0

Apel prezydentów o prawdę

Prezydenci miast. Od lewej: Piotr Grzelak wiceprezydent Gdańska, Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania, Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy i Jacek Karnowski prezydent Sopotu
Prezydenci miast – od lewej: Piotr Grzelak wiceprezydent Gdańska, Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania, Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy i Jacek Karnowski prezydent Sopotu
fot. UM Warszawa

Prezydenci miast apelują do Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Etyki Mediów, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich o rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na tragiczną śmierć Pawła Adamowicza.

Dziś Warszawa, Gdańsk, Poznań, Sopot, Gliwice.
To dopiero początek składania podpisów.
Apel trafi za pośrednictwem Związku Miast Polskich do innych prezydentów i burmistrzów.

 

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz był bezpodstawnie i uporczywie nękany nieuczciwymi, niestarannymi materiałami publicystycznymi. Dodatkowo rodzi się pytanie, czy funkcjonariusze władzy publicznej dopełnili swoich obowiązków i działali w granicach prawa. Zdaniem prezydentów, obowiązkiem ich, jako samorządowców, jest dążenie do szybkiego i dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które miały związek z zabójstwem prezydenta Gdańska. Prezydenci dostrzegają szereg analogii między działaniami podejmowanymi wobec Pawła Adamowicza, jak i innych samorządowców – byłych i obecnych.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, apeluje

Jako samorządowcy, władza najbliżej mieszkańców i spadkobiercy testamentu Pawła Adamowicza, zawsze musimy stać po stronie prawdy, która jest jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Z poczucia tragedii narodziło się poczucie wielkiej solidarności między nami wszystkimi. W tym momencie najważniejsze jest wyciąganie wniosków i podjęcie konkretnych działań. Przyzwyczailiśmy się do pewnych praktyk, do nękania, naruszania w naszym poczuciu przynajmniej dobrego obyczaju i niezależności choćby mediów publicznych.

Chciałbym, aby jasno wybrzmiało, że nikt nikomu nie odmawia prawa do kontrolowania samorządów czy krytyki. W swoim apelu pytamy, czy ta kontrola mieściła się w granicach prawa.

Czy zachowanie telewizji publicznej mieściło się w ramach zasad etycznych i mandatu, który powinna sprawować? Jeżeli mamy do czynienia z kilkuset materiałami negatywnymi, które dotyczyły Pawła Adamowicza, z telefonami w środku nocy z prośbą o dosyłanie dokumentów, pytamy się – czy tego typu działania były konieczne?

Taki jest nasz cel.
Te pytania kierujemy przede wszystkim do Pana Premiera, ale również do innych instytucji, abyśmy mieli jasność w przyszłości, na jakie standardy godzimy się w państwie polskim niezależnie od tego, kto będzie rządził.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania:

Niestety, niektóre państwowe instytucje czy organy swoje funkcje pełnią obecnie iluzorycznie. Tak naprawdę decyzje podejmuje jedna osoba, w tej chwili sprawująca de facto wszelką władzę.

Po pierwsze, apelujemy więc o powrót do normalności i cywilizowanych, demokratycznych standardów rządzenia krajem. Do Premiera – by podległym mu podmiotom przywrócił standardową funkcjonalność, w przeciwieństwie do obecnej fasadowości oraz by podjął czynności kontrolne w poszczególnych ministerstwach i podlegających im instytucjach. Niech kontrole te wykażą, czy nie doszło do nadużyć, przekroczenia uprawnień, czy może wręcz łamania prawa i czy na decyzje pewnych organów nie wpływała polityka.

Chcemy, by sprawdzono też działania TVP – czy publikowane przez nią materiały mieściły się w granicach prawa. Chcemy też, by kontrola objęła działalność Rady Mediów Narodowych – czy i jak reagowała na treści emitowane przez telewizję publiczną.

Od premiera oczekujemy bowiem realnego sprawowania władzy i przyjęcia za to odpowiedzialności, a nie działania pod dyktando lidera jednej z partii, realizującego swoje własne cele polityczne.

Jak podkreśla Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, telewizja publiczna według obowiązującego w naszym kraju prawa powinna być medium wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów czy przynależności partyjnej.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu:

Niestety, w ostatnich latach telewizja publiczna stała się kanałem propagandowym jedynej, rządzącej opcji. Przedstawia jednostronne, tendencyjne materiały, bojkotując całkowicie stanowisko strony opozycyjnej czy samorządowców. Niezależne media są jednym z fundamentów współczesnej demokracji. Już nas ich pozbawiono.

Czy za chwilę skończy się w Polsce demokracja?

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska:

Ostatnie tygodnie w Gdańsku to czas ogromnych emocji. Teraz przychodzi też czas, żeby pewne kwestie podsumować. Zaczynając od liczb, to kilka tysięcy rekordów z materiałami w mediach publicznych takich jak TVP Info, TVP Gdańsk oraz TVP 1 i TVP 2.  Zdecydowana większość tych nagrań to publikacje negatywne. Publikacje, które miały miejsce jedynie od stycznia 2018 roku.

Warto powiedzieć też o atmosferze, która panowała w Urzędzie Miejskim w Gdańsku od czasu, kiedy przygotowywaliśmy się do kampanii wyborczej, samorządowej.  Była to atmosfera zastraszenia. Byliśmy wszyscy przygotowywani do wejścia różnych służb. Otrzymywaliśmy również w nocy maile. Warto się zastanowić czy te maile przychodzące ze służb, były elementem zastraszania czy też w nocy był prezydent Adamowicz rozpracowywany.

