgodniono, że przed przetargiem na remont domków należy przygotować szczegółowy poradnik dobrych praktyk.

Zapadła także decyzja, że częścią programu rewitalizacji Jazdowa będzie jego transformacja energetyczna, polegająca na zlikwidowaniu funkcjonujących tu kopciuchów i zastąpienie ich źródłami ciepła opartymi na OZE oraz na zasilaniu Jazdowa w energię elektryczną produkowaną z OZE.

Osiedle Jazdów - Domek Fiński
Osiedle Jazdów – Domek Fiński
fot. E. Lach

Poradnik – przewodnik

Przygotowanie do remontu domków

W Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych, przygotowywany jest poradnik dobrych praktyk dla Osiedla Jazdów realizowany przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Opracowanie Przewodnika dla Osiedla Domków Fińskich na Jazdowie ma na celu ochronę unikatowego dziedzictwa historycznego i architektonicznego Warszawy oraz popularyzację wiedzy na jego temat. Publikacja jest konsultowana z pracownikami urzędu konserwatorskiego, urzędnikami z dzielnicy Śródmieście oraz urzędnikami Zarządu Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach prac nad opracowaniem autorzy wykonali wizytację w wybranych osiedlach domków w Finlandii, dokonali analizy technologicznej i materiałowej. Dotychczas opracowano już kilka rozdziałów. Poradnik posłuży jako wskazówka dla ZGN-u na etapie realizacji prac remontowych (przetargi w przygotowaniu). Planowany termin promocji publikacji to grudzień 2019 r.

Osiedle Jazdów - Domek Fiński

Transformacja Jazdowa

Energetyka

Harmonogram energetycznej transformacji osiedla (projekt OZE na Jazdowie) zakłada następujące fazy:

 • spotkanie inspiracyjne Partnerstwa dla Klimatu – grupa technologiczna
  (odbyło się w sierpniu),
 • przyznanie finansowania ze środków Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej dla ZGN Śródmieście w wysokości 200 tys. zł na realizację pierwszej fazy projektu – audyty energetyczne.
  (zarządzenie Prezydenta m.st. Warszaw z 5 września 2019 r.),
 • sporządzenie audytów energetycznych dla domków
  – w dniu 29 października 2019 r. została zawarta umowa ze spółką Studio Budowlane „Unity” Małgorzata Tischner i Studio Budowlane „Unity” Damian Cyrta na opracowanie audytu energetycznego i inwentaryzacji techniczno-budowlanej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie w Warszawie. Realizacja przedmiotowej umowy ma na celu określenie docelowych, ekologicznych rozwiązań związanych z zapewnieniem energii elektrycznej i cieplnej opartej w miarę możliwości techniczno-ekonomicznych na odnawialnych źródłach energii zgodnie z polityką m.st. Warszawy przyjętą w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XXII/443/2011 Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia dla energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku),
 • przyznanie finansowania ze środków Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej dla ZGN Śródmieście w wysokości 300 tys. zł na drugą fazę projektu – studium wykonalności (sesja Rady m.st. Warszawy w dniu 7 listopada 2019 r.).

Dalsze kroki:

 • spotkanie Partnerstwa dla Klimatu – grupa technologiczna w sprawie wskazania katalogu scenariuszy – XII 2019 r.,
 • przetarg na opracowanie studium wykonalności na podstawie katalogu scenariuszy wypracowanych przez PdK – I 2020 – III 2020,
 • przetarg na termomodernizację budynków i transformację energetyczną Jazdowa – II kwartał 2020.

Prace przygotowawcze nie przerwały życia kulturalno-społecznego na osiedlu, za które odpowiadają Rotacyjny Dom Kultury oraz organizacje pozarządowe. Przed wakacjami Urząd Dzielnicy Śródmieście postanowił o wynajęciu domków będących pustostanami na okres wakacyjny, po to, żeby działania te były jeszcze bardziej urozmaicone.

W wakacje na osiedlu realizowany był zwycięski projekt z budżetu partycypacyjnego na rok 2019 Otwarty Uniwersytet Jazdów. Były to działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki. Projekt zakładał stworzenie oferty edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców Śródmieścia w oparciu o zasady Banku Pomysłów – w formie szerokiego naboru oraz społecznego decydowania o ofercie. Wybrano i zrealizowano 29 ze 177 zgłoszonych oddolnych projektów.

UM Warszawa

18 listopada 2019 05:44