0

Wstępne przyczyny awarii kolektora

Od soboty trwa ozonowanie ścieków odprowadzanych do Wisły
Od soboty trwa ozonowanie ścieków – odprowadzanych do Wisły
fot. UM Warszawa

Urząd miasta przesyła informację na temat wstępnie ustalonych przyczyn awarii kolektora ścieków komunalnych.

Znane są już pierwsze, wstępne wyniki analiz ekspertów, którzy pracują nad ustaleniem przyczyn awarii rurociągów przesyłowych. Równocześnie nie zwalniają prace mające ograniczyć zrzut nieczystości do Wisły.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy:

Ważne jest, abyśmy mówili o faktach. Dlatego w kolejnych dniach i tygodniach będziemy dzielili się z Państwem bardzo dokładnymi informacjami co do przyczyn i danymi w stu procentach potwierdzonymi. Dziś mówimy o pierwszych, wstępnych wynikach analiz. Wynika z nich, że do rozwarstwienia, a następnie rozszczelnienia, doszło w wyniku błędów wykonawczych. To wówczas mogło nastąpić niewłaściwe połączenie elementów.

W toku dalszych prac będzie ustalane, czy nie doszło także do błędów na etapie koncepcji.

Wstępną analizę przyczyn awarii sporządzili eksperci z Politechniki Warszawskiej:

  • profesor Zbigniew Kledyński
  • i dr inż. Apoloniusz Kodura.

W ich ocenie nie dochowano należytej staranności przy łączeniu i izolowaniu poszczególnych elementów. Opinię naukowców potwierdzają oględziny miejsca awarii. Do pęknięcia rurociągu ciśnieniowego z tworzywa sztucznego doszło w sąsiedztwie jego połączenia z odcinkiem rurociągu stalowego.

Fragment jednego z uszkodzonych rurociągów kolektora ściekowego

Określenie przyczyn jest tylko jednym z elementów działań prowadzonych w związku z awarią. Równolegle toczą się prace mające na celu ograniczenie zrzutu nieczystości do Wisły. Od soboty 31 sierpnia nieczystości, które trafiają do rzeki, są ozonowane. Jak potwierdzają wyniki badań, ścieki poddane takiemu procesowi nie tylko nie zawierają bakterii (ozon zabija blisko 90% z nich), ale także zawierają znacznie więcej tlenu, co jest szczególnie ważne dla rzecznej fauny i flory.

3 września 2019 18:17