Dzisiaj przychodzi czas, by o tym wszystkim głośno i wyraźnie powiedzieć. Chcemy, by służby państwowe skontrolowały dotychczasową pracę służb, by tego rodzaju sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.

Zdaniem Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic i prezesa Związku Miast Polskich, każdy poprzedni rząd w mniejszym lub większym stopniu wpływał na przekaz TVP. Jednak skala partyjnej propagandy, jaką ta instytucja pokazuje pod obecnym kierownictwem jest jednak zupełnie niebywała.

Zygmunt Frankiewicz, prezydenta Gliwic, prezes Związku Miast Polskich:

Pomówienia, insynuacje i oszczerstwa pod adresem faktycznych i urojonych przeciwników obecnej władzy, faworyzowanie polityków partii rządzącej osiągnęły poziom niespotykany od czasów Jerzego Urbana. Byłoby to może jedynie niesmaczne, gdyby nie tragedia, która spotkała Pawła Adamowicza.

Nie możemy dłużej milczeć i zakładać, że wszyscy wiedzą, że TVP jest propagandową tubą rządu. W każdym społeczeństwie są osoby zaburzone, bezrefleksyjnie przyjmujące taki nienawistny przekaz, który może pchnąć je do zbrodniczych działań. Nie możemy się godzić na to, żeby instytucja utrzymywana z pieniędzy publicznych działała w taki sposób.

Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy podpisuje apel o prawdę
Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy – podpisuje apel o prawdę
fot. UM Warszawa

Apel Prezydentów

Gdańsk, Gliwice, Poznań, Sopot, Warszawa, 26 stycznia 2019 roku

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

Sz. P. Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Solidarności 77
00-090 Warszawa

 

Sz. P. Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Filtrowa 57
00-950 Warszawa

 

Sz. P. Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

 

Sz. P. Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący Rady Etyki Mediów
Foksal 3/5
00-366 Warszawa

 

WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH PRAWEM

w celu wyjaśnienia okoliczności mogących mieć związek
ze śmiercią Prezydenta Pawła 
Adamowicza

My, prezydenci i burmistrzowie polskich miast, wobec tragicznej śmierci Pawła Adamowicza – prezydenta miasta Gdańska – wnosimy o podjęcie wszelkich przewidzianych w przepisach prawa środków, mających na celu niezwłoczne i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tej tragedii. Niezależnie od prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego wnosimy o zbadanie czy:

 1. działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez spółkę Telewizja Polska S.A. oraz inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych w nich dziennikarzy, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na jego życie, mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności wymaganych i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza, przepisach prawa oraz zasadach współżycia społecznego;
 2. działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez organy władzy publicznej: Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policję oraz ich funkcjonariuszy – w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na jego życie, były podejmowane na podstawie i w granicach prawa;
 3. działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez spółkę Telewizja Polska S.A. oraz inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych w nich dziennikarzy, a także działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez organy władzy publicznej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na jego życie, były nielegalnie inspirowane przez inne osoby pełniące funkcje organów władzy publicznej, funkcjonariuszy publicznych, osoby im podległe lub w jakikolwiek sposób od nich zależne.

UZASADNIENIE

Jako włodarze polskich miast – w kontekście zaistniałej tragedii – uważamy, że naszym obowiązkiem jest dążenie do niezwłocznego i rzetelnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które miały związek z zabójstwem Pawła Adamowicza.

Wyrażamy przekonanie, że okoliczności te stanowią podstawę, by uznać ten akt przemocy za nieprzypadkowy. Naszym zdaniem prezydent Gdańska był bezpodstawnie i uporczywie nękany nieuczciwymi, nierzetelnymi, niestarannymi i powszechnie dostępnymi materiałami publicystycznymi oraz poprzez działania organów władzy publicznej i funkcjonariuszy publicznych, stanowiące przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków.

Ponadto zaznaczamy, że dostrzegamy szereg analogii między działaniami podejmowanymi wobec Pawła Adamowicza, a tymi, które prowadzone są wobec innych – zarówno byłych, jak i aktualnych samorządowców.

W świetle powyższego, niniejszy wniosek zgodnie uważamy za konieczny i uzasadniony. Ufamy, że wnioskowane przez nas działania zostaną podjęte nie tylko niezwłocznie, ale również rzetelnie i profesjonalnie oraz w oparciu o wszelkie przewidziane prawem procedury.

Podpisy

 1. Aleksandra Dutkiewicz
  p.o. prezydenta Gdańska
 2. Zygmunt Frankiewicz
  prezydent Gliwic
 3. Jacek Jaśkowiak
  Prezydent Poznania
 4. Jacek Karnowski
  Prezydent Sopotu
 5. Rafał Trzaskowski
  Prezydent Warszawy

dalsze podpisy:

 1. ……………….
 2. ……………….
 3. ……………….
 4. ……………….

I.t.d.

Kopia apelu prezydentów

 • w formacie PDF: [LINK]

Kopia apelu prezydentów

 • jako obraz zeskanowany

UM Warszawy

26 stycznia 2019 16:09
[fbcomments]