0

Współpraca Kolei Mazowieckich z Politechniką

Koleje Mazowieckie w Brodach Warszawskich
Koleje Mazowieckie – w Brodach Warszawskich
fot. Bonvol (Wikimedia)

Koleje Mazowieckie podjęły współpracę z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej .

Celem zawartego porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym. Dzięki temu studenci będą mogli m.in. odbywać praktyczne zajęcia w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru KM. Już niebawem spółka będzie współpracować z całą uczelnią.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Wydział Transportu – Politechniki Warszawskiej
fot. Dosp84 (Wikimedia)

Dzięki podpisaniu porozumienia studenci Wydziału Transportu będą mogli odbywać dwutygodniowe praktyki dyplomowe i specjalistyczne w Kolejach Mazowieckich. Każdego roku będą organizowane spotkania prezentujące działalność KM, zarówno w biurach, jak i bezpośrednio na terenach sekcji eksploatacyjnych. Ponadto Koleje Mazowieckie będą udostępniać posiadaną literaturę fachową, w tym m.in.: dokumentację specjalistyczną, opracowania i wyniki prac własnych dla studentów i doktorantów Wydziału Transportu, piszących prace naukowe. W oparciu o zaplecze szkoleniowe KM będą przeprowadzane specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla studentów, a najlepsi z nich, wybrani w porozumieniu z Wydziałem Transportu PW, będą mogli ubiegać się o udział w programie stypendialnym wdrożonym przez spółkę.

Artur Radwan, prezes zarządu Kolei Mazowieckich:

Koleje Mazowieckie posiadają już ośrodek szkoleniowy wpisany na listę Urzędu Transportu Kolejowego. Cieszymy się, że z naszej wiedzy i doświadczenia będą teraz mogli korzystać studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Praktyczna wiedza i umiejętności są niezwykle ważne dla młodych ludzi, którzy za chwilę będą wkraczali na rynek pracy.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Wydział Transportu prowadzi badania naukowe ściśle związane z transportem. Badania te obejmują w szczególności: organizację i zarządzanie w systemach transportowych oraz sterowanie procesami ruchu w transporcie. Liczymy, że wypracowane porozumienie będzie początkiem współpracy w zakresie kształcenia studentów na potrzeby przedsiębiorstw kolejowych jak również zapoczątkuje szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych wdrażanych do transportu kolejowego.

Politechnika Warszawska podejmie działania organizacyjne związane z rozpoczęciem kształcenia na studiach I i II stopnia, na specjalnościach umożliwiających pracę na stanowiskach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru kolejowego oraz prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Program dydaktyczny studiów będzie doskonalony w porozumieniu z przedstawicielami spółki KM. Ponadto uczelnia otworzy studia podyplomowe, na których swoją wiedzą fachową będą dzielili się pracownicy KM.

Koleje Mazowieckie oraz uczelnia będą wymieniać informacje na konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom transportu kolejowego.  Ponadto będą ściśle współpracować w ramach wspólnej realizacji projektów w zakresie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

17 listopada 2015 12:43
[fbcomments]