0

Ośrodki sportowe pozostaną nadal zamknięte

Ośrodek sportowy Rozbrat
Ośrodek sportowy Rozbrat
fot. AktywnaWarszawa

Urzędnicy nie otworzą ośrodków sportowych i boisk szkolnych, aż otrzymają szczegółowe wytyczne sanitarne.

Premier Rady Ministrów ogłosił, że ośrodki sportowe oraz boiska przyszkolne mogą zostać otwarte 4 maja br., pozostawiając decyzję w tym zakresie samorządom.

Do tej pory urzędnicy nie otrzymali jednak szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie stosowania określonych procedur, środków i zasad, które uchronią mieszkańców przed zakażeniem. Aby otworzyć ośrodki trzeba wiedzieć, jakie procedury sanitarne mają obowiązywać dzieci i młodzież, które rozpoczną swoje treningi na miejskich boiskach. Trzeba również zadbać o bezpieczeństwo kadry trenerskiej, a także innych osób przebywających w danym obiekcie.

W Warszawie zlokalizowanych jest  kilkadziesiąt miejskich  kompleksów sportowych, które posiadają więcej niż jeden obiekt  o charakterze otwartym. Zorganizowane są one w kilkunastu ośrodkach sportu i rekreacji. Kilkaset placówek oświatowych posiada boiska szkolne o charakterze otwartym, a wiele obiektów sportowych, takich jak m.in. boiska wielofunkcyjne, rozlokowane są w każdej dzielnicy w ogólnodostępnych miejscach (np. parkach).

Przy braku zapewnienia odpowiednich środków ochronnych (nie tylko dezynfekujących), bez odpowiedniego czasu wymaganego do przygotowania się, taka decyzja może doprowadzić do niekontrolowanego i drastycznego wzrostu liczby nowych zarażeń koronawirusem.

Dlatego dla urzędników m.st. Warszawy priorytetem jest otrzymanie szczegółowych wytycznych sanitarnych niezbędnych do wdrożenia jednolitej procedury, która pozwoli na otwarcie obiektów sportowych w trakcie trwającej pandemii.

Dzisiaj, na dzień przed otwarciem obiektów sportowych, znane jest wyłącznie rozporządzenie które zostało ogłoszone w nocy 2 maja 2020 r., a które nie uwzględniło żadnej z uwag zgłoszonych przez urząd miasta. Natomiast wskazano w nim, że niespełnienie wytycznych określonych w rozporządzeniu:

skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z obiektu w okresie stanu epidemii. Zachowanie bezpieczeństwa na obiekcie i przeciwdziałanie rozproszenia się epidemii ma charakter priorytetowy.

Wydane rozporządzenie nie zawiera wytycznych sanitarnych.

Dlatego w poniedziałek urzędnicy wystąpią do Głównego Inspektora Sanitarnego o szczegółowe wytyczne sanitarne, na mocy których będziemy mogli przygotować obiekty sportowe do ich otwarcia w czasie trwającej pandemii.

Każda podjęta decyzja, lub jej brak może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i drastycznym wzrostem liczby zachorowań i zgonów. Otwarcie ośrodków sportowych to duża odpowiedzialność za zdrowie i życie nas wszystkich.

Dlatego do czasu otrzymania wytycznych – ośrodki sportowe pozostaną zamknięte.

W przypadku otrzymania wytycznych sanitarnych trzeba również pamiętać, że potrzebny jest czas do wdrożenia ewentualnych procedur i zaleceń, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom i pracownikom.

UM Warszawa

3 maja 2020 18:41