Tekla z Bądarzewskich Baranowska

Nagrobek Teki Bądarzewskiej nas cmentarzu powązkowskim w Warszawie
Nagrobek Teki Bądarzewskiej – nas cmentarzu powązkowskim w Warszawie
fot. MPawlik

W cyklu ”Stolica historii” dziś gawęda dr Beaty Michalec o nieśmiertelnej „La priére d’une vierge” („Modlitwa dziewicy”).

Kolejny felieton pod wspólną nazwą: Stolica historii. Przedstawiają członkowie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, które są emitowane w każdą sobotę o 15:15, w nieco skróconej wersji, w Radiu Kolor.

Podcast Radia Kolor jest pod tekstem.

Z cyklu:

Stolica historii. Przedstawiają członkowie
Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie.

Odcinek IX:

Tekla z Bądarzewskich Baranowska

Opowiada dr Beata Michalec.

Tekla z Bądarzewskich Baranowska (1823-1861), autorka nieśmiertelnej „La priére d’une vierge” („Modlitwa dziewicy”). Niestety nie zachowały się ani rękopisy kompozytorki, ani jej korespondencja. Nie wiemy jak wyglądała, gdyż nie zachował się jej wizerunek. Jej twórczość zdobyła niezwykłą popularność na świecie, choć wielka szkoda, że nie przekonała się o tym osobiście. „Modlitwa dziewicy”, którą opublikowała w 1851 roku w Warszawie i sama rozprowadzała po warszawskich składach nut, stała się pierwszym światowym przebojem. Bądarzewska rozpoczęła swoją drogę podboju serc od Warszawy przez Paryż, Londyn, Nowy Jork, Sydnej, aż dotarła do dalekiej Japonii. Na stacjach w Tokio zapowiedzi przyjazdów i odjazdów szybkiej kolei Shinkansen poprzedza właśnie „Modlitwa dziewicy”. Na Tajwanie motyw „Modlitwy dziewicy” stał się sygnałem radiowym, a producenci pianin cyfrowych wykorzystują kompozycję jako melodię demonstracyjną. Również melodia sygnalizuje co dnia przyjazd  tajwańskich śmieciarek.

Jedno z pierwszych wydań kompozycji ''La prière d'une vierge'', która wyszła z druku w Warszawie (1851)
Jedno z pierwszych wydań kompozycji ''La prière d'une vierge'', – która wyszła z druku w Warszawie (1851)
fot. B. Michalec

Choć Warszawie kompozytorka ma maleńki skwer swojego imienia przy ul. Andersa 13, to jednak nasza rodaczka znana jest w przestrzeniach kosmicznych. Na jej cześć jeden z wenusejskich kraterów na mocy decyzji Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1991 roku został nazwana Badarzewska.

Okładka kompozycji . W 1858 roku została dołączona jako dodatek nutowy do tygodnika muzycznego ''Revue et Gazette Musicale de Paris''
Okładka kompozycji. – W 1858 roku została dołączona jako dodatek nutowy do tygodnika muzycznego ”Revue et Gazette Musicale de Paris”
fot. B. Michalec

W 1936 roku Juliusz Gordon wykorzystał „Modlitwę dziewicy w swoim filmie „Trędowata”. Muzyka Bądarzewskiej pojawiła się również w filmach Piotra Szulkina: „Ga, ga: Chwałą Bohaterom (1985) oraz „Femina” (1990). Dziś partytury jej utworów są już do pobrania na stronach wielu bibliotek cyfrowych.

Książka autorstwa Beaty Michalec ''Tekla z Bądarzewskich Baranowska. Autorka nieśmiertelnej ''La prière d'une vierge''. Miejsca, czas i ludzie''. Wydawnictwo Ekbin Studio PR, Warszawa 2012.
''Tekla z Bądarzewskich Baranowska. Autorka nieśmiertelnej ''La prière d'une vierge''. Miejsca, czas i ludzie'' – Książka autorstwa Beaty Michalec. Wydawnictwo Ekbin Studio PR, Warszawa 2012.. Wydawnictwo Ekbin Studio PR, Warszawa 2012.
fot. B. Michalec

Beata Michalec

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii; zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie; adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii; radna Miasta Stołecznego Warszawy kadencji 2018−2023. Autorka wielu artykułów z zakresu varsavianistyki oraz książek: Tekla z Bądarzewskich Baranowska. Autorka nieśmiertelnej „La prière d’une vierge”. Miejsca. Czas i ludzie (2012); Tekla z Bądarzewskich Baranowska. Zapomniana kompozytorka z Mazowsza (2016), Stefan Starzyński – gospodarz stolicy w latach 1934−1939 (2021); Ks. kanonik Jan Golędzinowski – duchowny, społecznik, radny Warszawy, więzień Pawiaka, Auschwitz i Dachau (2022). W latach 2013−2019 społeczny prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Pomysłodawczyni certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy od 2014 roku warszawskim placówkom oświatowym, realizującym edukację varsavianistyczną. Pomysłodawczyni symbolicznej nagrody finansowej dla Powstańców Warszawskich oraz reaktywowania plebiscytu „Warszawianka Roku”. Członek: Rady Programowej TVP „Polonia”, Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy w latach 2015−2020. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Niepodległość i Pamięć”. Od 2017 roku jest członkiem Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie.

Podcast Radia Kolor

2:02 min.

(kliknij logo)Radio Kolor - Logo

Zobacz też inne odcinki cyklu:

  • Lista odcinków: [LINK]
3 grudnia 2022 23:57
[fbcomments]